Isolatie

Isolatie offertes aanvragen via Energiekampioen.beKlik hier voor Dakisolatie

Klik hier voor Spouwmuurisolatie

Klik hier voor Vloerisolatie

Energie besparen kan op verschillende wijzen. Enerzijds door zelf op te letten qua activiteiten in het dagelijkse leven en daardoor minder energie te verbruiken. Anderzijds door de bestaande energievoorzieningen in de woning te moderniseren. Isoleren gebeurt in de praktijk hoofzakelijk via dakisolatie, spouwmuurisolatie en vloerisolatie. Hoeveel je exact via elke wijze van isolatie bespaart is moeilijk vast te definiëren. De besparingsberekening is verschillend naargelang de structuur van het gebouw of de ruimte, het gebruikte isolatiemateriaal en het verbruik gedrag van de consument. Hou daarenboven rekening met de wijze van plaatsing van dakisolatie of vloerisolatie. Een professional zal in se betere resultaten en een betere afwerking kunnen garanderen, dan een doorsnee klusser zelf.

Isolatie en Energiezuinig bouwen of verbouwen

Het besparingselement inzake maandelijkse uitgaven vormt niet de enige reden om dakisolatie of spouwmuurisolatie aan te brengen. De hedendaagse Belg is tevens bezig met het milieu en de generatie na hem. De bewustwording dat er iets aan het energiebeleid moet worden gedaan gaan hand in hand met isolatietechnieken.

De verkoopmarkt ijvert daarenboven anno 2015 naar energiezuinige woningen. Dankzij het EPC-attest en EPB-attest wordt een woning op objectieve wijze gescreend en gequoteerd. Logischerwijze gaan energiezuinige woningen met een gunstig EPC- en EPB-attest vlotter aan de kassa dan energieverkwistende woningen.

In wat volgt, zullen zoals hiervoor gesteld, dakisolatie, spouwmuurisolatie en vloerisolatie als meest voorkomende wijzen van isolatie worden besproken. Het renoveren van een bestaand dak via dakisolatie is een snelle en eenvoudige wijze van renoveren. Het dak ligt vrij ter beschikking, waardoor er niet gekapt of gegraven dient te worden. Belangrijk is het na te gaan of de bestaande dakconstructie geschikt is om renovatiematerialen te dragen. Wanneer dit niet het geval zou zijn, behoort een bijkomende constructie in de vorm van een regelwerk aangebracht te worden vooraleer de effectieve dakisolatie kan worden gemonteerd.

Dakisolatie

Inzake dakisolatie wordt doorgaans minerale wol benut. Zelfs wanneer de bestaande constructie niet geschikt zou zijn voor dakisolatie aan te brengen, en het niet mogelijk is voor extra regelwerk aan te brengen, kan er nog aan dakisolatie worden gedaan door deze te monteren bovenop de bestaande dakconstructie. Professionals spreken ook wel van het ‘sarking principe’. Door non-flexibele dakisolatie platen aan te brengen en vervolgens de dakafwerking, blijft het uiterlijk van de woning ongerept.

Vloerisolatie

Vloerisolatie is een iets omslachtigere wijze van isoleren. Vooraleer de vloerisolatie kan worden aangebracht, behoort de onderlaag verwijderd te worden. Bij een nieuwbouw zou er zelfs voldoende diep gegraven behoren te worden om onderliggend isolatiemateriaal te kunnen aanbrengen. Bij grote verbouwingswerken, zoals de renovatie van de hele benedenverdieping of woning, loont het toch de moeite vloerisolatie te bespreken. Het aanbrengen van vloerisolatie zorgt immers voor een aangenamer, warmer gevoel en resulteert tevens in een verlaging van de energiefactuur. Doorsnee wordt gebruik gemaakt van harde en drukvaste isolatieplaten, zoals EPS, XPS en PUR met een minimale dikte van 7cm.

Muurisolatie

Muurisolatie is een derde wijze van isoleren. Alvorens spouwmuurisolatie te bespreken, is het belangrijk na te gaan of de muur een volle dan wel spouwmuur is. Bij het isoleren van een volle muur wordt isolatiemateriaal aan de buitenzijde van de woning aangebracht. Hetzij in zachte vorm via minerale wol, hetzij in harde vorm via PS, XPS en PUR. Het aanbrengen van muurisolatie kan gecombineerd worden met het opfrissen van de gevelbekleding. Hedendaagse aannemers zijn gespecialiseerd in het aanbrengen van nieuwe gevelbekleding. Het isoleren van een spouwmuur verloopt op een andere wijze. Daarbij wordt de spouw, lees: de ruimte tussen de buiten- en binnenmuur, gevuld met zacht isolatiemateriaal. Vooral expanderend isolatiemateriaal is aantrekkelijk bij spouwmuurisolatie, het isolatiemateriaal zet zich immers slechts uit van zodra het in de daartoe bestemde ruimte is aangebracht.

Tot slot kan er geïsoleerd worden via het vervangen van ramen en deuren. Oudere woningen die meer dan 25 jaar geleden gebouwd zijn, beschikken meestal louter over enkele beglazing. De hedendaagse woningen daartegenover beschikken over dubbele beglazing die meer isolatieweerstand bieden. Klassiek schrijnwerk werd vervaardigd uit aluminium of metaal, dat is opgebouwd uit thermisch niet onderbroken profielen. Laat deze tegelijk vervangen door thermisch onderbroken raamprofielen. Vervolledig de raam- en deurisolatie via super isolerend glas.

Besparing via dakisolatie, spouwmuurisolatie en vloerisolatie

Hamvraag is hoeveel je als doorsnee gezin kan besparen door de isolering van de woning aan te passen. Zoals hiervoor gesteld, valt een exact cijfer van besparing per dakisolatie, spouwmuurisolatie of vloerisolatie moeilijk te geven. Bovenvermelde elementen, plus de vraag of het te isoleren oppervlak grenst aan het stookgebied (de plaats waar de verwarmingsbron zich bevindt) zal bepalen hoeveel energie op jaarbasis wordt bespaard. Energiedeskundigen stellen de besparing voor in m3 gas per m2 isolatie.

De besparingen kunnen als volgt schematisch worden voorgesteld:

– Vloerisolatie (zonder combinatie vloerisolatie en vloerverwarming): 6m3 gas per m2 geïsoleerd per jaar.

– Vloerisolatie (met combinatie vloerisolatie en vloerverwarming): 8m3 gas per m2 geïsoleerd per jaar.
Spouwmuurisolatie: 9m3 gas per m2 geïsoleerd per jaar.

– Dakisolatie: 5m3 gas per m2 geïsoleerd per jaar.

Bijvoorbeeld: Piet besluit zijn dak van 60 m2 te isoleren via dakisolatie. In totaal doet hij een jaarlijkse besparing van 5m3 x 60 x 0,4430 EUR (genomen aan de eenheidsprijs per m3): 132,90 EUR.

Opmerking: bovenstaande besparingen zijn slechts een raming op basis van het gemiddelde. Afhankelijk van de leef- en woonsituatie kan deze besparing in negatieve of positieve zin evolueren. Bijvoorbeeld: een vrijstaande woning met drie verdiepingen zal minder gunstig klimatiseren dan een bungalow met slechts één verdieping. De gehanteerde eenheidsprijs van 0,4430 per m3 is tevens een gemiddelde.