Zonnepanelen houden wordt mogelijks betalend

Zonnepanelen en de overheidAls het van de Vlaamse regering afhangt draait binnenkort het voordelig karakter van zonnepanelen helemaal anders uit. De Vlaamse regering wenst immers gezinnen die gebruik maken van het stroomnet te laten betalen voor hun aansluiting. Op die manier zouden ongeveer 200.000 gezinnen een 250 euro per jaar moeten betalen voor hun zonnepanelen.

Een netvergoeding is geen nieuw gegeven. Reeds in 2012 was er het idee om per 1 januari 2013 een netvergoeding van 53 euro te vragen per geïnstalleerde kilowatt. Voor een doorsnee gezin kwam dat neer op 200 à 250 euro per jaar, een bedrag vergelijkbaar met hetgeen de Vlaamse regering nu wenst op te leggen. De toenmalige Vlaamse minister van Energie Freya Van den Bossche (SP.A) maakte zich sterk dat zonnepanelen desondanks winstgevend bleven.

De toenmalige netvergoeding zou worden opgelegd per 1 januari 2013 voor twee jaar. Per 1 januari 2015 zou de Vlaamse energieregulator (VREG) bevoegd gemaakt worden voor de materie. De regeling gold toen voor alle bestaande en nieuwe installaties van zonnepanelen met een vermogen kleiner dan of gelijk aan 10 kW. Meteen kwam er kritiek van de zonnepanelensector dat het bedrag billijk moest blijven ten opzichte van de aankoop- en rendementsprijs van zonnepanelen. Een te hoge heffing zou bovendien ingerekend moeten worden in de berekening van het nieuwe steunbedrag voor PV-installaties, volgens de principes van het rekenmodel van het Vlaams Energieagentschap. Dat kan tot de situatie leiden dat zonnepanelen aankopen niet meer winstgevend is, en een subsidie nodig is om de taks te betalen. Qua voorspellingsvermogen van eigenaars was het ook allesbehalve koosjer. De toenmalige netvergoeding zou ook geheven worden op reeds bestaande installaties, iets waar veel eigenaars niet aan hadden gedacht bij het plaatsen van de zonnepanelen. De PV-sector stelde als tegenvoorstel het bestaande goedgekeurde injectietarief voor laagspanning voor. Dat varieerde naargelang de netbeheerder tussen 0,31 en 0,67 eurocent per kWh. In totaal kwam het voor een doorsnee gezin van vier personen neer op een bedrag tussen de 7 en 15 euro. Peanuts in vergelijking met het oorspronkelijke voorstel van de Vlaamse regering en het idee dat nu opnieuw op tafel ligt.

Uiteindelijk kwam de toenmalig geplande netvergoeding van 1 januari 2013 er niet. Verschillende eigenaars vochten de beslissing aan, waardoor ze uiteindelijk niet verschuldigd was. Meerdere verenigingen gaven aan opnieuw naar de rechter te stappen wanneer het idee toch zou worden toegepast in de praktijk. Zowel huidig Vlaams Minister voor Energie Annemie Turtelboom, als de VREG wouden nog geen commentaar kwijt over het voorstel. Volgens beide partijen “is het nog te vroeg” om definitieve uitspraken te doen.

Zonnepanelen houden wordt mogelijks betalend
4.5 (90%) 2 recensies