Hernieuwbare energie doet beter dan ooit

Gedurende het jaar 2015 werd er maar liefst twee maal zoveel geïnvesteerd in hernieuwbare energie als in gas of steenkool. Ook ontwikkelingslanden blijken de weg richting groene, hernieuwbare energie gevonden te hebben. Voor het eerst investeerden zij meer in hernieuwbare energie dan in fossiele brandstoffen.

Globale getallen

Hernieuwbare energie doet beter dan ooitGedurende het kalenderjaar 2015 werd voor circa 256 miljard euro geïnvesteerd in hernieuwbare energie. Het vorig record qua investeringen in hernieuwbare energie dateerde van 2011, toen voor 248 miljard euro aan groene investeringen werden gedaan. De cijfers houden daarbij rekening met investeringen in zonne-energie, windenergie en biomassa. Waterkrachtcentrales werden niet meegenomen binnen de berekeningen.

Vooral zonne-energie blijkt populair onder de groene investeringen. De investeringen in zonne-energie gingen met circa 12% omhoog, tot 144 miljard euro aan investeringen wereldwijd. Ook windenergie steeg met 4%. Biomassa en biobrandstof kenden een stap terug, maar zijn nog steeds noemenswaardig vertegenwoordigd binnen de hoeveelheid hernieuwbare energie.

Investeringen per continent

Uit de statistieken blijkt China grote koploper op vlak van groene investeringen. Maar liefst 36% van het totaal aan investeringen in hernieuwbare energie vond plaats op het Chinese continent. Naar verwachting zal China koploper blijven, aangezien het recent voorgestelde vijfjarenplan van China nog meer de nadruk legt op hernieuwbare energie. Ook de Verenigde Staten (VS) bleek het in 2015 goed te doen op vlak van groene investeringen. Dankzij maatregelen van de overheid steeg het aantal investeringen in groene energie met één vijfde tot 44 miljard dollar.

En Europa? Met het schaamrood op de wangen diende Europa toe te geven dat de investeringen in groene energie afnamen, tot 43 miljard euro. Waar Europa dus jarenlang koploper was op vlak van groene, hernieuwbare energie, blijkt Europa nu achter te komen in vergelijking met China en de VS.

Verhouding investeringen hernieuwbare energie en lage olieprijs

Critici hadden steeds het doembeeld geuit dat de investeringen in hernieuwbare energie zouden afnemen wanner de olieprijs zou blijven dalen. “Deze cijfers bewijzen het ongelijk van iedereen die dacht dat de investeringen in hernieuwbare energie zouden stilvallen door de dalende olie- en gasprijs”, aldus Michael Liebreich van Bloomberg New Energy Finance, een onderneming die meewerkte aan het wereldwijd rapport en gespecialiseerd is in het ontwikkelen van statistieken en data rond de energiesector. Zonne-energie en windenergie worden dus steeds competitiever tegenover de klassieke, grijze energiebronnen, ondanks dat er een hogere investering bij aanvang vereist is.
Vooral het aandeel van ontwikkelingslanden binnen de hernieuwbare energie is volgens Liebreich interessant. “Ze produceren goedkopere energie, maken landen minder afhankelijk van de toekomstige prijzen van fossiele brandstoffen en vooral: ze kunnen erg snel worden geïnstalleerd op plekken waar energie nodig is. Het is erg onwaarschijnlijk dat die trend verandert, zeker gezien het akkoord dat in december in Parijs werd bereikt,” concludeert de man.

Hernieuwbare energie doet beter dan ooit
4 (80%) 1 recensies