Luchtvervuiling neemt toe over hele wereld

Luchtvervuiling neemt toe over hele wereldDat de nood aan groene energie toeneemt blijkt uit de cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Slechts 12 procent van de hele wereldbevolking zou lucht inademen die onder de gehanteerde grens van de WHO blijft. Elk jaar sterven circa 7 miljoen mensen aan de gevolgen van luchtvervuiling.

Luchtvervuiling volgens de WHO

In totaal deed de WHO onderzoek in 1600 steden verspreidt over 91 lidstaten. Vooral de Afrikaanse en Zuid-Aziatische lidstaten doen het slecht in de analyse. De WHO hanteerde als grenswaarde tijdens zijn onderzoek 20 microgram per kubieke meter per jaar, als het gaat over fijnstofpartikels die maximum 10 micrometer groot zijn (kortweg PM10), of gemiddeld 10 microgram per kubieke meter per jaar, als het gaat over fijnstofpartikels die maximum 2,5 micrometer groot zijn (PM2.5). Uit de analyse blijkt echter dat slechts 12 procent van de onderzochte steden onder deze grens blijft.

Niet alleen grote wereldsteden als Shanghai en New-York, maar ook lokale Belgische steden scoren slecht op de schaal. De grootste steden van ons land, Antwerpen, Brugge, Gent, Brussel, Luik en Charleroi, scoren zowel op PM10 als op PM2.5-vlak boven de maximale grens. De belangrijkste oorzaken van de luchtvervuiling zijn autoverkeer en het gebruik van fossiele brandstoffen. Ook een verkwisting van energiebronnen in woningen en kantoren stuwt het luchtvervuilingspercentage de hoogte in. Desondanks zijn er voldoende alternatieven en mogelijkheden om de situatie te verbeteren, aldus Maria Neira, WHO-directeur publieke gezondheidszorg . Zo prijsde de WHO de Colombiaanse hoofdstad Bogot√°. Door het aanmoedigen van het openbaar vervoer en het vernieuwen van fietser- en voetgangersroute is het luchtklimaat in deze grootstad fel verbeterd. Ook de Deense hoofdstad Kopenhagen heeft zijn positie op vlak van luchtvervuiling fel verbeterd het voorbije jaar.

Luchtvervuiling neemt toe over hele wereld
4 (80%) 2 recensies