Belgische energieleveranciers kiezen voor groen

Vrijwel alle Belgische energieleveranciers gaan steeds vaker voor groene energie. Ruim 30% van alle energie vorig jaar was groen. De jaren daarvoor was er nochtans telkens een daling in het aanbod verdeelde groene energie. Zo blijkt althans uit het klassement van groene stroomleveranciers van Greenpeace.

Stijging groene energie

Uit het klassement MijnGroeneStroom.be van Greenpeace blijkt dat zowel kleine als grote energieleveranciers inzetten op groen. “Steeds meer leveranciers kiezen voor hernieuwbare energie, onder druk van de consumenten”, aldus Greenpeace. Door die druk stijgt dus het aandeel groene versus grijze energie. Nu zou ruim 30% van alle geleverde stroom groen zijn. Dat terwijl de vorige jaren het aandeel duurzame energie afnam. Belangrijk daarbij is dat het gaat om de geleverde stroom. De groene stroom die gezinnen zelf opwekken komt in deze statistieken dus niet voor. Wie dus zonnepanelen zou plaatsen en daarmee energie zou opwekken, zal geen impact hebben op dit percentage.

Ecopower en Lampiris behoren tot de groenste

De energieleveranciers Wase Wind, Ecopower, Lampiris, Nuon Nature en Essent vormen de top 5 van het klassement. Zij behoren als enigen tot de categorie groen. Wase Wind is volgens Greenpeace de absolute nummer 1. Dit komt omdat het naast een milieuvriendelijke productie ook meer diensten aanbiedt om energiebesparing bij de gezinnen thuis te bevorderen. Ecopower en Lampiris volgens Wase Wind op de voet.

Electrabel scoort minder goed

Aan het uiteinde van het klassement staat Electrabel. Deze energieleverancier behoort als enige tot de categorie rood. De kleur van Electrabel kan verklaard worden door nieuwe investeringen in kerncentrales in het kader van de levensduurverlening. Luminus, dat één van de grootste leveranciers is van gas en elektriciteit in België, stijgt van de rode naar de oranje categorie. Dat voor het eerst in haar geschiedenis.

Groene stroom wordt ook groener

Daarenboven maakt het rapport van Greenpeace duidelijk dat de groene stroom op zich ook groener wordt. Sommige energieleveranciers proberen ook de kwaliteit van hun groene stroom te verbeteren. Volgens Greenpeace kunnen er nu 7 energieleveranciers aanbevolen worden. Zoals bijvoorbeeld Ecopower en Eneco.

Greenpeace waarschuwt wel om op te letten voor energieleveranciers die zichzelf 100% groen noemen. Zo stelt Lampiris enkel schone energie in te zetten, maar scoort de energieleverancier maar 6 op 20 op vlak van kwaliteit. Dat komt doordat Lampiris nog te veel energie opwekt via verbrandingsinstallaties en biomassa. Lampiris zou nog te weinig inzetten op echte groene energie. Electrabel scoort dan wel wat betreft de hoeveelheid groene stroom minder, maar doet het op de kwaliteit beter. De energieleverancier ontving een score van 8 op 20 inzake kwaliteit.

Wil je veranderen van energieleverancier? Of wil je zelf ook een steentje bijdragen voor het milieu? Via Aanbieders.be kan je alle Belgische energieleveranciers vergelijken. Dit zowel op prijs als type stroom. De goedkoopste groene energieleverancier vind je dus via die vergelijking.