Zonnepanelen Prijs

Zonnepanelen PrijsZonne-energie is net als wind- en water-energie een proces dat al decennia lang gekend is. Samen met energie uit biomassa vormt het voor 99,99% onze hernieuwbare energie op aarde. Typisch voor hernieuwbare energie is dat ze in principe ‘gratis’ en onuitputbaar is. Al valt er te twijfelen over het begrip ‘gratis’ aangezien elk medium, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen, toch een hap uit het budget neemt. Zonnepanelen bijvoorbeeld zijn duur in aankoop en het aanvragen voor een offerte voor de zonnepanelen prijs is altijd aan te raden. Door verschillende jaren van overgebruik en vervuiling moet de mens echter tegenwoordig meer beroep doen op deze hernieuwbare energiebronnen. Klassieke fossiele brandstoffen zoals olie of kolen zijn onvoldoende aanwezig voor het verdere menselijke bestaan en stoten bovendien ook enorme hoeveelheden aan afvalstoffen uit.

Vraag Direct 5 Gratis Offertes aan

Zonnepanelen Prijs Vergelijken via Energiekampioen.be

Grosso modo kan zonne-energie op twee manieren gebruikt worden binnen het huishouden. Enerzijds is er zonnewarmte door middel van een zonneboiler systeem. Een speciale zonneboiler zal kraanwater opwarmen via de warmte van de zon. Hierdoor moet er minder energie geput worden uit klassieke gas- en stoominstallaties. Een andere toepassing van zonne-energie is het zonnepaneel. Binnen een zonnepaneel wordt zonne-energie omgezet in bruikbare energie. In feite bestaat een zonnepaneel uit honderden foto-voltaïsche cellen. Deze foto-voltaïsche cellen bestaan uit twee langen van cellen waartussen elektrische stroom ontstaat.

Inmiddels zitten we in derde generatie zonne-panelen die opgebouwd zijn uit polymeren, quantum-dots, nano antennes en andere lichte materialen. Onder invloed van licht worden de elektronen binnen de zonnecellen los gestoten, die vervolgens in één bepaalde richting gaan bewegen. Het is net deze bewegende elektronen dat energie tussen de twee lagen ontstaat, bent u van plan om zonnepanelen te laten plaatsen maar wilt u meer weten over de zonnepanelen prijs? Maak gebruik van de 5 gratis offertes welke u gratis kunt aanvragen.

Het vermogen van een zonnepaneel wordt uitgedrukt in Watt-piek (Wp). Doorsnee worden er 72 zonne-cellen per plaat gemonteerd. Samen zorgen deze voor een maximaal vermogen van 170 tot 250 Wp. Afhankelijk of er gebruikt gemaakt wordt van mono kristallijne of polykristallijne panelen zal er meer of minder opbrengst zijn per oppervlakte-eenheid, dit heeft een invloed op de zonnepanelen prijs en oppervlakte. Beschik je over weinig ruimte, maar wil je graag een grote opbrengst dan is het verstandig te opteren voor mono kristallijne panelen. Beschik je over voldoende ruimte? Dan kies je misschien beter voor een polykristallijn paneel. Deze nemen meer ruimte in, maar zorgen daardoor wel voor een gelijkaardig resultaat als mono kristallijne panelen.

Berekening van het resultaat

Voor de berekening van het jaarlijks resultaat van een zonnepaneel, volstaat het de gemiddelde opbrengst in Wp met de factor 0,85 te vermenigvuldigen. Een installatie van 250 Wp levert dus op jaarbasis 212,50 kWh af. Daarmee is de Belgische en Nederlandse zon dus optimaal geschikt voor de opwekking van elektriciteit. En wat scheelt dit in de portemonnee? Een installatie met 10 panelen van 250 Wp, levert 2.125 kWh jaarlijks af. Met een gemiddelde energieprijs van 0,25 euro per kWh, betekent dit een opbrengst van 525 euro. Qua aankoop schommelt de prijs van een dergelijke installatie rond de 5.500 euro. De installatie heeft zichzelf dus terug verdiend op tien jaar tijd. De overige levensjaren (gemiddeld gaat een zonnepaneel dertig jaar mee) is dus pure winst. Ook qua uitstoot biedt een zonnepaneel niets dan voordelen. Een installatie van zonnepanelen zorgt voor één tiende uitstoot van grijze stroom.

De meest optimale rotatie van een zonnepaneel is vanzelfsprekend naar het Zuiden. Probeer de zonnepanelen dus aan te brengen op de dakbekleding gericht naar het Zuiden. Wanneer je daarnaast de panelen nog op 36 graden kan hellen, is het rendement optimaal, vandaag dat er tijdens het aanvragen van een offerte voor de zonnepanelen prijs gevraagd wordt naar de ligging van uw woning ten opzichte van de zon. Probeer schaduwen van bomen of nabijgelegen huizen/appartementen te vermijden. Wanneer die gedurende bepaalde delen van de dag voor permanente schaduw zorgen, dan heeft dit ook nadelige gevolgen voor het jaarlijks rendement van de installatie. Kortom, energie opwekken door middel van zonnepanelen is een wikken en wegen tussen verschillende installaties en montagestanden.