Groepsaankoop Energie

Groepsaankoop energie Klik hier om energie te vergelijken

Door de aanhoudende financiële en vervolgens economische crisis, zagen veel consumenten en ondernemingen zwarte sneeuw de voorbije maanden. Iedereen probeerde te besparen op vlakken waarop men besparen kon. Het boodschappenlijstje dat slonk, boodschappen werden gedaan in goedkopere winkelketens, reizen werden ietsje minder luxueus etc. Waarop veel Belgen echter niet onmiddellijk konden besparen was hun gas- en elektriciteitsfactuur. Iedereen, consument of ondernemingen, rijk of arm, moet zich tijdens de wintermaanden (en jammer genoeg ook zomermaanden in België) verwarmen. Dat gas- en elektriciteitsleveranciers dus weinig van de economische crisis merkten was een feit.

De grote centrale speler op de Belgische markt was en is nog steeds Electrabel. Zo mocht de gas- en elektriciteitsleverancier tijdens 2010 maar liefst 4,1 miljoen Benelux inwoners tot zijn cliënteel rekenen. Om tegemoet te komen aan de blijvende vraag van consumenten en ondernemingen tot verlaging van de energieprijzen, stelden verschillende gemeenten, steden en provincies het idee van een groepsaankoop op. Het principe van een groepsaankoop steunt eigenlijk op een basiswet uit de economie, namelijk: hoe hoger de vraag naar een bepaald product, des te meer ondernemingen zullen concurreren om een bepaald cliënteel tot zijn conto te nemen.

Hoe verloopt nu zo een groepsaankoop in concreto?

De organisator van de groepsaankoop zal gedurende een bepaalde periode een moment van inschrijving organiseren. Gedurende die één, twee of meer maanden heb je de mogelijkheid om als particulier of onderneming in te schrijven op de groepsaankoop. Wanneer je je via deze weg hebt aangemeld, ben je nog niet automatisch verbonden tot het sluiten van een overeenkomst met een leverancier. Door het feit dat je jezelf inschrijft, geef je enkel te kennen geïnteresseerd te zijn in een mogelijke overstap van energieleverancier. Op het einde van de inschrijvingsperiode krijgt de organisator een totaalbeeld van het aantal deelnemers en totale vraag aan energie. Personen die wensen in te tekenen moeten tijdens het registreren aangeven hoeveel hun gemiddeld verbruik op jaarbasis is. Het is met dit totaalpakket dat de organisator uiteindelijk rond de tafel kruipt met de energieleveranciers.

Door de hoge vraag en hoge aantal ‘kant-en-klare-klanten’ zijn energieleveranciers maar al te graag bereid om voordelige voorwaarden en prijzen voor te schotelen. Uiteindelijk zal de organisator onderhandelen tot één welbepaalde leverancier de goedkoopste is. Per post zal de organisator je op de hoogte brengen van de winnende leverancier, en de prijs die hij aanbiedt voor jouw gemiddeld jaarverbruik. Het is pas dan dat je beslist of je al dan niet effectief wilt overschakelen.

Opgelet: wanneer je wenst over te schakelen naar een andere energieleverancier is het belangrijk dat je contract daar ruimte voor voorziet. Ieder contract met een energieleverancier voorziet een overstapperiode waarbinnen je zonder enige meerkost kan overschakelen. Buiten deze periode loop je het risico een extra bijdrage te moeten betalen aan je voormalige energieleverancier voor verbreking van het contract.

Direct Vergelijken