Bekijk de Tarieven & Pakketten van Ecopower

Ecopower is een burgercoöperatie die investeert in hernieuwbare energieprojecten. Het bedrijf doet dan ook volop mee in het maatschappelijk verhaal van rationeel energiegebruik en hernieuwbare energie. Er zijn Vlaamse, Belgische en Europese doelstellingen voor 2020 (20%), maar het uiteindelijke doel is 100 procent hernieuwbare energie. Ecopower beweert dat dit volgens diverse studies gerealiseerd kan worden tegen 2050. Ecopower neemt hier als bedrijf de verantwoordelijkheid in op.

Vergelijk Ecopower met andere Energieleveranciers

Ecopower produceert groene stroom en warmte op basis van hernieuwbare energiebronnen. Ze hebben onder andere de volgende voorzieningen in hun bezit: Windmolens, Waterkracht, Biomassa en Zonnepanelen. Dit alles hebben ze in kleine hoeveelheden.

Hernieuwbare energie van Ecopower

Ecopower werkt onder het moto “Samen investeren in hernieuwbare energie”. En rekent dan ook op aandeelhouders die zelf investeren in faciliteiten die groene energie opleveren. Die aandeelhouders krijgen dan een deel van de winst zolang hun investering bestaat.

Ecopower levert dan ook de hernieuwbare elektriciteit van haar windturbines, kleine waterkrachtcentrales, pv-installaties, … en tevens ook wat ze aankopen bij andere kleine hernieuwbare energieproducenten. Met andere woorden: wie de energie van Ecopower wil, treedt toe tot de coöperatie en worden mede-eigenaar van de projecten.

Ecopower is vooral voordelig voor kleine verbruikers. U betaalt geen abonnementskosten, enkel een vast prijs per kilowattuur inclusief btw, meterkosten, transportkosten. Hoe minder u verbruikt, hoe lager uw factuur. Grootverbruikers komen waarschijnlijk goedkoper uit bij een andere energieleverancier.

Groene Energie

Ecopower bied naast groene energie ook groene warmte aan aan haar klanten. Daarbij kiezen ze voor hout. Hout is een bron van groene warmte en wordt algemeen erkend als een vorm van hernieuwbare energie. Het is CO2 neutraal, omdat de CO2 die bij de verbranding vrijkomt gelijk is aan de hoeveelheid die opgenomen werd tijdens de groei van het hout. Dit in tegenstelling tot de klassieke fossiele brandstoffen, die opgebouwd werden gedurende enkele miljoenen jaren en waar bij de verbranding de vrijgekomen CO2 dus in het beste geval pas over een even lange periode weer wordt opgenomen.

Toch is volgens Ecopower niet elk gebruik van hout duurzaam. De aangroei van nieuw hout moet in balans blijven met het verbruik aan hout, zo niet wordt de bij verbranding vrijgekomen CO2 niet weer uit de lucht opgenomen. Daarom ontwikkelde Ecopower een aantal criteria waaraan hout voor hen moet voldoen om als duurzame energiebron beschouwd te worden.

Direct Vergelijken