Elektriciteit tot kwart goedkoper dan jaar geleden

Groene Stroom goedkoperElektriciteit werd het voorbije jaar tot een kwart goedkoper. Op die manier liggen de prijzen van België eindelijk in de lijn van die uit andere buurlanden, en kan er eerlijker geconcurreerd worden. In concreto ging het om een daling in de prijs van elektriciteit ten belopen van 24 procent en 15 procent van aardgas. Zo bericht althans energieregulator CREG.

Waar is de elektriciteit goedkoper?

Doorslaggevende reden in deze positieve tendens is ongetwijfeld het vangnetmechanisme. Dankzij dit mechanisme blijft de Belgische prijs van energie schommelen in de buurt van die van buurlanden. Concreet worden de energieprijzen voor particulieren en KMO’s afgestemd op het gemiddelde prijspeil van Nederland, Duitsland en Frankrijk. Een gevolg van dit vangnetmechanisme was bijvoorbeeld dat tussen 1 april 2012 en eind 2012 de variabele energiecontracten werden bevroren. Vanaf 2013 stond de CREG in voor de controle van deze variabele contracten wat betreft de indexering van de contracten, de gebruikte indexeringsparameters, indexeringsformule en concurrentiegraad met buurlanden. Dankzij een afstemming naar de prijzen uit buurlanden, kon de Belgische consumentenprijs voor energie significant dalen. Een andere verklarende factor is de ontkoppeling van de energieprijs ten opzichte van de olieprijs. De energieregulatoren hebben ook meer dan vroeger controle over wat kan en niet kan op het vlak van tarifering.

Consumenten konden dankzij de introductie van het vangnetmechanisme en door de overgang naar markt gerelateerde indexen, besparingen boeken van 11 procent per jaar voor elektriciteit en 17 procent voor gas. Veralgemeend naar de modale gebruiker ging het toen om besparingen van 38 EUR (46 EUR inclusief BTW) voor elektriciteit en 187 EUR (226 EUR inclusief BTW) voor aardgas. Wie echter op 1 januari 2013 opteerde voor het goedkoopst aangeboden contract boekte een besparing van 132 EUR (160 EUR inclusief BTW) per jaar voor elektriciteit en 356 EUR (431 EUR inclusief BTW) per jaar voor aardgas. Door te werken met een algemene richtprijs namen de onderlinge verschillen tussen energieleveranciers ook enorm af. Electrabel blijft in België nog steeds de grootste energieleverancier. Met een leveringsgraad van 51,6 procent aan elektriciteit en 35.8 procent aan aardgas laat ze de andere energieleveranciers ver achter zich.

Elektriciteit tot kwart goedkoper dan jaar geleden
4 (80%) 3 recensies