Stroombevoorrading komende winters in gevaar

Stroombevoorrading komende winters in gevaarAls de reactoren Doel 3 en Tihange 2 niet de komende winters opnieuw in gebruik worden genomen, dreigt er de komende winters een precaire toestand te ontstaan. Zo luidt aldus de conclusie van hoogspanningsnetbeheerder Elia tijdens een conferentie omtrent de strategische reserve voor de bevoorradingszekerheid.

Stroombevoorrading gedurende de winter

Staatssecretaris van Energie Melchior Wathelet gaf de netbeheerder dit jaar de opdracht een strategische reserve aan te leggen van 800 MW per jaar gedurende drie jaar. Echter ging Wathelet voor zijn doelstelling uit van de activiteit van Doel 3 en Tihange 2, terwijl deze inmiddels op non-actief staan. Deze winter zou nog niet perse voor problemen zorgen. Maar voor de komende winters trekt Elia wel aan de alarmbel. De beheerder hoopt dan ook zo snel mogelijk duidelijkheid over een mogelijke herstart van de reactoren te krijgen. Voor de winter 2015-2016 becijferde Elia een reserve van  1.200 MW tot 2.200 MW. Voor de winter 2016-2017 zou het gaan om een reserve van 1.300 MW tot 2.300 MW.

Tot enkele weken geleden liep de mogelijkheid een bod uit te brengen om de openbare aanbesteding binnen te halen. Elia stelt daaropvolgend momenteel een overzicht op van de mogelijke leveranciers, voorwaarden en promoties. Enkel productie-eenheden die op 1 november niet meer op de markt actief zijn, kunnen deelnemen. De strategische reserve is geen onbelangrijk gegeven. De reserve zou kunnen aangesproken worden wanneer op korte termijn een structureel te kort zou kunnen optreden.

Een alternatief voor de strategische reserve is het engagement van enkele grotere energieleveranciers. Zij zouden de verbintenis kunne n opnemen om het verbruiksniveau te laten dalen onder een bepaalde drempel die contractueel is vastgelegd. Mocht geen van beide plannen een aanvang nemen, becijferde Elia nog enkele alternatieven in plaats van Doel 3 en Tihange 2. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Stroombevoorrading komende winters in gevaar
4 (80%) 2 recensies