Energieovernamedocument

Wanneer men als single of gezin besluit te verhuizen, zal men een ‘energieovernamedocument’ moeten invullen. Aangezien dit formulier door de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) wordt opgesteld, is het identiek voor alle Belgische energieleveranciers. Wat is een energieovernamedocument en welke gegevens dient men op dit formulier in te vullen?

Wat is een energieovernamedocument?

Een energieovernamedocument is een formulier dat men moet invullen van zodra een andere persoon de woning op de ene of andere wijze zal betreden. Dit kan o.a. het geval zijn bij een verhuizing, verkoop, verhuur, echtscheiding of overlijden. Belangrijk is het om te weten dat steeds twee versies van het energieovernamedocument moeten opgemaakt worden. Geen nood. De twee versies van het energieovernamedocument zijn voor de vertrekker als de nieuwe bewoner identiek. De verschillende partijen behoren enkel een verschillende zijde van het document te ondertekenen.

In de praktijk betekent dit dat bij:

  • Een verhuizing zowel de oude bewoner van de woning als de nieuwe bewoner een energieovernamedocument moet ontvangen;
  • Bij een verkoop zowel de verkoper van de woning als de koper een energieovernamedocument moet ontvangen;
  • Bij een echtscheiding zowel de partner die op het adres blijft wonen, als de echtgenoot die de woning verlaat een kopie krijgt;
  • Enz.

Energieovernamedocument en nieuwe energieleverancier

Belangrijk is het om te weten dat het energieovernamedocument niet zorgt voor een overdracht van energieleverancier. Wanneer de koop-verkoop van de woning achter de rug is en beide partijen het energieovernamedocument hebben ingevuld, zal men dit formulier moeten overmaken aan de energieleverancier waarbij het energiecontract wordt beëindigd enerzijds, en de energieleverancier die zal zorgen voor de nieuwe energielevering anderzijds. Hou er rekening mee dat de huidige energieleverancier dient te worden ingelicht binnen de 7 dagen na het verlaten van de woonst. De huidige energieleverancier zal op dat ogenblik een slotfactuur opstellen, waarna de facturatie kan starten aan de nieuwe bewoner.

Sommige energieleveranciers bieden de mogelijkheid aan om via internet of telefonisch een nieuw energiecontract af te sluiten. De Belgische energieleveranciers die deze mogelijkheid aanbieden, ontdek je eenvoudig via Energie vergelijken. Toch is het goed dat beide partijen het energieovernamedocument ondertekenen. In geval van discussies kan het energieovernamedocument immers gebruikt worden als bewijs in de rechtbank. Bij het verlaten van een woning zijn er immers regelmatig discussies omtrent de juiste meterstand van aardgas en elektriciteit. In geval beide partijen een energieovernamedocument invullen (en dit vervolgens ondertekenen) is er echter een duidelijk document dat al deze discussies kan vermijden.

Wat vermelden op het energieovernamedocument?

Op het energieovernamedocument moeten volgende gegevens ingevuld worden:

  • De datum waarop de meterstand werd opgenomen;
  • Het adres waarop de meteropname betrekking heeft;
  • De verbruiksgegevens omtrent elektriciteit en aardgas (m.n. het type van meter, de concrete meterstand voor dag en nacht, enz.)
  • De persoonsgegevens van de vertrekkende klant (o.a. naam, adres, contactgegevens, huidige leverancier, de toepassing van een evt. budgetmeter of vermogensbegrenzer).
  • De persoonsgegevens van de nieuwe klant (o.a. naam, adres, contactgegevens, gewenste energieleverancier en informatie omtrent het doel van de woning).

Waar kan ik het energieovernamedocument vinden?

Zoals hierboven verduidelijkt, is de VREG de regulerende instantie achter het energieovernamedocument. Het formulier kan dan ook gratis bekomen worden op de website door het te downloaden via deze link.