Europese gasprijs stijgt wonderbaarlijk niet

Ondanks het conflict tussen Rusland, Oekraïne en de Westerse landen, stijgt de Europese gasprijs niet. In tegendeel, de prijs van gas is sinds het begin van dit jaar gedaald. Dat is vooral te danken aan de nog grote opgebouwde voorraden en lage vraag vanwege het goede weer. Zo stellen althans onderzoekers van de bank ABN Amro in hun energierapport.

Waarom stijgt de Europese Gasprijs niet?

Tot op heden heeft het conflict op de Krim tussen Rusland en Oekraïne nog geen noemenswaardige invloed gehad op de gasprijs. Er was een kortstondige stijging in de gasprijs van 10 procent gedurende de eerste week van het conflict, maar die werd de twee daaropvolgende weken teniet gedaan. Nadien daalde de gasprijs op de Belgische en Nederlandse markt tot haar laagste punt sinds 2010. Er was sinds het begin dit jaar weinig vraag naar gas omwille van de milde temperaturen. Sinds begin februari verkeren we in een permanente sfeer van lente. Nu de lente officieel begonnen is, wordt geschat dat de vraag ook niet verder zal toenemen. “Pas als de temperaturen zodanig stijgen dat de vraag naar koeling toeneemt, zullen de prijzen weer aanzienlijk kunnen stijgen. Escalaties in de gasleveringen vanuit Rusland daargelaten,” aldus de onderzoekers.

Rusland en de Europese gasprijs

Dat op lange termijn Rusland geen impact zal hebben op de gasprijs, is een leugen. Volgens ABN Amro blijft Europa afhankelijk van het gas uit Rusland. “Er zijn wel alternatieven, maar daar kleven voor de korte termijn nog een aantal bezwaren aan.” De onderzoekers stellen bijvoorbeeld Vloeibaar aardgas (LNG) voor als logisch alternatief. Alleen zou daarvoor de infrastructuur in Europa moeten worden aangepast, en is het kostenplaatje de grote boosdoener. LNG is nog steeds duurder dan het ingevoerde gas uit Rusland. Een ander alternatief zijn kolen, die allesbehalve milieuvriendelijk zijn. Het vroegere energiemedium heeft decennialang zijn werking bewezen, maar werd aan de kant geschoven omwille van de CO2-reductiedoelstellingen. Kernenergie is dan weer maatschappelijk gezien een betwistbare energiebron. Het is een enorm goedkope manier van energie opwekken, maar zorgt deontologisch gezien voor een patstelling. Een debat op wereldvlak qua mogelijke duurzame energiebronnen dringt zich dus op.

Europese gasprijs stijgt wonderbaarlijk niet
4 (80%) 3 recensies