Energieleveranciers Vergelijken

Steeds meer gezinnen en ondernemingen besluiten om de kostprijs van hun energiemaatschappij te vergelijken met de kostprijzen die andere energieleveranciers aanbieden. De energiemarkt is immers zeer beweeglijk, waardoor energiemaatschappijen elkaar continu trachten te beconcurreren. Volgens statistieken van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) veranderen er jaarlijks 200.000 gezinnen van energieleverancier. Energieleveranciers vergelijken is dan ook een must wanneer men jaar na jaar zeker wel zijn van de goedkoopste energieleverancier. Door niet jaarlijks de huidige kostprijs van gas en stroom te vergelijken met deze van alternatieve aanbieders, laat men immers honderden euro’s liggen.

Klik hier om te starten met het uitgebreid vergelijken van Energieleveranciers

Het doel van energieleveranciers vergelijken is dus achterhalen of men nog steeds goed zit qua prijs en kwaliteit bij de huidige energieleverancier. Tools om energiemaatschappijen te vergelijken werden specifiek opgesteld om op objectieve en neutrale wijze de tarieven van energieleveranciers vergelijken. De tools verzamelen informatie van alle energieleveranciers omtrent de prijzen die ze nu aanrekenen voor gas en licht en eventuele kortingen en/of promoties die ze toekennen. Op basis van deze elementen maakt de tool een overzicht van alle energieproducten bij de energieleveranciers. Als gebruiker zelf kan men de gevonden resultaten filteren op basis van contracttype, stroomtype en prijs. Het handige van energieleveranciers vergelijken is dat men zelf niet op zoek dient te gaan naar de goedkoopste energieleverancier. De tools om energieleveranciers te vergelijken bevatten automatisch de lopende kortingen en/of promoties. Dankzij deze welkomstkortingen of scherpe actieprijzen kan men extra besparen op de energiefactuur.

Hoe energieleveranciers vergelijken

Wanneer men reeds aan energieleveranciers vergelijken heeft gedaan, zal men wellicht de keuze krijgen tussen verschillende energieaanbieders. Hoe kan men energiemaatschappij A vergelijken met energiemaatschappij B?

1. Vergelijken van de prijs

Men kan niet ontkennen dat men wellicht ook energieleveranciers vergelijkt om te besparen. Cijfers tonen immers aan dat gezinnen maandelijks minstens 10% van hun budget besteden aan gas en stroom. Wanneer men dus kan besparen door van energieleverancier te veranderen, zou men niet mogen twijfelen. Op zich zijn er ook weinig risico’s verbonden aan het kiezen voor de goedkoopste energieleverancier. Aangezien in België de eigenlijke aansluiting tussen de energie installaties en het transmissienet wordt verzorgt door de distributienetbeheerder, zorgt de energieleverancier enkel voor de levering van gas en elektriciteit. Anders gesteld, men hoeft als gebruiker niet in te boeten op kwaliteit wanneer men zou kiezen voor de goedkoopste energieaanbieder. De gas en/of stroom van de ene energieaanbieder ziet er hetzelfde uit als de gas en/of stroom van de andere energieaanbieders. Gas en stroom zijn niet variabel en zullen er dan ook niet voor zorgen dat men sneller de vaatwasser kan laten draaien of de wasmachine warmer kan laten wassen.

Energieleveranciers vergelijken via EnergiekampioenDe prijs die energieleveranciers aanbieden, bestaat uit de volgende onderdelen:

Energieprijs per kWh

Energieleveranciers zullen de eigen tarieven van gas en stroom steeds uitdrukken in kWh. De kWh vormt de meest benutte eenheid voor een hoeveelheid energie. Wie de resultaten van energieleveranciers vergelijken analyseert of de eindafrekening van de voorbije jaren doorneemt, zal merken dat energieleveranciers een bepaalde prijs per kWh aanrekenen. De prijs per kWh verschilt naargelang uw verbruik en het type van meter waarover men beschikt (enkelvoudige meter, tweevoudige meter, exclusieve nachtmeter).

Kosten voor de distributienetbeheerder

In België is er voor de levering van gas en elektriciteit nog steeds een belangrijke rol weggelegd voor de distributienetbeheerders. Zij zorgen er voor dat de gewenste energie van het transmissienet naar de energie installaties van het gezin worden gebracht. Elke distributienetbeheerder beschikt over een eigen werkingsgebied. Binnen deze werkingsgebieden zijn de netbeheerders vrij een vergoeding voor hun diensten aan te rekenen. Wie dus de prijzen van energieaanbieders wenst te vergelijken, zal dus steeds de postcode van de woning dienen in te geven. Deze distributiekost wordt immers steeds toegepast voor alle woningen gelegen binnen het werkingsgebied.

Taksen en bijdragen voor de overheid

Ook de schatkist pikt zijn graantje mee van energie. In het bijzonder gaat het om de energiebijdrage, federale bijdrage en bijdrage energiefonds. De energieleverancier int de bijdragen en stort deze vervolgens door naar de overheid.

Klik hier om te starten met het uitgebreid vergelijken van Energieleveranciers

2. Vast of variabel karakter prijs

Leveranciers bieden verschillende types van overeenkomsten voor gas en stroom aan. Elk van de energieovereenkomst zal een vaste prijs, dan wel variabele prijs hebben. Bij een vaste prijs zal de prijs per kWh niet wijzigen in de loop van de contractduur. Dit kan een aantrekkelijke formule zijn wanneer momenteel de prijzen voor gas en elektriciteit laag zijn. Een energieovereenkomst met variabel karakter zal op regelmatige tijdstippen worden aangepast. Elke drie maanden zal de prijs worden geïndexeerd. Stijgen de gemiddelde energieprijzen (bv. olieprijs, aardgasprijs), dan zal de eigen prijs voor gas en stroom eveneens stijgen.

3. Loopduur van samenwerking met energieleverancier

Gebruikers hebben de keuze tussen energieovereenkomsten van bepaalde duur of onbepaalde duur. In praktijk blijken bepaalde energieleveranciers een lagere energieprijs per kWh aan te rekenen wanneer men intekent voor een energieovereenkomst van onbepaalde duur. Voor de energieaanbieder biedt een overeenkomst van onbepaalde duur immers meer zekerheid van inkomsten dan een klant die een overeenkomst sluit van 1 jaar en vervolgens opnieuw alle prijzen op de markt zal vergelijken.

Contracten van bepaalde duur worden doorgaans voor 1, 2, 3 of 5 jaar gesloten. Dit betekent dat men gedurende deze tijdspanne in zee wenst te gaan met de energieleverancier. Hou er rekening mee dat men na afloop van deze 1, 2, 3 of 5 jaar niet plots zonder energieleverancier zal vallen. Om dergelijke onaangename situaties te vermijden, passen energieaanbieders een automatische verlenging van de overeenkomst toe. Voor een antwoord op de vraag “hoelang wordt mijn overeenkomst hernieuwd?” verwijzen wij door naar de algemene voorwaarden van de overeenkomst voor gas en stroom die men met de energieleverancier ondertekende. Deze algemene voorwaarden zullen ook een overzicht bevatten van de beëindigingsmogelijkheden van de hernieuwde energieovereenkomst. Belangrijk daarbij is dat bij een energieovereenkomst van bepaalde duur, men na afloop van de duur automatisch overschakelt op het verlengingstarief. Vóor het verstrijken van de termijn zal de energieleverancier zelf een brief sturen met daarbij de melding dat het huidige contract binnenkort afloopt en dat zij bereid is de overeenkomst verder te zetten tegen een bepaald verlengingstarief. Hou er rekening mee dat dit verlengingstarief wellicht hoger zal liggen dan de initiële prijs die men bij het sluiten van de energieovereenkomst ontving. Energieleveranciers vergelijken zou men dus in principe regelmatig, en toch minstens 1 keer per jaar, moeten doen.

Tip

Goed om te weten is dat gezinnen en kleine bedrijven met een jaarlijks verbruik van maximum 50.000 kWh aan stroom en 100.000 kWh aan aardgas, kosteloos hun energieovereenkomst kunnen beëindigen, mits het respecteren van een opzeggingstermijn van één maand. Dit betekent dat men als gezin steeds kan besluiten de energieovereenkomst van onbepaalde duur of bepaalde duur te beëindigen mits men nog één maand klant blijft bij de oude energieleverancier. Pas na het doorlopen van deze opzeggingstermijn kan men echt overschakelen naar de goedkoopste energieleverancier.

4. Stroomtype

Als gezin of onderneming is men volledig vrij een voorkeur van stroomtype op te geven. Steeds meer individuen kiezen immers bewust voor 100% groene stroom in plaats van grijze stroom. Wie kiest voor groene stroom, kiest voor stroom die afkomstig is van duurzame energiebronnen (bv. zonne-energie, windenergie, biomassa, biogas). Elk van deze groene energiebronnen zijn onuitputtelijk en schaden het milieu niet (of toch minder dan grijze stroom). Naast groene stroom is er ook grijze stroom. In tegenstelling tot groene stroom wordt er daarbij minder aandacht gehecht aan de afkomst en het vervuilend karakter van deze stroom (bv. kolen, aardgas, olie, uranium). Bij het energieleveranciers vergelijken, kan het dan ook nuttig zijn te informeren naar het duurzaam karakter van de energieaanbieder.

Bepaalde energieleveranciers bieden producten aan die 100% afkomstig zijn van duurzame energiebronnen. Andere energieleveranciers kiezen voor een mix van groene stroom en grijze stroom. Opgelet: aanbieders van groene stroom zijn verplicht hun groene herkomst te bewijzen. Het zal dus niet mogelijk zijn om te afficheren met groene stroom wanneer ze in werkelijkheid niet van duurzame energiebronnen afkomstig is.

5. Service

Hoewel het bij energieleveranciers vergelijken vooral draait om de prijs, kiezen gezinnen soms ook bewust voor een duurdere energieleverancier met een betere service. In praktijk blijken er grote verschillen te bestaan in de manier waarop energieleveranciers met hun klanten communiceren: bv. per post, e-mail, telefonisch. Beschikt de energieleverancier over een telefonische klantendienst die men kan contacteren bij plotse panne of vragen? Of kan men daartegenover uitsluitend per e-mail een “request” openen? Ook de snelheid en zorgvuldigheid waarop de energieleveranciers antwoorden blijken te verschillen. Het mag dan ook logisch zijn dat energieaanbieders die kiezen voor een meer persoonlijke aanpak en betere dienstverlening, qua prijs duurder zullen zijn. De meeste websites gespecialiseerd in het energieleveranciers vergelijken beschikken ook over een servicecheck. Naast de punten die men zou ontvangen voor de prijs, zal men eveneens de energieleveranciers beoordelen op vlak van dienstverlening.

Klik hier om te starten met het uitgebreid vergelijken van Energieleveranciers

Tips voor tijdens het energieleveranciers vergelijken

Twijfelt men om van energiemaatschappij te veranderen, dan kan men wellicht volgende tips goed gebruiken:

  • Analyseer of u alle vormen van energie wil bundelen bij één energieleverancier. Bij vrijwel alle energieleveranciers heeft men de mogelijkheid om zowel gas als stroom af te nemen. Door in te tekenen voor een pakket met zowel gas als stroom, gaat men dus akkoord met de prijs per kWh die de energieleverancier voor gas en stroom wenst toe te passen. Analyseer of men een bijkomende korting ontvangt door alle vormen van energie te bundelen, dan wel voordeliger af is door een energieovereenkomst voor gas en elektriciteit bij verschillende energieleveranciers af te sluiten.
  • Duurzame energie of niet? Wanneer men het belangrijk vindt dat iedereen, en dus ook de energieleverancier, zijn steentje bijdraagt tot het verlagen van de ecologische voetafdruk, dan zal men wellicht kiezen voor een energiemaatschappij met 100% groene energie.
  • Hou rekening met verlengingstarieven. Zoals hierboven vermeld, kunnen energieovereenkomsten voor bepaalde duur of onbepaalde duur worden afgesloten. Bij een energiecontract van bepaalde duur zal het contract na afloop stilzwijgend verlengd worden indien men geen actie onderneemt. Wanneer men geen extra rompslomp wenst van energieovereenkomsten en overstappen, gaat men best op zoek naar een energieleverancier die de beste prijs aanbiedt bij een overeenkomst van onbepaalde duur.
  • Belang van persoonlijke contact met de energieleverancier. Toegegeven, de kans dat de energieleverancier “u” kent zal wellicht beperkt zijn. Toch geven nog steeds bepaalde gezinnen, en zeker senioren of ouderen, de voorkeur aan menselijk contact. Bijgevolg zijn zij bereid niet te kiezen voor de goedkoopste energieleverancier wanneer ze bij vragen en/of problemen een persoonlijke afspraak kunnen maken. Aangezien energieaanbieders steeds meer digitaliseren, zal men wellicht al een heel deel van de Belgische energieleveranciers kunnen schrappen indien men staat op persoonlijk fysiek contact.

Wat te doen na het energieleveranciers vergelijken?

Na alle energiemaatschappijen vergeleken te hebben, is het tijd om de handen uit de mouwen te steken en van energiemaatschappij te veranderen. Sinds de vrijmaking van de energiemarkt in België is het veranderen van energieleverancier zeer vereenvoudigd. Zo hoeft men niet langer de oude energieleverancier op de hoogte te brengen van de gewenste verandering, maar volstaat het een overeenkomst te sluiten met de nieuwe energieleverancier. Deze nieuwe energieleverancier zorgt er voor dat de omschakeling correct verloopt en dat er gas en stroom zal zijn vanaf de datum van ingang van de nieuwe energieovereenkomst.

Als gezin of kleine onderneming dient men in België ook geen bang te hebben voor een opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding:

  • Men kan alle energieovereenkomsten (ongeacht of deze van bepaalde duur of onbepaalde duur zijn) beëindigen mits naleving van een opzeggingstermijn van 1 maand. Deze verkorte opzeggingstermijn geldt zelfs wanneer het eerste deel van de contractuele duur nog niet verstreken is. Bv. overeenkomst voor gas en stroom met een duur van 1 jaar. Welnu, men kan deze overeenkomst na 3 maanden reeds opzeggen mits naleving van een opzeggingstermijn van 1 maand.
  • Geen verbrekingsvergoeding, ongeacht of de energieovereenkomst voor bepaalde duur of onbepaalde duur werd afgesloten. Men kan steeds de energieovereenkomst beëindigen zonder verbrekingsvergoeding. Zelfs wanneer men, naar het voorbeeld van hierboven, zou kiezen voor een andere energiemaatschappij na 3 maanden, dan nog zal dit kunnen voor € 0 verbrekingsvergoeding.

Direct Vergelijken