Europese Commissie wil meer energie uit de zee

Europese Commissie wil meer energie uit de zeeAls het van de Europese Commissie afhangt wordt er binnenkort tot tien keer meer energie uit de zee gehaald dan nu het geval is. Een stijging in “blauwe energie”, verwijzende naar de kleur van de oceaan, moet Europa minder afhankelijk maken van buitenlandse energie. Daarenboven zou een extra investering in energie uit de zee op termijn voor 40.000 bijkomende jobs zorgen.

Onder de noemer “blauwe energie” worden beschouwd alle vormen van energie die uit de oceanen kunnen opgewekt worden, met uitsluiting van windmolenparken die gepaard gaan onder de term van “wind energie”. Enkele voorbeelden van blauwe energie zijn het opwekken van energie via getijdenstromingen of uit golfslag. Momenteel maakt blauwe energie slechts een peulschil uit in vergelijking met het potentieel van de energievorm. Met slechts een benuttingsgraad van 0,1 procent van alle energie die in de oceaan aanwezig is zouden we de wereld vijf maal van alle benodigde energie kunnen voorzien.

Energie uit de zee in 2050

Tegen 2050 hoopt de Europese Commissie de productiecapaciteit op te schroeven tot 100 gigawatt. Ter vergelijking, momenteel lopen er voor 10 megawatt aan projecten. Doelstelling is om de blauwe energie op te voeren en op termijn te laten overwegen op wind- en zonne-energie. Zowel wind- als zonne-energie zijn immers twee energievormen die minder voorspelbaar zijn, en dus sterk afhankelijk van het weer. Naast een vermindering van de afhankelijk van buitenlandse energie, kan er ook gezorgd worden voor extra jobs. “Energie uit zeeën en oceanen hebben het potentieel om enorme economische groei te genereren en banen te creëren”, aldus Europees commissaris Maria Damanaki. “Door de ontwikkeling van de sector te stimuleren kunnen we dit potentieel realiseren, en tegelijk schone, hernieuwbare energie voor Europa verzekeren.” Tegen 2035 zou blauwe energie goed moeten zijn voor 40.000 bijkomende jobs. Vooral de kustregio’s, die standaard met een hogere werkloosheidsgraad kampen dan inwaartse gebieden, zouden van de effecten van jobcreatie kunnen genieten.

Als eerste initiatief voor blauwe energie werd een forum ontwikkeld waar verschillende partijen, zowel overheid als non-overheid kunnen samenkomen en ideeën ontwikkelen. Bedrijven, banken, Europese ambtenaren en academici kunnen samen tot oplossingen komen voor de problemen waar blauwe energie anno 2014 nog mee te kampen heeft.

Europese Commissie wil meer energie uit de zee
4.1 (82.22%) 9 recensies