Wisselen van energieleverancier toch niet altijd gratis

Veranderen van energieleverancier is sinds enige tijd in België gratis. Dat betekent dat een energieleverancier je niet langer een verbrekingsvergoeding mag doorrekenen. Toch klagen steeds meer gezinnen er over dat ze bij het einde van hun energieovereenkomst toch een volledige jaarlijkse vergoeding moeten betalen. Zo blijkt uit de waarschuwing van de federale energieregulator Creg. Eerder waarschuwde de Ombudsdienst voor Energie ook al voor dit probleem.

Wat is de jaarlijkse vergoeding?

Via de jaarlijkse vergoeding of vaste vergoeding dekt een energieleverancier zijn administratieve kosten. Dat kunnen bijvoorbeeld de kosten van het organiseren van een klantendienst of de facturatie zijn. Zowel bij elektriciteit als aardgas bestaat de eindafrekening uit een deel vaste vergoeding. Dat betekent dat indien je bij een energieleverancier zowel klant bent voor elektriciteit als aardgas, je 2 maal een vaste vergoeding betaalt. De prijs van de vaste vergoeding schommelt meestal tussen de 40 en 50 euro.

Veranderen van energieleverancier is in principe gratis

Wanneer je als gezin van energieleverancier wil veranderen, mag de energieleverancier je hiervoor geen kost aanrekenen. Deze vrijstelling geldt voor gebruikers met een maximaal elektriciteitsverbruik van 49.999 kWh en een maximaal aardgasverbruik van 99.999 kWh. Ligt je energieverbruik boven deze aantallen? Dan kan de energieleverancier je toch een kost voor de beëindiging doorrekenen.

Wat doen sommige energieleveranciers?

Enkele grote energieleveranciers zoals Essent, Mega en EDF Luminus rekenen bij beëindiging van het energiecontract toch de volledige vaste vergoeding door. Gezinnen stellen het zelfde vast bij een aantal kleinere energieleveranciers. De energieleveranciers baseren zich voor dit bedrag op hun algemene voorwaarden die bepalen dat de jaarlijkse vergoeding verschuldigd is per begonnen leveringsjaar. Energieleveranciers blijken dus een achterpoortje gevonden te hebben om toch een verbrekingsvergoeding te ontvangen.

Voor gezinnen die hun energiecontract opzeggen, is het vaak onduidelijk hoe deze vaste vergoeding berekend wordt. De tariefkaarten die energieleveranciers je bij aanvang doorsturen, omvatten meestal enkel het volledige bedrag. De wijze van berekening bij een periode van deeltijdse aansluiting (tijdens een jaar) wordt dus niet vermeld. Sinds 1 januari 2018 wordt het probleem gedeeltelijk door de overheid verduidelijkt. De nieuwe gedragscode voor energieleveranciers van de FOD Economie stelt dat het toegelaten is om de volledige vaste jaarlijkse vergoeding te vragen per gestart jaar. Ook indien je na 1 maand al zou besluiten om van energieleverancier te veranderen.

Advies: wijzig van energieleverancier op de vervaldag

Nu de FOD Economie uitdrukkelijk heeft bevestigd dat dit geen verboden praktijk is, raden wij aan om pas van energieleverancier te veranderen op de vervaldag van het oude contract. Hierdoor kan een energieleverancier je niet nog eens de volledige vaste vergoeding doorrekenen. Bijvoorbeeld: indien je energiecontract zou aflopen op 30 juni, dan start je best jouw nieuwe energieovereenkomst op 1 juli. Natuurlijk kan je ook tijdens het jaar veranderen indien het veranderen van energieleverancier je meer voordeel oplevert. In dat geval moet je dus vergelijken via bijvoorbeeld Aanbieders.be hoeveel je zou kunnen besparen op elektriciteit en aardgas. Vervolgens vergelijk je dit bedrag met de volledige jaarlijkse vaste vergoeding. Is het eerste bedrag groter dan het tweede? Dan doe je nog steeds voordeel door van energieleverancier te veranderen.