Algemene Voorwaarden

Hoewel Energiekampioen.be tracht de weergegeven informatie op een actuele en correcte manier te verzamelen, is het mogelijk dat de weergegeven informatie afwijkt van de werkelijke gegevens. Bijgevolg kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

Energiekampioen.be treedt louter op als agent tussen klant en energieleverancier. Energiekampioen.be sluit zelf geen verbintenissen met de energieleverancier, en kan zodoende niet contractueel aansprakelijk gesteld worden om de verbintenissen voor of namens de energieleverancier in kwestie na te komen.

Algemene voorwaarden van Energiekampioen.be

De vermelde tarieven en voorwaarden binnen Energiekampioen.be worden periodiek bijgewerkt op basis van de door de energieleverancier aangeleverde informatie. Eventuele wijzigingen kunnen eenzijdig, zonder voorafgaande kennisgeving en met onmiddellijk aanvang worden aangebracht. Enerigekampioen.be is in geen geval aansprakelijk voor, directe of indirecte, redactionele of technische fouten die binnen de website voorkomen. Noch is zij aansprakelijk voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website.

Alle rechten rond de inhoud en vormgeving van de website zijn voorbehouden aan Energiekampioen.be. Zo kan zij met name, maar niet exhaustief, als enige aanspraak maken op de auteursrechten van de website. Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van Energiekampioen.be of een andere rechthebbende, is elke duplicatie van de inhoud of openbare uitvoering verboden, ongeacht het gebruikte medium.

Toestemming en gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruik van de website geeft de gebruiker toestemming tot het verzamelen en benutten van de opgeslagen informatie. Eventuele wijzigingen binnen de Privacy Policy worden automatisch weergegeven op deze pagina. Door een regelmatig bezoek van de pagina verzekert de gebruiker er zich van continu over de meest actuele informatie te beschikken, wat betreft het verzamelen, gebruik en verspreiding van informatie.

Links van en naar andere websites

Binnen Energiekampioen.be kunnen links naar websites of webpagina’s van derden vermeld staan. Energiekampioen.be heeft in geen geval zeggenschap of beheer over de inhoud van derde links, en is derhalve niet aansprakelijk voor dergelijke inhoud. Het weergeven en beschikbaar stellen van deze links bevestigt op geen enkele wijze de goedkeuring met deze inhoud of kenmerken. Energiekampioen.be is daarenboven niet aansprakelijk voor hyperlinks vertrekkende van  deze derde links.

Cookies

Energiekampioen.be maakt gebruikvan zogenaamde cookies, kleine tekstbestanden om het internetverkeer van gebruikers te vereenvoudigen. Gelet op dat gegevens van de website opgeslagen worden op de harde schijf van de computer, herkent de website de computer bij een nieuw bezoek. De website hoeft daardoor bezoekers niet opnieuw lastig te vallen met het verzoek zich aan te melden. Cookies identificeren in geen geval fysieke personen, maar louter computers van personen. De meeste internetbrowsers aanvaarden automatisch cookies voor het gebruiksgemak zijn gebruikers. Gebruikers die geen cookies wensen te ontvangen, kunnen handmatig binnen de browser het gebruik van cookies uitschakelen. Energiekampioen.be verwijst daarbij naar het help-bestand van de internetbrowser. Het niet accepteren van cookies kan tot gevolg hebben dat bepaalde pagina’s op Energiekampioen.be niet correct worden weergegeven. Energiekampioen.be adviseert voor een optimaal gebruiksgemak het aanvaarden cookies, hetzij automatisch, hetzij met toestemming wanneer een cookie wordt opgemerkt.

Elektronische berichtgeving

Energiekampioen.be is niet gehouden tot het tijdig ontvangen en verwerken van e-mails en andere elektronische berichtgeving. Op geen enkele manier kan zijn aansprakelijk gesteld worden voor het niet of laattijdig verwerken daarvan. Gebruikers verbinden zich er toe alle noodzakelijke voorzorgen te nemen om te garanderen dat de gecommuniceerde gegevens correct en oprecht zijn.

Bovenstaande disclaimer geldt ten exemplatieve titel en kan zonder voorafgaande kennisgeving door Energiekampioen.be worden gewijzigd. Vragen of opmerkingen omtrent deze disclaimer kunnen gecommuniceerd worden via verschillende kanalen. Gelieve voor meer informatie de contactpagina te raadplegen.

Privacy

Energiekampioen.be is een vrijblijvend medium om op een onafhankelijke wijze energieleveranciers met elkaar te vergelijken. De website kan anoniem bezocht worden, zonder vereiste info qua identiteit van de bezoekers. Energiekampioen.be hecht groot belang aan de persoonlijke levenssfeer van zijn bezoekers. Derhalve heeft de website verschillende veiligheden ingebouwd om deze informatie te beschermen. Nadere informatie omtrent de gehanteerde Web Policy kan per e-mail verkregen worden. Gelieve hiervoor contact op te nemen via het contactformulier.

Persoonlijke informatie

Het is aan de gebruiker om vrijwillig aan te geven of hij al dan niet geïnteresseerd is één van de weergegeven producten. Enkel in geval van interesse, zal Energiekampioen.be vragen naar persoonlijke informatie. Om de energieleveranciers de mogelijkheid te bieden een contractvoorstel te formuleren, kan Energiekampioen.be vragen naar gegevens als naam, adres, e-mailadres en andere informatie waardoor de gebruiker kan worden geïdentificeerd. De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt of verkocht.

Automatische verzameling van niet-persoonlijke informatie

Gelet op het gebruiksgemak en verbetering van zijn website, kan Energiekampioen.be automatisch niet-persoonlijke informatie verzamelen. Met name het browser type, IP-adres, besturingsprogramma, of gebruikte link om de website te betreden en te verlaten, kunnen daarbij verzameld worden. Niet-persoonlijke informatie wordt net als persoonlijke informatie niet aan derden verstrekt of verkocht.

Louter online diensten

Energiekampioen.be treedt louter op als online agent tussen klant en energieleverancier. De producten worden enkel via internet verkocht, zodat een bezoek aan een fysieke winkel onmogelijk is.

Vragen of opmerkingen omtrent deze Privacy Policy kunnen gecommuniceerd worden via verschillende kanalen. Gelieve voor meer informatie de contactpagina te raadplegen.

Direct Vergelijken