FAQ – Veelgestelde Vragen en Algemene Voorwaarden

Een contract tekenen bij een leverancier

– Moet ik naar aanleiding van mijn contractverbreking een verbrekingsvergoeding betalen?

Sinds de wijziging van augustus 2012 mag elke particulier op om het even welk moment veranderen van stroomleverancier. Enkel vereist de wettelijke regeling een minimale opzegtermijn van 20 dagen. Een heuse verbetering tegenover de lange opzeggingstermijnen en dure opzeggingsvergoedingen waarmee je voordien rekening moest houden. Ongeacht de kostprijs of looptijd van het contract dat je momenteel hebt lopen, kan je het probleemloos opzeggen.

Kortom, veranderen doe je als particulier eenvoudig om het even op welk moment.

Opmerking: Ook Kleine en Middelgrote Ondernemingen (lees KMO’s) kunnen genieten van een dergelijke voordeelregeling. Ben je een professional, maar twijfel je of je onder het toepassingsgebied van de KMO’s valt? Bekijk dan zeker eens volgende link.

– Wat heb ik allemaal nodig om van energieleverancier te veranderen?

Van energieleverancier veranderen was niet altijd een eenvoudige opdracht. Veel gebruikers bleven daarom bij dezelfde leverancier omdat ze het veranderen naar een andere verdeler een eindeloze opdracht vonden: contact opnemen met de huidige leverancier, een contract sluiten met de nieuwe, beëindigingsvergoedingen en dergelijke. Vanaf nu hoef je echter niet meer alle oude paperassen van zolder te halen. Op je laatste factuur staat alles wat je nodig hebt.

Zowel met een voorschot- als eindfactuur kun je van leverancier veranderen. In concreto heb je nood aan volgende gegevens:

 • De persoonsgegevens van de contractant: naam, adres, etc.

 • De EAN-code van je elektriciteitsmeter. Net voor dit specifiek punt heb je nood aan een voorschot- of eindfactuur.

 • Eventueel kan je nieuwe leverancier ook het meternummer opvragen. Idem als de EAN-code vind je deze op de factuur.

Je nieuwe energieleverancier zal ook vragen vanaf wanneer je wenst gebruik te maken van zijn diensten. Hou er rekening mee dat je steeds 20 dagen opzegtermijn bij je huidige energieleverancier moet doorlopen. Na deze 20 dagen ben je geheel vrij om een startdatum in te plannen.
Bijvoorbeeld: vertrek je op 1 juli voor drie weken naar de zon? Zeg dan je huidige energiecontract op tegen 1 juli en laat je nieuwe contract starten vanaf 21 juli.

Opmerking: Wil je prijzen van energie gaan vergelijken? Of een voorschot ramen? Neem dan je laatste effectieve afrekening er bij, en behelp je niet met voorschotten of tussentijdse facturen. Deze geven vaak een vertekend beeld ten opzichte van het totaalplaatje.

– De EAN-code, één van de benodigdheden om van energieleverancier te kunnen veranderen

EAN is de  afkorting van European Article Number, lees het unieke kenmerk van jouw elektriciteitsmeter. Zoals in één van de andere artikels vermeld, is de EAN-code één van de benodigdheden om van energieleverancier te veranderen. Elke EAN-code bestaat uit in totaal 18 cijfers, beginnende met 54144.

De EAN-code vind je normaal terug op elke factuur. Zowel een voorschot als eindfactuur zou een rubriek ‘EAN’ moeten vermelden. Staat ze niet vermeld? Neem dan contact op met je energieleverancier.

Opmerking: verwar de EAN-code van gas niet met die van elektriciteit! Zowel gas als elektriciteit hebben een unieke EAN-ID.

– De startdatum, één van de benodigdheden om van energieleverancier te kunnen veranderen

Dankzij de wetswijziging van augustus 2012 kunnen zowel particulieren als KMO’s genieten van een gunstiger energiebeleid. Overstappen van energieleverancier kan zonder rekening te moeten houden met lopende contracten. De enige vereiste dat de wet stelt, is dat de klant een opzegtermijn van 20 dagen respecteert. Pas na deze 20 dagen kan een nieuwe energieleverancier starten met zijn nieuwe diensten.

De vermelde einddatum van je lopende contract is dus geen vereiste meer om van energieleverancier te kunnen veranderen. Veranderen kan, ongeacht de looptijd van je huidige contract.

Globaal gezien maken we onderscheid tussen twee scenario’s:

 1. Je wenst te veranderen op je huidige locatie van energieleverancier om één of andere reden. Bijvoorbeeld: je huidige energieleverancier kost veel meer in vergelijking met andere leveranciers.

 2. Je bent net verhuisd of gaat verhuizen. Je wenst een energieleverancier te contacteren voor je elektriciteitsaansluiting.
  Bijvoorbeeld: je koopt een bestaande woning van een koppel over. Natuurlijk moet de elektriciteitstoevoer van de vorige eigenaar gestopt worden en jouw nieuwe levering gestart.

1. Je verandert op je huidige locatie
Hierbij zijn er geen extra zaken in acht te nemen. Respecteer de opzegtermijn van 20 dagen bij je huidige energieleverancier. Wanneer je deze 20 dagen hebt uitgedaan, kan het contract van je nieuwe leverancier beginnen lopen. Sommige energieleveranciers kiezen automatisch een geschikte datum als startdatum.

2. Je bent net verhuisd of gaat verhuizen
In sé ga je dus een nieuwe elektriciteitsleverancier kiezen voor je ‘nieuwe’ woning. In dat geval ben je geheel vrij een startdatum te kiezen zoals je zelf wenst, zelfs tot 20 dagen terug. To do:

 • Schrijf de meterstand op wanneer de oude bewoner de woning verlaat. Het is tot op die stand dat de oude bewoner zal moeten betalen.

 • Pak alles rustig in op je oude woonplaats en verhuis naar je nieuwe woning.

 • Zorg dat je binnen de 20 dagen na je effectieve verhuis een nieuwe elektriciteitsleverancier kiest. Geef je verhuisdatum door als statdatum.

– Moet ik zelf mijn lopende contract opzeggen bij mijn energieleverancier?

Nee, gemakshalve zal je nieuwe energieleverancier dit voor jou doen.

Van zodra de administratieve kant bij hem voltooid is, zal hij via de netbeheer je huidige energieleverancier inlichten over de overstap. Het gaat in feite om een gereguleerd systeem waaraan weinig kan veranderd worden. Een hulp voor personen die contracteren met een nieuwe energieleverancier, maar dan vervolgens vergeten de oude leverancier in te lichten.

Om zijn administratie te kunnen voltooien heeft de nieuwe energieleverancier nood aan:

 1. Je persoonsgegevens: naam, adres, etc.

 2. De EAN-code van je elektriciteitsmeter. Deze vind je terug op alle facturen.

 3. De meternummer van je elektriciteitsmeter.

 4. De datum vanaf wanneer hij elektriciteit kan leveren, de startdatum.

Ter vervolledigen linken de vier punten door naar een uitgebreidere uiteenzetting over elk punt. Geen stress, via de gids kan je in letterlijn twee minuten tijd van energieleverancier veranderen!

Varia

– Geldt de regeling ook voor KMO’s en andere zakelijke klanten?

KMO’s genieten van dezelfde gunstige regeling als particulieren. Ze kunnen dus probleemloos, mits inachtneming van een opzegtermijn van 20 dagen, hun huidige energiecontract ruilen voor een nieuwe.

Ondernemingen die niet onder de noemer ‘KMO’ vallen, genieten niet van dit voordeel. Het lijkt dus vanzelfsprekend dat ondernemingen, die duizenden euro’s per jaar spenderen aan elektriciteit, er alle belang bij hebben om onder de noemer KMO te vallen. Ben je geen KMO, maar heb je toch nog een lang elektriciteitscontract voor de boeg? Dan loop je het risico op een verbrekingsvergoeding wanneer je de huidige regeling niet respecteert.

Wanneer ben ik een KMO?
KMO’s, lees Kleine en Middelgrote Ondernemingen, hebben in de energiesector een eigen definitie. Een elektriciteitsverbruiker wordt door zijn leverancier als KMO beschouwd wanneer:

 • Hij minder als 50.000 kWh aan elektriciteit per jaar verbruikt
  EN

 • Hij minder als 100.000 kWh jaarlijks aan gas verbruikt

Opmerking: het gaat om een cumulatieve aanknopingsfactor ‘EN’. Beide voorwaarden moeten dus vervuld zijn.
Bv 1. Firma Peeters heeft een jaarlijks verbruik van 45.000 kWh aan elektriciteit en 90.000 kWh aan gas. -> Firma Peeters is een KMO
Bv 2. Firma Peeters heeft een jaarlijks verbruik van 45.000 kWh aan elektriciteit, maar verbruikt ook 130.000 kWh aan gas. -> Firma Peeters is geen KMO

Ik val niet onder de definitie van KMO?
Belangrijk is het om dan na te gaan onder welk verbruikssegment je valt. Via de volgende pagina ontdek je alle volgende stappen.

Mijn factuur

– Waarom voorschotten betalen wanneer er toch een eindrekening komt?

De elektriciteitsmeter werkt volgens het principe van jaarlijkse lezing, YMR (Yearly Meter Reading). Het zou onwerkbaar zijn voor elektriciteitsleveranciers om dag in – dag uit controleurs op pad te moeten sturen of de meterstand wel klopt, en hoeveel het uiteindelijk kost.

Het is de distributienetbeheerder (en dus niet de leverancier zelf) die één maal per jaar langskomt voor de nodige vaststellingen. Op basis van deze vaststellingen en de standen van vorig jaar kan de energieleverancier het verbruik van dit jaar, en dus jouw kostenplaatje berekenen. De factuur die je voor deze eindafrekening ontvangt heet  de ‘afrekening’.

Om gebruikers niet voor onaangename verrassingen te plaatsen, werken energieleveranciers met een systeem van voorschotten. Er wordt een periodiek bedrag aangerekend als voorschot op de afrekening, waardoor het uiteindelijk restsaldo lager is. In concreto ontvang je dus doorheen het jaar voorschotfacturen, en ontvang je één maal per jaar na de nodige vaststellingen een afrekening.

Het systeem van voorschot en voorschotfacturen wordt verder nog behandeld.

– Hoe laag/hoog is mijn voorschot?

Het voorschot dat elektriciteitsleveranciers je periodiek aanrekenen is een raming van de werkelijke kosten die je uiteindelijk zal moeten betalen. Omdat elektriciteit een dure aangelegenheid blijft, en dus op jaarbasis een stevige hap uit het gezinsbudget neemt, hebben personen deze factuur liever niet in één maal te betalen. Voorschotfacturen komen tegemoet aan deze vraag.

Een voorschot bestaat uit twee factoren:

 1. Het verbruik

 2. De prijs

Zowel het verbruik als de prijs zijn maar een schatting. Zo een gebruiker niet perfect kan inschatten hoeveel hij dit jaar zal verbruiken, weet een energieleverancier ook niet wat de koers van de energieprijs zal zijn. Het verbruik op de voorschotfactuur wordt bepaald door de netbeheerder, de kostprijs van energie is een raming van de leverancier. Daarvoor neemt de elektriciteitsleverancier niet enkel de effectieve kost van energie in aanmerking, maar ook alle extra kosten voor transport, distributie en taksen.

Een goede raming zou voor een afrekening van € 0,00 moeten zorgen. In de praktijk loopt het echter niet altijd zo. Was het voorschot te hoog? Dan krijg je bij de afrekening een deel terugbetaald. Was je voorschot te laag? Dan zul je moeten bijbetalen. Omdat netbeheerders ook geen rekening kunnen houden met alle factoren, kun je ook zelf het voorschot laten aanpassen. Op deze pagina vind je meer uitleg over het verhogen of verlagen van je voorschot.

– Je afrekening was niet zoals gehoopt?

Wanneer zowel de netbeheer als de energieleverancier uitgingen van een goede raming, dan zou de afrekening quasi € 0,00 moeten zijn. Het geraamde verbruik en de geschatte kostprijs van de elektriciteit stemden dan perfect overeen met het effectieve verbruik en kostprijs.

Ookal werd de schatting met de nodige zorg gedaan, nog kunnen er verschillen zijn tussen de voorschotten en de afrekening.

Om alles te concretiseren vertrekken we vanuit een fictieve casus.
Feiten:
Jan Janssens wil graag van elektriciteitsleverancier veranderen. Op tv en radio gonst het van de leveranciers die beloven ‘de goedkoopste’ te zijn. Een extra zakcentje kan Jan altijd gebruiken. Zo gezegd, zo gedaan. Jan Janssens houdt rekening met de opzeggingstermijn en schakelt per 1 oktober over voor de levering van gas en elektriciteit. De netbeheerder geeft een schatting door aan de elektriciteitsleverancier, die op zijn beurt een schatting maakt van het voorschot.

De elektriciteitsleverancier schat dat Jan 20.000 kWh per jaar aan een gemiddelde prijs van 0,06 €/kWh (= 1200 € per jaar) verbruikt. Voor een goede spreiding rekent hij een maandelijks voorschot van € 100 aan.

Hypothese 1: de netbeheerder komt langs op 1 april het jaar erna, en stelt vast dat Jan sinds 1 oktober al 18.000 kWh verbruikte. Niet onlogisch, want gas en elektriciteit gebruik je vooral tijdens de koude wintermaanden. In totaal betaalde Jan al € 600 aan voorschotten, maar zit al aan een verbruik van € 1.080 (18.000 kWh à 0,06 €/kWh). De afrekening die dan zal opgesteld worden bedraagt voor de eerste 6 maanden: € 480.

Hypothese 2: de netbeheerder komt idem op 1 april langs, maar stelt vast dat Jan al 25.000 kWh aan gas en elektriciteit verbruikte. 5.000 meer dus dan eigenlijk voor het hele jaar geschat was. Bovendien rekent een energieleverancier een totaalprijs aan van 0,065 €/kWh. De afrekening die Jan dan zal betalen bedraagt: (25.000 kWh à 0,065 €/kWh = 1.625 – 600 voorschot): € 1.000.

Geen onoverkomelijke kost, maar toch geen aangename verrassing. De meeste energieleveranciers hebben een afbetalingsmogelijkheid voor particulieren in moeilijkheden.

– Zelf wijzigingen aan je voorschot aanbrengen

Zoals eerder vermeld, is je voorschot een raming van het persoonlijk verbruik en de eigenlijke gehanteerde prijs door de energieleverancier. Over de geschatte kostprijs valt weinig te zeggen als gebruiker. Energieleveranciers schatten deze zelf als een goede huisvader. Hoeveel je uiteindelijk zal verbruiken is wel bepaalbaar.

Wanneer er geen aanpassingen aan het voorschot worden aangebracht, geeft de netbeheerder een schatting door aan de leverancier van het verbruik. De netbeheerder baseert zich daarvoor op het gebruik van de voorbije drie jaren. In vaktermen ookwel de EAV of de Estimated Annual Volume genoemd.

Nochtans kan het dat deze schatting op basis van de voorbije drie jaar, niet overeenstemt met het komende verbruik. Enkele voorbeelden:
Bv 1. Jan renoveert zijn woning. Hij kiest voor een extra isolatie onder het dak en beslist zelf energie op te wekken via zonnepanelen. Zijn extern energieverbruik zal dus dalen.
Bv 2. Peter zijn vrouw is zwanger van een tweeling. Met twee extra gezinsleden in huis, en dus extra draaiende wasmachines, zal zijn energieverbruik ook hoger liggen.
Bv 3. Pieter zijn zoon vertrekt vanaf dit academiejaar op kot. In plaats van drie volwassenen, wonen er nu nog meer twee volwassenen in de woning.

De meeste energieleveranciers geven gebruikers de vrije mogelijkheid om voorschotten binnen bepaalde grenzen aan te passen. Een aanrander wanneer je wijzigingen zoals in de voorbeelden van hierboven ziet aankomen!

Kortom, is je voorschot te hoog of te laag omdat het verbruik fout werd ingeschat door de netbeheerder? Blijf dan niet bij de pakken zitten, maar neem telefonisch of per mail contact op met je energieleverancier. Binnen welbepaalde grenzen kan je vrij het voorschot aanpassen.

Meer vragen? Neem dan contact op met je energieleverancier of email ons via onze contact pagina.

Direct Vergelijken