Spouwmuurisolatie Prijs

Het na-isoleren van reeds bestaande spouwmuren is geen uitzondering meer. Door de stijgende energieprijzen en tegemoetkomingen van Vlaamse overheid inzake energiezuinig investeren, loont het de moeite om de spouwmuurisolatie kosten op een rijtje te zetten. Spouwmuurisolatie is een voordelige en efficiënte manier om de woning energiezuinig te maken.

Vraag Direct 5 Gratis Offertes aan

Wat is een spouwmuur?

Spouwmuurisolatie prijs offertes aanvragenVooraleer je aan spouwmuurisolatie prijs vergelijken kan doen, is het van belang na te gaan of de woning beschikt over spouwmuren. Een spouwmuur is een muur die bestaat uit verschillende delen, zijnde een buitenmuur en binnenmuur. In klustechnieken wordt ook wel gesproken van het buitenblad en binnenblad. Tussen deze twee muren kan een ruimte bestaan (de spouw). Het is net deze opening die kan worden geïsoleerd, om op die manier de energieprestaties van de woning te verbeteren. Meer recente woningen beschikken standaard over geïsoleerde spouwmuren. Meer oude woningen, lees woningen met een leeftijd van 25 jaar of ouder, beschikken doorgaans over een leemte tussen de buiten- en binnenmuur. In se wordt een spouw voorzien voor de bescherming van de woning tegen vocht.

Beschik ik thuis over een spouwmuur?

Iets wat je zelf kan doen om de spouwmuurisolatie kosten te verminderen, is nagaan of je effectief beschikt over een spouwmuur. Neem voor het testen of de muur een spouwmuur is een boor, waarbij je boort tot circa 10cm in de muur. Schiet de boor door? Dan beschik je inderdaad over een spouwmuur.

Aangezien het boren in een voeg voor de spouwmuurisolatie prijs misschien een omslachtige handeling is, kunnen volgende elementen wijzen op de aanwezigheid van een spouwmuur:

– Spouwmuren zijn maar een creatie van na Wereldoorlog Twee. Dateert de woning van voordien? Dan zal het wellicht niet gaan om een spouwmuur.

– Is de muur minstens 24cm breed? Voor de aanwezigheid van een spouwmuur en vooraleer een berekening van de spouwmuurisolatie kosten te doen, moet er een afzonderlijke binnenmuur (meestal snelbouwsteen, 14 cm) en een buitenmuur (gevelsteen, 9 cm), met daar tussenin een luchtlaag aanwezig zijn.

– Het voorzien van verluchtingsroosters en/of open stootvoegen.

Spouwmuurisolatie prijs, de factoren

De gehanteerde techniek van spouwmuurisolatie zal de grootste bepalende factor zijn binnen spouwmuurisolatie kosten. Bij spouwmuurisolatie worden isolatiematerialen ingebracht in de spouw van de woning. De vulgaten van de spouwmuurisolatie zijn niet groter dan het gat dat jij of de aannemer creëerde om na te gaan of de muren geschikt zijn voor spouwmuurisolatie.

Geïnteresseerden in de spouwmuurisolatie prijs kunnen beroep doen op een deskundige om na te gaan welke techniek het beste binnen het budget en bij het type van woning past. De ligging van de woning, spouwbreedte, voegbreedte en de staat van de gevel zullen bepalen welke spouwmuurisolatie kost en spouwmuurisolatie techniek het beste is. Professionals werken daarbij doorgaans met minerale wol, isolatieparels of injecties.

Blijkt de woning niet toegankelijk voor spouwmuurisolatie? Dan kan men op andere wijzen de energieprestaties van de woning verbeteren. Zo kan men:

– De buitenzijde van de muur isoleren. Dit heeft echter als nadeel dat het uiterlijk van de woning zal wijzigen (iets wat niet gebeurt bij spouwmuurisolatie, zoals hierna nog zal worden besproken) en buitenmuurisolatie niet op elk type van woning mogelijk is.

– Tevens kan er geopteerd worden de volledige gevelsteen van de woning te verwijderen, vervolgens isolatie tegen de binnenmuur te voorzien en een nieuwe buitenlaag te plaatsen. Een proces dat meer werk, en bijgevolg hogere kosten teweeg brengt dan de spouwmuurisolatie kosten.

– Isoleren langs de binnenzijde van de woning.

Voordelen van spouwmuurisolatie

Het na-isoleren van bestaande spouwmuren heeft enkele voordelen:

– De spouwmuurisolatie prijs is meestal geen tientje. Het gaat om een investering op lange termijn. Volgens deskundigen is de investering in spouwmuurisolatie echter terugverdiend na drie tot vijf jaar.

– Spouwmuurisolatie is niet onderworpen aan bouwkundige reglementering. Het gaat om een verbetering van de bestaande woning, waardoor geen bouwvergunning behoort te worden aangevraagd.

– Het isoleren van de spouwmuren is geen langdurig proces. Reeds na twee à drie dagen is de complete woning geïsoleerd en kan men besparen op de energiefactuur.

– De inwonende gezinsleden ondervinden geen hinder van de werken. Het inbrengen van isolatiemateriaal via de spouwmuren gebeurt langs de buitenzijde.

– Spouwmuurisolatie gebeurt onmerkbaar en zonder blijvende gezichtshinder. Het uiterlijk van de woning veranderd niet, de energieprestaties daartegenover wel.

Spouwmuurisolatiepremie, bestaat zoiets?

Aangezien de spouwmuurisolatie prijs geen beperkt bedrag is, kan men genieten van enkele financiële tegemoetkomingen. De Vlaamse overheid heeft echter enkele strikte voorwaarden gesteld voor het bekomen van de premie.

– Geïnteresseerden in spouwmuurisolatie prijs moeten samenwerken met een erkende aannemer. De Vlaamse overheid voorziet op haar website een overzicht van alle erkende aannemers. Deze erkende aannemers werken louter met erkende producten, zoals schuimen (polyurethaan PUR), minerale wol (rotswol, glaswol) of korrels (polystyreenparels EPS).

– De spouw moet minstens vijf centimeter breed zijn en volledig gevuld worden met isolatiemateriaal.
De woning is aangesloten op het distributienet voor 01/01/2006 (of heeft een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning daterende van voor deze datum).

Voldoen de verrichte werken inderdaad aan bovenvermelde drie criteria? Dan kan er na uitvoering van de werkzaamheden en uiterlijk tot twaalf maanden na factuurdatum een tegemoetkoming ontvangen worden via de netbeheerder.

> Lees hier meer over de verschillende soorten spouwmuurisolatie