Stroomopwekking zonne-energie boomt in India

Volgens recente schatting van experten zal India tijdens 2017 de op twee na grootste opwekker van zonne-energie worden. Op die manier zou het de huidige 3de, Japan, van zijn tribuneplaats stoten. Ook in andere landen van Europa en meer algemeen de wereld zal de vraag naar zonne-energie toenemen. Zo blijkt uit het rapport van data-analist IHS.

Wat is zonne-energie?

Stroomopwekking zonne-energie boomt in IndiaZonne-energie is eigenlijk een ruime benaming van verschillende toepassingen die allen de zon op één of andere manier omzetten in bruikbare energie. In tegenstelling tot wat velen denken is zonne-energie niet steeds gelijk aan energie opwekken via zonnepanelen. Binnen zonne-energie kan een onderscheid gemaakt worden tussen (i) thermische zonne-energie en (ii) fotovoltaïsche zonne-energie. Bij thermische zonne-energie wordt gebruikgemaakt van de warmte van de zon en vervolgens omgezet in bruikbare verwarming voor woningen, de verwarming van water of aandrijving van stroomturbines. Bij fotovoltaïsche zonne-energie worden daartegenover bepaalde scheikundige elementen blootgesteld aan het licht van de zon, wat een reactie veroorzaakt en tot energieopwekking leidt.

Wereldproductie zonne-energie stijgt

Welnu, naar verwachting zal India tijdens 2017 10 gigawatt aan installaties die functioneren op basis van thermische zonne-energie en fotovoltaïsche zonne-energie bijplaatsen. Om een beeld te vormen van deze hoeveelheid: 10 gigawatt aan installaties is meer dan 3 maal de productie die de kerncentrales van Doel voor België voortbrengen. Door deze hoeveelheid verstoot India Japan van een 3de plek. India dient enkel nog de VSA en China aan zich te laten voorgaan als topproducenten in zonne-energie.

Ook elders in de wereld zal de productie van zonne-energie toenemen. Daardoor is 2017 het 10de jaar op rij dat de productie van zonne-energie stijgt. Vorig jaar (2016) werd overal ter wereld 77 gigawatt aan zonne-energie installaties geïnstalleerd. Dit jaar zou dit volgens de analisten van IHS circa 79 gigawatt aan zonne-energie zijn.
Zonne-energie wordt vooral politiek in India ondersteund. In 2014 kondigde president Narendra Modi bij zijn aantrede aan massaal in zonne-energie te willen gaan investeren. Op die manier wenst de president energie voor alle leden van de Indiase bevolking toegankelijk te maken. Vandaag de dag leven er nog steeds meerdere tientallen miljoenen Indiërs zonder elektriciteit. Om dit project te verwezenlijken werkt India samen met Duitsland en Rusland, o.a. voor de ontwikkeling van technologie en voorziening van goedkope kredieten.

In België

In België blijken vooral zonneboilers en zonnepanelen populair te zijn binnen de toepassing van zonne-energie. Logisch. Energie opwekken via een zonneboiler of zonnepanelen is niet alleen denken aan de toekomst, maar wordt daarenboven ondersteund via verschillende subsidiemaatregelen en laat zelfs toe om energie te verkopen aan het energienetwerk.