Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig?

Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig en hoeveel zonnepanelen plaatsen zijn twee samenhangende vragen. Nochtans geen onbelangrijke vragen, aangezien het aantal zonnepanelen de meest doorslaggevende factor is in de prijs van jouw investering. Gelukkig is het achterhalen van het aantal aanbevolen zonnepanelen via volgende stappen geen onoverkomelijke berekening.

Jaarlijks energieverbruik (in kWh)

Van belang is het te achterhalen hoeveel kilowattuur of kWh men als gezin jaarlijks verbruikt. Logisch zal het verbruik afhangen van verschillende gezinsfactoren: uit hoeveel leden bestaat het gezin, wonen alle kinderen in of zijn er bepaalde kinderen op kot, is de bewoonde oppervlakte klein of eerder beperkt, enz. Wanneer je het aantal zonnepanelen wenst te berekenen kan je uitgaan van het eigen energieverbruik van de laatste 12 maanden, dan wel van een schatting voor een gezin. Een meer nauwkeurige berekening krijg je natuurlijk door het eigen verbruik van de laatste 12 maanden te raadplegen (o.a. bij je huidige energieleverancier kan je dit bekomen). Geen tijd en/of mogelijkheid hiertoe? Reken dan een gemiddeld van 1.000 kWh per gezinslid. Een gemiddeld gezin bestaande uit 2 ouders en 1 kind verbruikt circa 3.000 à 3.500 kWh per jaar.

Rendement zonnepaneel (in Wp)

Eens men een inschatting heeft kunnen maken van het jaarlijks energieverbruik, kan men nagaan hoeveel energie de zonnepanelen moeten opwekken. Belangrijk tijdens de berekening is enkel uit te gaan van het gemiddeld rendement van zonnepanelen. Bepaalde zonnepanelen installateurs durven stoefen met het piekvermogen dat hun zonnepanelen kunnen opwekken. Zonnepanelen worden voor dit piekvermogen getest in de meest ideale omstandigheden voor zonnepanelen (nl. zoninstraling van 1.000 Watt/m², luchtmassa van 1,5 en celtemperatuur van 25°C). In België is het echter maar een beperkt aantal dagen zeer zonnig, laat staan 25°C. Daarnaast neemt ook het rendement van zonnepanelen degressief doorheen de tijd af. De opgewekte energie van een zonnepaneel daalt dus jaar na jaar.

Om al deze redenen ga je idealiter uit van een opbrengst van 85% van het piekvermogen. Bij een zonnepaneel met een piekvermogen van 250 Wp, zal het gemiddeld jaarlijks rendement 212,50 kWh zijn (250 Wp*0,85).

Vergelijking jaarlijks energieverbruik en rendement zonnepanelen

Door de jaarlijkse energiebehoefte te vergelijken met het rendement van 1 zonnepaneel, ontdekt men vrij snel hoeveel zonnepanelen men in werkelijkheid dient te plaatsen. Naar het voorbeeld van een gezin bestaande uit 2 ouders en 1 kind van hierboven, wenst men te vernemen hoeveel zonnepanelen men voor 3.500 kWh per jaar nodig heeft. De berekening gaat als volgt:

3.500 kWh / 212,50 kWh = 16,47 zonnepanelen. Aangezien we voor het rekenvoorbeeld uitgingen van een gemiddeld zonnepaneel, zal het een kwestie zijn van vergelijken bij de zonnepanelen installateur. Sommige zonnepanelen zijn immers iets ruimer van oppervlakte dan andere, waardoor men minder zonnepanelen nodig heeft.

Zonnepanelen prijs?

Nadat men het vereiste aantal zonnepanelen heeft berekend, kan men starten met zonnepaneleninstallateurs te vergelijken. De prijs van een zonnepaneleninstallatie zal dan ook sterk tussen installateurs verschillen, o.a. wat betreft het gebruikte materiaal, de service, … Reken op een gemiddelde kost van 1,50 EUR tot 2,00 EUR per Wp. Wat betreft het voorbeeld hierboven resulteert dit in een kost van: 8.250 EUR (16,5 x 250 Wp x 2 EUR).

Een concrete offerte voor het aantal benodigde zonnepanelen en bijhorende prijs kan onder meer bekomen worden op deze pagina.