Nog te weinig gezinnen wisselen van energieleverancier

Naar verwachting zullen in 2017 minder gezinnen van energieleverancier veranderd zijn. 2016 was daartegenover wel een recordjaar op vlak van aantal wijzigingen. Nochtans loont het nog altijd om van energieleverancier te veranderen. Een gemiddeld gezin bespaart alleen al voor elektriciteit zo meer dan € 90 per jaar.

Daling aantal overstappen van energieleverancier

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) heeft de voorbije week haar jaarlijks rapport omtrent de evolutie van de energiemarkt gedeeld. De VREG baseerde zich daarvoor op de cijfers van januari tot en met september 2017. Daaruit blijkt dat in 2017 al 509.840 gezinnen en bedrijven van elektriciteitsleverancier veranderden. Wanneer de evolutie zich zo doorzet, zullen dit jaar wellicht 600.000 gezinnen en bedrijven van elektriciteitsleverancier veranderd zijn. Dat aantal is minder dan het recordaantal in 2016. Toen pasten 674.643 gezinnen en ondernemingen hun stroomleverancier aan.

Ook voor aardgas verwacht de VREG vrij gelijke resultaten. Tussen januari en september 2017 wijzigden 356.295 gezinnen van aardgasleverancier. De VREG verwacht daardoor op een totaal aantal van 430.000 wissels te komen. Ter vergelijking: in 2016 wijzigden 475.025 gezinnen van leverancier in aardgas.

Hoeveel kan ik besparen door van energieleverancier te veranderen?

Dat je kan besparen door van energieleverancier te veranderen is 1 ding. Natuurlijk wil je graag weten hoeveel je concreet bespaart door van energieleverancier te veranderen. Daarvoor zijn er gelukkige websites die verschillende aanbieders vergelijken zoals Aanbieders.be.

Volgens een analyse van de VREG kon in september 2017 een gemiddeld gezin € 94 besparen door over te stappen naar een andere stroomleverancier. Bij een wissel van aardgasleverancier ligt de besparing nog hoger. Dat levert je € 181 per jaar op. Door een wissel van elektriciteitsleverancier en aardgasleverancier te overwegen kan je als gemiddeld gezin dus jaarlijks meer dan € 270 besparen. Bij bedrijven kan deze besparing tot in de vele duizenden euro’s oplopen.

Andere evoluties energiemarkt

De VREG deelde daarnaast in haar rapport een aantal opvallende trends. Zo blijkt meer dan 28% van de ondervraagden nog steeds geen bewuste keuze van energieleverancier gemaakt te hebben. Dat betekent dat ze nog steeds bij één van de grote vroegere energieleveranciers zoals Electrabel zijn, en nooit de stap hebben gezet om verschillende energieleveranciers met elkaar te vergelijken.

59% van de Vlaamse gezinnen is wel al ooit van stroomleverancier veranderd. Onder diegenen die al wijzigden van energieleverancier blijkt dit gemiddeld 2,2 keer per individu te zijn. Voor aardgas gelden vrij gelijkaardige cijfers. 58% van de gezinnen en ondernemingen wisselden al van aardgasleverancier. Daarbij gaat het om gemiddeld 2,3 wissels per individu. Mogelijk kunnen deze gelijkaardige percentages verklaard worden door het feit dat gezinnen bij een wissel dan voor beide producten overstappen. Wie van stroomleverancier wil veranderen, doet dat dan meestal tegelijk ook voor zijn aardgasaanbieder.

Waarom van energieleverancier veranderen?

De belangrijkste redenen om van energieleverancier te veranderen zijn de volgende:

  • Geld besparen. Zoals blijkt uit de cijfers van hierboven, kan je veel besparen door van energieleverancier te veranderden. Dit is voor meer dan 80% van de gezinnen ook de belangrijkste reden. Via een online energieleverancier simulatie kan je nagaan hoeveel jij kan besparen.
  • Nadenken over het milieu. Bepaalde gezinnen en bedrijven kiezen niet (alleen) omwille van het financiële voor een andere energieleverancier. Sommigen willen ook bewust opteren voor een leverancier van groene energie. Zo zijn er steeds meer energieleveranciers zoals Ecopower die bewust inzetten op groene energie.

Veranderen van energieleverancier is gratis

Sommige gezinnen denken nog steeds dat ze een boete moeten betalen als ze van energieleverancier veranderen. Dit was de zogenaamde “verbrekingsvergoeding”. Sinds eind 2012 mogen energieleveranciers echter geen verbrekingsvergoeding meer vragen. De enige voorwaarde is dat je als gezin een opzeggingstermijn van 1 maand moet respecteren. Dat geldt zowel voor een nieuw energiecontract in de loop van het 1ste jaar, als een energieovereenkomst die verlengd werd. Wie dus bijvoorbeeld in januari een energieleverancier simulatie zou doen en zou vaststellen dat hij nu een dure energieleverancier heeft, kan perfect op 1 maart van datzelfde jaar al naar een andere energieleverancier overstappen.

Hou er wel rekening mee dat de energieleverancier bepaalde welkomstkortingen of promoties kan kwijtschelden als je al tijdens het 1ste jaar van energieleverancier verandert. Lees dus zeker je energieovereenkomst eerst na.