Energieprestatiecertificaat

Wanneer men een woning zou wensen te verkopen of verhuren, zal men wellicht geconfronteerd worden met het energieprestatiecertificaat. Wat is een energieprestatiecertificaat en in welke gevallen is een energieprestatiecertificaat verplicht? Om de koe bij de horens te vatten ontdek je meteen op welke manier je een energieprestatiecertificaat kan aanvragen of bekomen.

Wat is een energieprestatiecertificaat?

Het energieprestatiecertificaat (of EPC-certificaat) is een certificaat dat de energetische waarde per m2 van de woning uitdrukt. Hoe lager de energieprestatie, hoe energiezuiniger de wooneenheid. Anders gesteld is het EPC-attest een globale score van de energiezuinigheid van de woning. Op het energieprestatiecertificaat kunnen eveneens een aantal algemene tips vermeld worden om de woning energiezuiniger te maken, bv. het bijkomend isoleren van bepaalde ruimtes of hernieuwen van de Cv-ketel.

In de praktijk neemt het EPC-certificaat de vorm aan van een balk met een groene zijde (lage energieprestatie) en een rode zijde (hoge energieprestatie). Tussen één van deze twee uitersten zal de woning een getal krijgen, bv. 350. Een verbruik van 350 kWh per m2 is momenteel het midden van de energiebalk en staat gelijk met een gemiddeld energieverbruik.

Doel energieprestatiecertificaat

Door het energieprestatiecertificaat wenste de wetgever een doorzichtige manier te ontwikkelen om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. Voordien kon een verkoper / verhuurder beweren dat een woning energiezuinig was, terwijl deze in de praktijk misschien extreem energieverslindend was. Door het EPC-certificaat is de energiezuinigheid van de woning objectief vastgesteld.  

Hoe wordt de score van het EPC-certificaat bepaald?

De energiezuinigheid van de woning wordt bepaald door alle kenmerken van de woning. Zo wordt rekening gehouden met de kwaliteit van de isolatie, de zuinigheid van de installaties, aanwezigheid van zonnepanelen of zonneboilers, enz. Aangezien de EPC-score wordt uitgedrukt per m2, is er geen onderscheid tussen kleinere en grote woningen.

Verplichting EPC-attest

In het algemeen kan gesteld worden dat een EPC-certificaat verplicht is in de volgende gevallen:

  • De verkoop van een woning, appartement of studio in volle eigendom.
  • De verhuur van een woning, appartement of studio voor privédoeleinden. Mits het contract een minimumduur van 2 maanden heeft.

Noteer daarbij dat een energieprestatiecertificaat verplicht is per wooneenheid. Indien men bv. eigenaar is van een appartementsgebouw of herenhuis dat verschillende verdiepingen telt en men zou besluiten de verschillen verdiepingen afzonderlijk te verhuren, zal men per appartement of studio over een EPC-certificaat moeten beschikken.

Wie de woning te koop of te huur zou aanbieden via het internet of via een zoekertje, is verplicht het EPC te vermelden. Naar letter van de wet moet men niet uitsluitend de energiescore vermelden, maar eveneens het adres van de woning of het unieke EPC-nummer. Het Vlaamse Energieagentschap (VEA) voert steekproefcontroles uit om na te gaan of de eigenaar werkelijk aan deze verplichtingen voldoet. Indien de VEA vaststelt dat de eigenaar over geen EPC-attest beschikt, de advertentie niet aan de verplichte vermeldingen voldoet of de energiedeskundige een valse EPC-score heeft toegekend, kunnen de eigenaar en/of energiedeskundige gesanctioneerd worden met een administratieve sanctie van min. 500 tot max. 5.000 EUR.

Hoe energieprestatiecertificaat aanvragen

Om een EPC-certificaat te bekomen, gaat men als volgt te werk:

  1. Contacteer een energiedeskundige A voor een offerte. De prijs van het EPC-attest kan immers sterk verschillen van energiedeskundige tot energiedeskundige. Noch de federale overheid, noch de Vlaamse overheid leggen een vaste prijs op voor een EPC-attest.
  2. Verzamel alle documenten die de energiezuinigheid van de woning kunnen onderbouwen. Denk daarbij bv. aan de factuur van geplaatste zonnepanelen, doorgevoerde isolatie, enz.
  3. De energiedeskundige A komt ter plaatste voor een inspectie. De energiedeskundige zal o.a. kijken naar het dak, de muren, de ramen, de isolatie, de groene voorzieningen, enz. De energiedeskundige is steeds verplicht het inspectieprotocol te volgen.
  4. De energiedeskundige A neemt zowel de ontvangen documenten als uitgevoerde inspectie mee in zijn analyse. Uiteindelijk wordt er door middel van certificatiesoftware van de VEA een EPC-score ontwikkeld.
  5. De energiedeskundige A overhandigt de score aan de eigenaar. De eigenaar is nu verplicht deze score en/of het unieke EPC-nummer te vermelden in elke advertentie van verkoop of verhuring.