Uitstap kernenergie zal energiefactuur van gezinnen € 15 duurder maken

€ 15 per jaar. Dat is de kostprijs die de Belgische gezinnen wellicht jaarlijks extra zullen moeten betalen voor hun elektriciteitsfactuur. Alleszins wanneer België besluit om vanaf 2025 volledig met het gebruik van kernenergie te stoppen. Zo blijkt uit een verklaring van federaal minister van Energie Marie-Christine Marghem. Toch stellen critici zich vragen bij de cijfers.

Uitstap kernenergie: € 15 per jaar extra

Volgens minister Marie-Christine Marghem zou de impact van de kernuitstap op de elektriciteitsfactuur dus beperkt blijven. De minister baseerde zich voor het bedrag op een langverwachte studie bij milieueconoom en UGent-professor Johan Albrecht. De  verhoging van de kostprijs valt te verklaren door het feit dat de kerncentrales zullen worden vervangen door 9 gascentrales. Die gascentrales zouden samen een capaciteit van 3,6 gigawatt hebben.

Volgens minister Marghem is de uitkomst van de studie zo positief dat politieke partij NVA nu niet langer kan twijfelen om mee in het Energiepact te stappen. NVA weigerde dat vorig jaar aangezien volgens hen een sluiting van de kerncentrales de prijs van de elektriciteitsfactuur voor de gewone burger zeer sterk zou verhogen. Ondanks het bedrag van minister Marghem blijft NVA vragende partij wat de totale kostprijs van het Energiepact en de uitstap uit kernenergie zal zijn.

Wat is het Energiepact?

Het Energiepact is een initiatief van alle federale en regionale milieuministers in België. De ministers wouden op die manier een duidelijk beeld scheppen op vlak van energieverbruik voor de toekomst. Naar de Europese Unie toe toont België aan dat het land plannen heeft voor energiebevoorrading op de lange termijn. Verder wil men door het Energiepact de energieprijzen betaalbaar houden. 1 van de elementen van het Energiepact was dat tegen 2025 alle kerncentrales zouden sluiten. Het doel van België is dus om volledig energie op te wekken via groene energie.

Bedrijven zullen vooral de dupe zijn

Toch stellen critici zich vragen bij de cijfers. Het bedrag van € 15 heeft immers enkel betrekking op de meerkost van gezinnen. De meerkost voor bedrijven zal een veelvoud van dat bedrag zijn. Zeker voor industriële, grote bedrijven. De bijkomende prijs voor bedrijven zou wellicht gelijk zijn aan € 4,3 per megawattuur.

Voor een bedrijf dat 100.000 megawattuur per jaar verbruikt, betekent dat een bijkomende kost van € 430.000 per jaar. Om de bedrijven niet te veel door het Energiepact te laten benadelen, besliste de regering eerder al om de kostprijs van de offshore windmolenparken niet volledig door te rekenen aan de bedrijven. In plaats daarvan wordt een deel betaald met de algemene begrotingsmiddelen. Dat wil dus zeggen dat de gewone belastingbetaler mee instaat voor de kostprijs. Er is dus nog geen duidelijkheid omtrent het Energiepact. Evenmin omtrent het standpunt van NVA.

Ondanks de geplande sluiting van de kerncentrales op zoek naar de goedkoopste energieleverancier? Via de optie Energie Vergelijken van Energiekampioen.be heb je de mogelijkheid om gratis tientallen energieleveranciers met elkaar te vergelijken. Ook wanneer je zoekt naar een groene energieleverancier of duurzame energie kan je via de vergelijkingstool besparen.