Groene Energie

Groene Energie vergelijken Vergelijk Energieleveranciers op “Percentage Groen”

Groene energie is energie opgewekt door middel van hernieuwbare energiebronnen. De tegenhanger van onze groene energie is de ‘grijze energie’ die opgewekt wordt via vervuilende bronnen, zoals steenkool, aardolie en aardgas. Niet alleen zijn ze stuk voor stuk schadelijk voor het milieu, de beperkte voorradigheid dwingt ons ook op zoek te gaan naar nieuwe technieken qua energie opwekken.

Groene Energie Vergelijken

1. De prijzen op de energiefactuur, aan de benzinepomp of van de aardolie-leverancier al eens goed bekeken? Dan zul je vast al gemerkt hebben dat het leven, en vooral dan energie, er de voorbije jaren niet goedkoper op is geworden. Door de aanhoudende druk in het Midden-Oosten rond olie en vele uitgeputte steenkoolmijnen ziet het er niet naar uit dat de situatie tijdens de komende jaren snel zal veranderen. Willen we dus betaalbare energie voor elk van ons kunnen blijven voorzien, dan moeten we op zoek naar andere bronnen voor energie. De hernieuwbare, duurzame of groene energie vormt hiervoor de perfecte uitvalsbasis.

2. Door het gebruik van klassieke, fossiele brandstoffen (zijnde onze steenkool, aardolie, aardgas en bruinkool) worden er enorm veel giftige stoffen richting de atmosfeer gestuurd. Door de CO-2 uitstoot te beperken, kunnen we de opwarming van de aarde en het gat in de ozonlaag tegengaan.

De meest voorkomende vormen qua groene energie in België zijn:

1. Biomassa: Biomassa is in feite een verzamelnaam voor verschillende biologische producten die energie kunnen opwekken. Het gaat daarbij vooral om organische materialen en hernieuwbare materialen van dierlijke en natuurlijke oorsprong. Enkele concrete voorbeelden van biomassa zijn mest, houtafval, groenafval van tijdens het snoeien etc.

2. Biogas: Biogas is een gasmengsel dat ontstaat als gevolg van biochemische processen. Het gas ontstaat in feite uit een proces van gisting van organisch materiaal, bv. mest. Voor de scheikundigen onder ons: de gassen die tijdens het vergisten vrijkomen zijn methaan (CH4 60-65%) en koolstof dioxide (CO2 33-38%), evenals kleine hoeveelheden waterstofsulfide (H2S) en ammoniak (NH3).

3. Windenergie: zoals de naam het al doet vermoeden, wordt bij windenergie energie opgewekt door de kracht van de wind. Windenergie is niet alleen zoals andere groene energiebronnen onuitputtelijk, maar zorgt ook nog eens niet voor schadelijke reststoffen. Een uitgebreide omschrijving rond windenergie vind je op eigen pagina van het onderwerp.

4. Zonne-energie: de energie die we dankzij onze grote ster de zon mogen verwelkomen. Grosso modo kunnen we twee types qua zonne-energie onderscheiden: 1. De passieve zonne-energie, of rechtstreekse toepassing van zonlicht op ons lichaam en onze woning. 2. De actieve zonne-energie, het actief gaan benutten van de energie via verschillende scheikundige en fysische toepassingen. Idem als voor de windenergie, vinden we voor de zonne-energie een uitgebreide omschrijving op de persoonlijke pagina.

5. Waterenergie: Water heeft een onmenselijke kracht. Via deze vorm van groene energie gaan we ofwel de stroomsnelheid, ofwel de valkracht van water gebruiken om een turbine aan te draaien. Deze turbine zet de kracht van het water om in energie, die vervolgens via verschillende buizen getransporteerd wordt naar de dagelijkse consument. De meest voorkomende toepassingen rond waterenergie zijn de stuwmeren en watermolens.

Direct Vergelijken