Belgische banken investeren nog massaal in fossiele brandstoffen

Volgens een recent persbericht van de Bond Beter Leefmilieu (BBL) investeert de individuele Belg massaal in groene energie. “Hernieuwbare energie is aan een niet te stuiten opmars bezig”, aldus de BBL. Evenwel blijven het tot op vandaag hoofdzakelijk individuele woningeigenaars die massaal investeren in groene, hernieuwbare energie. Belgische banken blijken nog te veel in te zetten op (grote) winstmarges en daardoor groene energie aan de kant te schuiven.

Analyse van Belgische banken

“De banken doen kleine stappen, maar zijn niet ambitieus genoeg”, aldus FairFin – de organisatie die in België Bankwijzer.be beheert. Elk jaar evalueert de organisatie de beleidsstrategie en aanpak van de Belgische banken op basis van 8 thema’s. FairFin nam daarbij Argenta, Belfius, BNP Paribas, Deutsche Bank, ING, KBC, Triodos, Van Lanschot en VDK onder de loep. Fairfin werkt hiervoor samen niet-gouvernementele organisaties zoals Amnesty International, BBL en Oxfam.

Volgens FairFin was er in de loop van 2015-2016 nagenoeg geen impact op het investeringsgedrag van Belgische banken. Vooral het investeringsgedrag van grootbanken blijft ongewijzigd. Onder de Belgische banken springen BNP Paribas en Deutsche Bank er in de negatieve zin uit. Volgens de analyses van FairFin hebben de investeringen van BNP Paribas en Deutsche Bank de grootste voetafdruk inzake klimaat en mensenrechten. Enkele kleinere banken zoals Van Lanschot, VDK en Triodos springen er – net als vorig jaar – in positieve zin uit.

Volgens Frank Vanaerschot van FairFin ligt de nadruk nog steeds te veel op rendement en winst. “De banken moeten meer doen dan winst maken om de transitie naar een duurzame economie mogelijk te maken”, aldus de man.

Manier van onderzoek

FairFin analyseerde voor dit onderzoek de beleggingsfondsen waarin de Belgische banken investeren. Daaruit blijkt dat Deutsche Bank en BNP Paribas grote bedragen investeren in defensiebedrijven, zoals Lockheed Martin.

In vergelijking met de voorgaande jaren bleek er iets minder geïnvesteerd te zijn in fossiele brandstoffen, maar nog steeds veelvouden van de bedragen die geïnvesteerd worden in groene energie. “Bij een aantal banken gelden sinds kort strengere criteria voor de financiering van steenkoolontginning. Dat is positief. Maar de sector is nog ver weg van wat de klimaatwetenschap ons zegt te doen”, aldus Vanaerschot. Deutsche Bank, ING en BNP Paribas investeren miljoenen euro’s in de olie- en gasgigant ExxonMobil. Ook alle andere banken, met uitzondering van Triodos en VDK, investeren in oliemaatschappij Total.

Toekomstige wijzigingen

Toch blijven FairFin en Bankwijzer hoopvol over de toekomst. Volgens FairFin hebben zowel KBC als Belfius inmiddels aangegeven hun investeringsbeleid te wijzigen. Volgens Vanaerschot heft ook de overheid een rol in het investeringsgedrag van banken. “Het uitdoven van investeringen in fossiele brandstoffen en ervoor zorgen dat de energietransitie gefinancierd wordt, moet integraal deel uitmaken van een klimaatplan dat de ambities van Parijs kan waarmaken.”

En hoe doet uw bank het? Energiekampioen.be formuleerde een kort overzicht van de drie populairste Belgische banken:

1. BNP Paribas Fortis. BNP Paribas Fortis is de grootste bank van België wat betreft stortingen en de tweede grootste inzake consumentenleningen. Het natuurbeleid van de bank scoort 36%. Ook het wapenbeleid van de bank scoort matig met 43%. Meest negatieve cijfers: 20% wat betreft klimaatveranderingen en de poging de CO2-uitstoot te verminderen, 26% transparantie en 0% (!) bonusbeleid.

2. KBC. KBC Bank is de tweede grootste bank en verzekeraar in België. Het natuurbeleid van de bank scoort matig met 36%. Het wapenbeleid van KBC doet het in vergelijking met BNP Paribas Fortis nog minder: KBC ontvangt slechts een score van 31%. Met andere woorden: de bank sluit geen investeringen uit in ondernemingen die wapens produceren, ontwikkelen of verhandelen. Meest negatieve cijfers: 20% wat betreft klimaatveranderingen en de poging de CO2-uitstoot te verminderen, 31% belasting en corruptie en 31% dialoog.

3. ING. ING is zowel actief als bank als als verzekeraar. In België wordt ING gekwalificeerd als 4de grootste bank. Het natuurbeleid van ING wordt door FairFin omschreven als matig. Zo houdt ING bij investeringen onder meer rekening met de ontbossing en risico voor de biodiversiteit. Ook het wapenbeleid van ING wordt omschreven als “matig”. Zo worden investeringen in wapens niet uitgesloten, maar worden onder andere investeringen in kernwapens uitgezonderd. Als zwakste punten van ING worden de klimaatverandering (23%), bonussen (36%) en belastingen en corruptie (42%) aangemerkt.

Belgische banken investeren nog massaal in fossiele brandstoffen
4 (80%) 1 recensies