Vloerisolatie Prijs

Hoewel vloerisolatie op het eerste zicht minder nuttig en besparend lijkt dan dakisolatie en spouwmuurisolatie, kan het investeren in vloerisolatie tot een flinke besparing op de energiefactuur resulteren. Warmte uit de vloer staat immers in onmiddellijk contact met de ruimte onder de vloer. Idem wat betreft contact met buitenruimtes. Vloeren die in contact staan met volle grond, zoals kruipkelders, zorgen eveneens voor warmteverlies. Wanneer je twijfelt om te investeren in dakisolatie en spouwmuurisolatie, kan het daarom nuttig zijn de vloerisolatie prijs mee te vergelijken. Elke vorm van warmteverlies, op welke wijze dan ook, is immers een extra kost op de energiefactuur en extra vervuiling voor het milieu.

Vraag Direct 5 Gratis Offertes aan

Wat is vloerisolatie?

Vloerisolatie prijs offertes aanvragenVloerisolatie is een isolatielaag die wordt aangebracht boven of onder de vloer, waardoor de koude lucht van de vloer niet meer de binnenruimte kan betreden. Vloeren behandeld met vloerisolatie voelen circa twee tot 4 graden Celsius warmer aan. Een aangenamer gevoel in de winter, plus een flinke besparing op de energiefactuur. De meeste woningen werden de voorbije decennia standaard uitgerust met vloerisolatie. Is de woning daartegenover ouder dan 25 jaar? Dan loont het de moeite een expert de ruimtes te laten onderzoeken. Afhankelijk van het type woning en voorziene vloerisolatie prijs staan verschillende mogelijkheden ter beschikking.

Hoe een vloer isoleren?

Vloerisolatie kan in se op verschillende wijzen. In de eerste plaats kan er geïsoleerd worden tegen het plafond van de kruipkelder. Daarbij kunnen geïnteresseerden opteren voor vloerisolatieplaten, gespoten isolatiemateriaal of glaswol. Op basis van ervaring blijkt het merendeel van geïnteresseerden te opteren voor harde isolatiematerialen, zoals PIR-isolatie en polystyreen. Het grote voordeel van vloerisolatieplaten is dat ze zorgen voor optimale resultaten en vochtbestendig zijn. Hoewel ze effectief en duurzaam zijn, voelen ze licht aan en zijn ze makkelijk plaatsbaar. Wanneer het plafond van de kruipkelder voorzien is van verschillende buizen, kan er een combinatie van isolatiemethoden benut worden. Verwerk de vloerisolatieplaten tot kleinere gehelen, en vul eventuele leemtes op met schuim. Isolatieschuim is tevens dé oplossing wanneer er te onregelmatige vakken op het plafond bestaan.

Onder de bestaande vloer isoleren is een andere wijze van vloerisolatie. Het werken via isolatie onder de bestaande vloer is de meest aangewezen oplossing wanneer de vloer toch moet worden opengebroken en er daarvoor reeds vloerisolatie kosten werden gemaakt. Ook hierbij wordt meestal geopteerd voor harde isolatiematerialen, zoals PIR-isolatie. De hedendaagse vloerisolatieplaten zijn geen dikke planken, maar slechts enkele centimeters dik. Sowieso zal de vloer wel dikker aanvoelen door de vloerisolatie. Ga daarom steeds na hoeveel de opbouwhoogte bedraagt. Een totaalpakket inzake vloerisolatie bestaat immers uit een draagvloer, de isolatieplaten zelf, de gewapende chape en een afwerkingslaag. Hoe exact de opbouw van vloerisolatie onder de bestaande vloer verloopt is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de aanwezigheid van leidingen. Een expert kan de vloerisolatie prijs en vloerisolatie kosten beter inschatten.

Een verlaagd plafond

Een iets omslachtigere wijze is vloerisolatie via een verlaagd plafond. De ruimte tussen de oorspronkelijke vloer en het verlaagd plafond kan gevuld worden met minerale wol. Dergelijke vorm van isoleren is nuttig wanneer er last is van geluidshinder of het bestaande plafond zijn beste levensjaren heeft gehad. Zitten er verschillende leidingen en bedradingen onder de vloer? Dan kan het wegwerken van deze leidingen met een verlaagd plafond handig in de vloerisolatie prijs inbegrepen worden.

Vloerisolatie in combinatie met vloerverwarming

Geïnteresseerden met extra budget voor vloerisolatie kosten kunnen opteren de vloerisolatie te combineren met vloerverwarming. Vloerverwarming is aangenaam in de winter, maar hoeft niet per se te resulteren in een torenhoge energiefactuur. Door het feit dat extra warmte wordt afgegeven via de vloer, hoeft de luchttemperatuur niet zo hoog te zijn en kan de thermostaat enkele graden Celsius minder geplaatst worden. Tevens kan er bespaard worden op ruimte door radiatoren uit de woonkamer en andere ruimtes te nemen. Kortom, vloerverwarming en vloerisolatie kosten vormen een complementair geheel.

Voordelen van vloerisolatie

Bij het becijferen van de vloerisolatie prijs kan het overtuigend werken de volgende voordelen van vloerisolatie mee in aanmerking te nemen:

– Vloerisolatie resulteert in een besparing op de energiefactuur. Het verrichten van dakisolatie en muurspouwisolatie in combinatie met vloerisolatie, zorgt voor bijna een halvering van de energiefactuur.

– De vloer voelt via vloerisolatie kosten een stuk warmer aan dan voordien.

– De woning blijft tijdens warme zomermaanden een stuk koeler aanvoelen. In het algemeen blijft de woning ook langer op dezelfde temperatuur.

– Het aanbrengen van vloerisolatie resulteert in een verbetering van het EPC-certificaat, en bijgevolg ook een verhoging van de waarde van de woning.

– Vloerisolatie zorgt voor een gezondere leefomgeving. Op basis van onderzoek blijken woningen met vloerisolatie minder last te hebben van schimmel- en vochtproblemen. Ook zou er dankzij vloerisolatie minder ongedierte in het huis aanwezig zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan slakken of zilvervissen.
Het aanbrengen van vloerisolatie kan op slechts enkele dagen tijd.

Vloerisolatie kosten en de Vloerisolatiepremie

Kortom, de vloerisolatie kosten zouden op zich slechts de enige mogelijke hinderpaal mogen zijn. Dankzij de Vlaamse overheid is er echter een tegemoetkoming voor geïnteresseerden die vloerisolatie of kelderisolatie aanbrengen. Krachtens een besluit van de Vlaamse overheid blijft deze premie nog gedurende 2015 behouden. Of de premie nog per 1 januari 2016 voor handen is, wordt doorheen 2015 bediscussieerd. Consumenten die nu twijfelen over vloerisolatie prijs en vloerisolatie kosten, doen er dus eigenlijk goed aan het zekere voor het onzekere te nemen.

Voor het verkrijgen van een vloerisolatiepremie via de netbeheerder gelden de volgende voorwaarden:

– De premie geldt uitsluitend voor woningen, wooneenheden of woongebouwen die voor 01/01/2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet. Werd een bouwaanvraag ingediend voor 01/01/2006 maar vingen de werken slechts nadien aan? Ook in dat geval komt men in aanmerking voor een vloerisolatiepremie.

– Herbouw en uitbreiding van een bestaande bouw en grondige verbouwingen die aan de E-peileisen moeten voldoen, komen niet in aanmerking voor een tegemoetkoming van vloerisolatie kosten.

– De datum vermeldt op de eindfactuur bepaalt in welk jaar de premie kan worden ontvangen. Bijvoorbeeld: de werken van Jan vangen aan in 2014, maar lopen uit tot begin januari 2015. In februari 2015 ontvangt Jan de eindfactuur van de vloerisolatie kosten. De eindfactuur werd afgeleverd in 2015, waardoor de premie ook pas kan worden aangevraagd in 2015.

– De werken moeten worden uitgevoerd en gefactureerd door een erkende aannemer.

– Een aanvraag tot tegemoetkoming van vloerisolatie kosten moet worden gericht tot de netbeheerder binnen twaalf maanden na de eindfactuur.

– Het isolatiemateriaal moet een warmteweerstand (Rd-waarde) van minimaal 1,2 m²K/W halen. De Rd-waarde van een bestaande isolatielaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimumeis van 1,2 m²K/W te komen. Tevens stelt de netbeheerder enkel technische vereisten. Bijvoorbeeld qua vloerisolatieplaten.

– Het aantal centimeters isolatiemateriaal dat moet worden benut om de Rd-waarde te behalen, is afhankelijk van het gebruikte materiaal.