Fransman verspilt, net als doorsnee Europeaan, miljarden euro’s per jaar

Fransman verspilt, net als doorsnee Europeaan, miljarden euro’s per jaarVolgens een peiling van het Franse maandblad L’Expansion verspillen de Fransen samen 140 miljard euro op jaarbasis. Dat zou neerkomen op bijna 7 procent van het Franse BBP (Bruto Binnenlandse Product). Voor België werd geen afzonderlijke peiling gedaan, maar geschat wordt dat de verspilling aan energie, voedsel en elektronisch afval in dezelfde lijn ligt.

Hoeveel verspilt de Fransman?

Toch zou België iets beter scoren dan Frankrijk. België scoort de laatste jaren top op vlak van afvalverwerking. Volgens de federatie van milieubedrijven Febem werd 11,7 miljoen ton, of maar liefst 68 procent van al het Belgische afval opnieuw gerecycleerd. Van de resterende 32 procent wordt nog een deel gebruikt voor de opwekking van energie, waardoor België overblijft met een verspilling van 10 procent.

Vooral op vlak van energie is nog werk aan de winkel. Volgens cijfers van de overheid zou het jaarlijks verbruik van alle Belgische gezinnen 17 procent uit maken van het totale energieverbruik. Die 17 procent zou nog beter kunnen besteed worden, aangezien bijna de helft van alle Belgische gezinnen geen buitenmuurisolatie heeft, 15 procent nog woont in een woning met enkele beglazing en 72 procent van de Vlamingen nog geen vloerisolatie heeft.

Ook de voedingssector is nog vatbaar voor verbetering. Volgens een analyse van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) kan het geraamde voedingsverlies op 314 à 372 kilo per persoon per jaar geraamd worden. Fevia, de vereniging van voedselproducenten, begroot de jaarlijkse verspilling in België op 300.000 ton. 300.000 ton lijkt immens, maar gaat eigenlijk niet compleet verloren. Een deel wordt geschonken aan de voedselbank voor mensen zonder financiële middelen, een ander gedeelte wordt opnieuw gebruikt voor de productie van wel nog consumeerbare voedingsmiddelen. Tot slot wordt ook een deel gebruikt voor de productie van biomassa. De recyclage van elektrische toestellen kan doorheen de jaren nog groeien. Zowel bedrijven als doorsnee gezinnen hebben de voorbije jaren veel geïnvesteerd in elektronische apparaten, welke uiteindelijk af en toe aan vervanging toe zijn. De berg afgedankte elektrische toestellen stijgt daardoor jaarlijks met vijf procent. Cijfers en voer om over na te denken.

Geef uw recensie.