“Windmolens op zee brengen weinig op”

“Windmolens op zee brengen weinig op”Offshore windturbines, lees windmolens op zee, kosten miljarden euro’s aan investeringen maar leveren weinig op. Met deze straffe uitspraak legt het Nederlandse Centraal Planbureau (CPB) een bom onder de investeringsplannen van de Nederlandse overheid.

In België wordt jaarlijks 8 miljard euro geïnvesteerd in turbines om energie op te wekken op zee. Volgens het Nederlands Centraal Planbureau, dat de investeringsplannen van Nederland voor energie op zee onder de loep naam, zijn deze investeringen echter zinloos. In opdracht voor het Ministerie voor Economische zaken maakten ze een berekening van de baten en verliezen van offshore windturbines. En wat blijkt: offshore windturbines kosten meer dan wat ze effectief aan energie opleveren. “Hoeveel windmolens je ook neerzet, het heeft geen effect op de CO2-uitstoot,” aldus Annemiek Verrips van het CPB.Dat komt doordat de EU werkt met een CO2-handelssysteem (ETS). De vervuilende energieproducenten moeten CO2-uitstootrechten kopen. Maar de prijs ligt te laag, omdat de Europese klimaatdoelstelling om tegen 2020 twintig procent minder uit te stoten makkelijk gehaald wordt en er ook heel wat emissierechten gratis zijn uitgedeeld. Het effect is dat de vervuilers blijven vervuilen, of wij nu windparken bouwen of niet.”

Nederlands Minister voor economie Kamp erkent het probleem van handelssysteem van CO2-rechten, maar stelt dat de CPB een betreurenswaardige uitspraak heeft gedaan. “Als wij nu geen capaciteit opbouwen om op een duurzame manier energie op te wekken, dan kan je in de toekomst alleen maar doorgaan op het pad van fossiele energie”, aldus Kamp. Geleerden treden Kamp bij. Wanneer er momenteel geen kaart wordt getrokken voor groene en duurzame energie, wordt de simpele stap richting fossiele brandstoffen weer snel gezet. Momenteel zijn deze nog betaalbaar, maar mogelijks na 2020 stukken duurder. Op dat moment is starten met investeren in duurzame alternatieven laattijdig.

Ook in België heeft project 2020 zijn impact. In België moet tegen deze streefdatum dertien procent van de energievoorziening hernieuwbaar zijn. In Nederland is dat veertien procent. Zonder de offshore windturbines wordt het moeilijk om dat streefdoel te raken. “Het is spijtig dat die studie nu verwarring schept. Volgens ons is ze onvolledig, we zien nergens de baten op vlak van tewerkstelling, export of gezondheid,” aldus Lut Vande Velde van het Belgian Offshore Platform.

“Windmolens op zee brengen weinig op”
4 (80%) 1 recensies