Europa verbruikt minder energie, België blijft energievreter

Uit recente cijfers van het Europese statistiekenbureau Eurostat blijkt dat het totale energieverbruik van Europa in 2015 circa 2,60% lager lag dan het verbruik in 1990. Dit in tegenstelling tot België waar het energieverbruik tegenover 25 jaar gelden, gestegen is. Ook het gebruik van fossiele brandstoffen in België nam toe.

Globaal cijfer energieverbruik

Europa verbruikt minder energie, België blijft energievreterAlle Europese lidstaten verbruikten in 2015 samen 1.626 miljoen ton aan energie. Volgens Eurostat is dit aantal 2,50% minder dan het energieverbruik in 1990. In verhouding tot het absolute piekverbruik van energie in 2006 gaat het zelfs om een daling van 11,60%. Voor het bepalen van de cijfers, hield Eurostat rekening met alle types van energieverbruik zoals bv. elektriciteit, verwarming en transport.

De daling van 2,50% in energie is vooral te wijten aan bezuinigingen door Oost-Europese lidstaten. Zo was er sprake van een daling in energieverbruik van 57% in Litouwen, 45% in Letland en 37% in Estland. Andere (West-Europese)landen in Europa deden het minder goed. In Cyprus was er zelfs een stijging van 41%. Ierland verbruikte in 2015 38% meer energie dan in 1990. België moet zich aansluiten bij dit negatief rijtje. Al was de stijging in België beperkter dan de stijging in Cyprus of Ierland. Het totale energieverbruik nam in België toe van 48,6 miljoen ton tot 54,2 miljoen toen. Goed voor een stijging van meer dan 11%.

Verbruik fossiele brandstoffen

Nog een opkikker is de daling van het verbruik van fossiele brandstoffen (m.n. olie, steenkool, aardgas). Het globale EU-verbruik daalde van 83% naar 73%. In België was er, in tegenstelling tot de Europese tendens, sprake van een lichte stijging van 77% naar 78%. Vooral het hoog verbruik van aardgas deed dit percentage stijgen. Ook andere Westerse landen zoals Duitsland (82%), Luxemburg (84%), Verenigd-Koninkrijk (82%) en Frankrijk (93%) kenden een stijging in het gebruik van fossiele brandstoffen.
Daarenboven is Europa voor deze fossiele brandstoffen steeds meer afhankelijk van import. In 1990 werd 53% van alle fossiele brandstoffen ingevoerd. In 2015 was dit 73%. Een logische stijging, aangezien in Europa steeds minder steenkoolmijnen en andere ontginningsmechanismen voor fossiele brandstoffen voor handen zijn.

Conclusie

Als België wil kunnen bijhouden aan de doelstelling van Euro 2020 blijkt er nog stevig wat werk aan de winkel. Binnen deze doelstelling werd immers overeengekomen om uiterlijk tegen 2020 (i) 20% minder uitstoot van broeikasgassen te hebben, (ii) 20% van het totale energieverbruik uit duurzame energiebronnen te halen en (iii) 20% meer energie-efficiënt te zijn.

Op zoek naar een manier om zelf een steentje bij te dragen tot minder energieverbruik? Via de vergelijkingstool kan je zelf nagaan welke interessante groene stroom aanbiedingen er momenteel lopen.