Zonneboiler Prijs

Een zonneboiler verricht op zich dezelfde taken als een klassieke boiler. Een zonneboiler verwarmt koud water en verdeelt het vervolgens richting de verschillende aansluitingen in de woning. Het verschil tussen de zonneboiler en klassieke boiler schuilt hem echter in de verwarmingswijze. Waar een klassieke boiler gebruik maakt van elektriciteit of gas, doet een zonneboiler beroep op zonne-energie die wordt opgevangen via zonnecollectoren op het dak. De meeste zonneboilers maken grotendeels gebruik van de opgevangen zonne-energie, maar doen in geval van weinig zon of een tekort aan zonne-energie beroep op klassieke, fossiele brandstof.

Vraag Direct 5 Gratis Offertes aan

Samenstelling zonneboiler

Om de zonneboiler kostprijs te begrijpen, is het belangrijk te weten wat een installatie concreet omvat. Een pakket van zonneboiler prijs omvat een opslagvat, aantal thermische zonnecollectoren op het dak en bijhoreZonneboiler prijs - 5 gratis offertesnde regelingssystemen, pompen en montageaccessoires. De thermische zonnecollectoren zorgen voor een opvang van zonlicht en zetten deze vervolgens om in warmte. De gecreëerde warmte wordt vervolgens door de collector doorgegeven aan een vloeistof die de zonnewarmte van de collector naar het opslagvat brengt. Wanneer er nood is aan warm water, wordt het verdeeld via de Cv-ketel naar de kraan. Enkel wanneer er voldoende zonlicht aanwezig is zal de zonneboiler zorgen voor opgewarmd water.

De vloeistof die circuleert tussen de zonnecollectoren en het opslagvat, vervult met andere woorden een belangrijke functie. Wanneer de warmte van de vloeistof is afgegeven aan het vat, wordt de vloeistof weer richting de zonnecollector gepompt, waarna het proces zich steeds herhaalt. Het voorraadvat slaat het opgewarmde water op tot het moment dat er effectief nood is aan warm water. Bij voldoende zonlicht zijn de collectoren en het vat in staat opgewarmd water ten bedrage van 60 graden Celsius te transporteren en behouden. De hedendaagse ontwikkelingen beschermen de vloeistof en het voorraadvat tevens tegen vrieskou en oververhitting.

Zonneboiler prijs en het rendement

Dat de zonneboiler prijs kan oplopen, zal hierna nog worden toegelicht. Belangrijker is het te kijken hoeveel via een zonneboiler kan bespaard worden. Op jaarbasis kan een zonneboiler ongeveer de helft van het benodigde bad-, douche- en andere kraanwater verwarmen. Bepaalde combisystemen kunnen tevens warm water leveren voor de vloerverwarming.

Enkele tips om het rendement van de zonneboiler te verhogen:

– Werk samen met een erkende aannemer of energiedeskundige. De zonneboiler kostprijs kan iets hoger liggen dan bij alternatieve spelers op het internet, maar deze laatsten bieden wellicht niet dezelfde service en deskundigheid als erkende aannemers of energiedeskundigen.

– Voor een ideale oprichting behoren de zonnecollectoren gericht te zijn tussen zuidoost en zuidwest. Probeer daarenboven te letten op een hoek van 20° à 60°. Ga na of er geen hinder is voor de zonnecollectoren door aanliggende panden of tuinen. Een schoorsteen of boom van de buurman die overgroeit, kan het rendement van de zonneboiler sterk verlagen.

– Kies voor een zonneboiler die afgestemd is op het warmwaterverbruik. Doorsnee is een verbruik van 50 procent warm versus koud water een goede schatting. –Raam per m² vlakkeplaatcollector minstens 40 liter boilerinhoud en per m² buiscollector minstens 55 liter boilerinhoud.

– Combineer de zonneboiler kostprijs met een waterbesparende douchekop. Op die manier doet men twee maal voordeel. Kies ook voor een douche in plaats van bad. Een bad nemen vereist drie à vijf maal zoveel water als een douche.

Het plaatsen van een zonneboiler zorgt slechts voor beperkte hinder. Daardoor is er geen nood aan een bouwvergunning. Voor de zekerheid kan je echter contact opnemen met de verantwoordelijke gemeenteambtenaar.

Kostprijs van een zonneboiler

De zonneboiler prijs valt gelet op het jaarlijks rendement van de aanpassing sterk mee. Een zonneboiler voor vier personen schommelt rond de 4.250 EUR inclusief btw (btw berekend aan 6 procent voor woningen ouder dan vijf jaar). Bovenop deze prijs komen installatiekosten ten bedrage van 800 EUR. In totaal bestrijkt het plaatsen van een zonneboiler voor vier personen dus een goede 5.000 EUR.

De zonneboiler prijs kan echter verminderd worden door rekening te houden met de jaarlijkse besparing. De prijs voor het verwarmen van warm water daalt met circa 50 procent. In de looptijd van 2015 komen geïnteresseerden in een zonneboiler prijs nog in aanmerking voor een premie van de netbeheerder. Enige voorwaarde daarbij is dat het gaat om een bestaande woning of nieuwbouw met bouwaanvraag tot 31/12/2013. In ruil ontvangt men een premie van 550 EUR per vierkante meter collectoroppervlak (apertuur), en dit met een maximum van 2.750 euro en maximum 50 procent van de factuur.

Voordelen van een zonneboiler

De voordelen van een zonneboiler op een rij:

– Het verwarmen van water via een zonneboiler is een duurzame en milieuvriendelijke wijze van renoveren. Jaarlijks kan men 50 tot zelfs 70 procent besparen op de warmwaterkosten.

– In tegenstelling tot klassieke boilers, is een zonneboiler gunstig voor het milieu.

– Via een premie van de netbeheerders kan men tot 50 procent van de factuurprijs terugverdienen.