Elektriciteit vergelijken

Energie is iets waar elk Vlaams gezin het hele jaar door nood aan heeft. Elektriciteit vergelijken loont dan ook altijd de moeite. Ben je momenteel op zoek naar een andere energieleverancier, of eerder uit interesse aan het surfen naar welke verschillen er bestaan? Energiekampioen.be verzamelde onderstaande tips om de goedkoopste energieleverancier te bekomen.

Klik hier om te starten met het uitgebreid vergelijken van Elektriciteit

Waarom elektriciteit vergelijken?

Zoals hierboven verduidelijkt, is energie in het algemeen en elektriciteit in het bijzonder een terugkerende gezinsuitgave. Elektriciteit vergelijken zorgt met andere woorden dus voor een maandelijkse besparing. Dit zowel voor singles als samenwonenden. Of men daarbij eigenaar of huurder is van de woning is irrelevant, aangezien doorgaans gezinnen zelf de verplichting hebben om in te staan voor hun eigen elektriciteits- en aardgascontract. Op basis van een rapport van de Vlaamse Regulator van de Energiemarkt (VREG) lopen de verschillen op vlak van aardgas en elektriciteit op tot wel 300 à 400 EUR per jaar. Enkel door regelmatig de prijzen van elektriciteit te vergelijken, is men zeker van de laagste prijs op de markt. Idealiter maakt men minstens eenmaal per jaar een simulatie van de energieprijs.

Naast het prijsverschil vormt ook het energieprofiel een reden om aan elektriciteit vergelijken te doen. Gezinnen geïnteresseerd in bv. groene, duurzame energie, zullen een energieleverancier die op een weinig verontreinigende wijze energie opwekt, beschouwen als de beste energieleverancier. Het vergelijken van energieleveranciers zorgt dus voor een levering van elektriciteit en aardgas aangepast aan jouw profiel.

Hoe elektriciteit vergelijken?

elektriciteit vergelijkenMet welke elementen moet men rekening houden tijdens het elektriciteit vergelijken?

  • Postcode van het leveringsadres. In Vlaanderen, Brussel en Wallonië blijken er grote verschillen te bestaan in de kosten die netwerkdistributiebeheerders hanteren voor het ter beschikking stellen van hun netwerk aan energieleveranciers. Energieleveranciers verwerken deze heffingskosten in de elektriciteitssimulatie die ze zullen voorstellen. Wanneer men in principe nog geen concrete woonlocatie zou uitgekozen hebben, zou men kunnen besparen door te zoeken naar de goedkoopste gemeente/stad in de omgeving.
  • Type woning. Een appartement zal logischerwijze – in beginsel – minder elektriciteit verbruiken dan een vrijstaande villa met luxezwembad in de tuin.
  • Doelgroep. De meeste elektriciteit simulaties of tools om energieprijzen te vergelijken, zijn afgestemd op het profiel van een gezin, dan wel KMO (KMO = max. verbruik 50 MWh elektriciteit en 100 MWh aardgas/jaar). Als grote onderneming zal men voor een specifieke simulatie moeten verzoeken, aangezien het gebruik van bv. dag- en nachttarief sterk verschilt van gezinnen en KMO’s.
  • Aantal gebruikers en verbruiksprofiel. Zeker voor gezinnen heeft het aantal gezinsleden een impact op de totaalprijs van elektriciteit. Naarmate het gezin groter is en er met andere woorden meer gebruik zal gemaakt worden van elektriciteit, zal de prijs van de eindafrekening eveneens hoger liggen. Zelfs tussen gezinnen met hetzelfde aantal gezinsleden blijken er verschillen te bestaan. Gezin A kan bv. bestaan uit twee ouders en twee kinderen, waarbij de moeder een hardwerkende huismoeder is. Zij is bijgevolg 7 dagen op 7 thuis en maakt dan ook gretig gebruik van elektriciteit. Gezin B kan eveneens bestaan uit vier gezinsleden, maar waarbij zowel de vader als moeder buitenshuis hardwerkende ouders zijn. Zowel de ouders als de kinderen zijn niet veel thuis.

Klik hier om te starten met het uitgebreid vergelijken van Elektriciteit

Type elektriciteit en tarief

  • Enkelvoudig of tweevoudig tarief. Elke elektriciteitsleverancier zal tijdens een simulatie informeren of de woning voorzien is van een meter voor dag- en nachtverbruik, dan wel een enkelvoudige meter. Bij de laatste zal zowel het verbruik over dag als ’s nachts op dezelfde meter genoteerd worden. In principe zal het tarief voor dagverbruik aanzienlijk hoger liggen dan dit voor nachtelijke activiteiten. Zeker bij een nieuwbouwwoning, waarbij men perfect een tweevoudige meter kan installeren, loont het financieel de moeite het dagverbruik van het nachtverbruik te scheiden. Door een tweevoudige meter te installeren, kan men gemiddeld 70 EUR per jaar uitsparen op de elektriciteitsfactuur. Bij een bestaande woning, waarbij er met andere woorden voordien nog geen tweevoudige meter geïnstalleerd werd, is de rentabiliteit afhankelijk van het nachtverbruik. Hoe minder nachtverbruik van het gezin of de KMO, des te trager de investering van een tweevoudige meter terugverdiend wordt.
  • Vast of variabel tarief. Vrijwel alle energieleveranciers in België werken op basis van een vast of variabel tarief. Bij een vast tarief betaalt men steeds hetzelfde bedrag per kWh, en dit gedurende de hele looptijd van de overeenkomst. In geval van een variabel tarief, is het bedrag afhankelijk van de evoluties op de energiemarkt. Daalt de prijs, dan zal ook de eigen prijs dalen. Anderzijds kan men eveneens geconfronteerd worden met een plotse stijging qua prijs.
  • Groene stroom vs grijze stroom. Bij een energieleverancier zal men vrij kunnen kiezen tussen groene stroom, dan wel grijze stroom. Groene stroom is een vorm van energie opwekken waarbij er minder schadeverwekkende stoffen vrijkomen. Een ander voordeel van groene stroom is dat deze in principe niet kan uitgeput worden Wind, zon, water, biomassa, deze hulpstoffen zullen steeds in de natuur aanwezig zijn. Bij grijze stroom komen er daartegenover meer schadeverwekkende stoffen, zoals CO2 vrij. De meest gekende vormen van grijze stroom zijn steenkool, gas en kernenergie. Op de energiemarkt blijken energieleveranciers hogere tarieven te hanteren voor groene elektriciteit dan voor grijze elektriciteit. Zelfs tussen elektriciteitsleveranciers blijken de tarieven van groene elektriciteit sterk te fluctueren.

Prijs elektriciteit

De prijs van elektriciteit zal steeds in Kilowattuur (kWh) uitgedrukt worden tijdens een elektriciteit simulatie. kWh is met andere woorden de standaardeenheid om het verbruik elektrische energie uit te drukken. 1 kWh kan daarbij gelijkgesteld worden met het verbruik van elektrisch toestel van 1000 Watt gedurende één uur.
Op de tussentijdse, dan wel eindfactuur van een elektriciteitsleverancier zal men evenwel niet uitsluitend het verbruik in kWh aantreffen. De prijs van elektriciteit bestaat daarbij uit:

Het verbruik in kWh (zo er een tweevoudige meter zou zijn, daarbij onderverdeeld in het verbruik over dag en ’s nachts);
Abonnementskosten van de elektriciteitsleverancier;

Heffingskosten van distributienetwerkbeheerder. Deze prijzen zijn voor alle elektriciteitsleveranciers in de buurt gelijk, waardoor er geen competitie op dit vlak kan bestaan.

Let op: de prijs van elektriciteit vergelijken gaat dus verder dan het tarief per kWh tussen energieleverancier A en energieleverancier B vergelijken.

België is een vrij energieland

In België geldt voor alle Gewesten een vrijgemaakte energiemarkt. Dankzij Europese reglementering zijn alle Europese lidstaten verplicht hun elektriciteits- en aardgasstelsel open te stellen voor buitenlandse energieleveranciers. België bedeelde de praktische uitvoering van deze regelgeving toe aan de verschillende Gewesten. Voortvloiende uit deze vrijmaking, kan men sinds 1 januari 2007 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest intekenen bij buitenlandse energieleveranciers. In het Vlaams Gewest konden consumenten reeds sinds 1 juli 2003 van een vrije energiemarkt genieten. Voor deze datum waren gezinnen gebonden aan de elektriciteit- en aardgasleverancier van de specifieke gemeente. Het was met andere woorden niet mogelijk vrij te kiezen met welke energieleverancier men een contract wou afsluiten.

Wie niet zelf een energieleverancier contacteert, wordt automatisch aangesloten bij een “standaardleverancier”. Door een aansluiting bij de standaardleverancier wordt vermeden dat gebruikers volledig van elektriciteit en aardgas zou worden afgesloten. Deze standaardleveranciers hebben zich tegenover de plaatselijke netwerkdistributiebeheerders verbonden om de gezinnen van energie te voorzien tot ze zelf een energieleverancier hebben uitgekozen.

Kan ik na het elektriciteit vergelijken vrij overstappen?

Na het vergelijken van elektriciteit is het vrij logisch dat men wellicht een overstap wenst te maken. Bang voor de kosten van verbreking van de huidige energieovereenkomst? Geen stress. Sinds 13 september 2012 dienen gezinnen en KMO’s niet langer een verbrekingsvergoeding te betalen voor het beëindigen van hun overeenkomst. Het overstappen van elektriciteitsleverancier kan dus zeer eenvoudig door een nieuwe leverancier te contacteren. De enige voorwaarde is daarbij dat men bij de huidige energieleverancier een opzeggingstermijn van 1 maand respecteert. Wanneer men bv. in mei zou ontdekken dat elektriciteitsleverancier B een stuk voordeliger is dan de voormalige elektriciteitsleverancier A, kan men reeds per 1 juli van hetzelfde jaar genieten van de voordelige tarieven van elektriciteitsleverancier B. Zelfs bij een energiecontract van onbepaalde duur kan men gratis van elektriciteitsleverancier veranderen.

Let op: deze kosteloze verbreking geldt uitsluitend voor gezinnen en KMO’s. Voor grote ondernemingen kan de elektriciteitsleverancier wel nog een verbrekingsvergoeding hanteren. Raadpleeg de algemene voorwaarden van de elektriciteitsleverancier voor een exacte raming van deze kost.

Klik hier om te starten met het uitgebreid vergelijken van Elektriciteit

Tips elektriciteit vergelijken

Durf over te stappen. Op basis van bovenvermeld onderzoek van de VREG kwam eveneens naar boven dat twee op de drie Belgische gezinnen nog nooit van elektriciteitsleverancier is veranderd. Twee op de drie gezinnen betaalt met andere woorden jaarlijks circa 300 à 400 EUR te veel voor hun energie. Durf de overstap te wagen.

Geef een goede verbruiksraming. Door een goede startraming op te geven, vermeid je om met een dure eindafrekening geconfronteerd te worden. Tip: door je verbruik maandelijks met 25 EUR te overschatten, zorg je voor een totaalbuffer van 300 EUR. Dit bedrag ontvangt men bij de eindafrekening terug, dan wel kan men dit gebruiken voor de eerstvolgende elektriciteitsfacturen.

Simuleer de tarieven elektriciteit en aardgas afzonderlijk en gezamenlijk. In België kan men vrij kiezen of men elektriciteit en aardgas wenst af te nemen bij dezelfde energieleverancier, dan wel deze levering te spreiden. Het combineren van beide energievormen kan voordeliger zijn indien de energieleverancier bijkomende kortingen toestaat. Bestaan er grote verschillen bij de energieleverancier tussen de prijs van elektriciteit en aardgas? Kies dan voor de energieleverancier met de goedkoopste elektriciteit en aardgas.

Vergelijk de tarieven op de markt. Energiekampioen.be beschikt op de pagina Energie vergelijken over een handige tool om de prijzen van elektriciteit tussen verschillende energieleveranciers te vergelijken. Zoals reeds hierboven vermeld, bestaat er geen standaardtarief voor elektriciteit en wordt de beste energieleverancier bepaalt door oa. het eigen verbruiksprofiel en de eigen woning.

Direct Vergelijken