Stroom wordt volgend jaar tot 30 procent duurder

Stroom wordt volgend jaar tot 30 procent duurderConsumenten die dachten dat de prijs van stroom inmiddels zijn hoogtepunt had bereikt, komen bedrogen uit. Op basis van ramingen van experts zou volgend jaar de prijs van stroom met pakweg 30 procent stijgen. Voornamelijk de grote put door rijkelijke subsidies aan groene energie zouden de kostprijs de lucht in stuwen. Of de factuur van deze put van 1,7 miljard volledig doorgeschoven wordt naar de consumenten blijft af te wachten.

Van een valse start gesproken. Vooraleer kersvers Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom (Open Vld) de eed had afgelegd, kwam het eerst doemscenario op de proppen. “De oversubsidiëring van groene stroom heeft een gigantische schuldenberg gemaakt. De factuur van die oversubsidiëring ligt nog altijd in de kast. Die zal ik moeten wegwerken”, aldus Turtelboom. Vooral de komende jaren zijn doorslaggevend aangezien de schulden in het verleden zich hebben opgestapeld. Het toekomstig energiebeleid dreigt daardoor volledig in het teken te staan van het wegwerken van de in het verleden gecreëerde putten.

Het feit dat de factuur uit het verleden zou worden doorgeschoven richting de bedrijven en consumenten dreigt voor deze twee partijen een flinke slok op de borrel te betekenen. Als het systeem in zijn huidige vorm blijft bestaan, én als alle openstaande schuld afbetaald behoren te worden tegen 2016, zou het gaan om stijging van de gemiddelde energiefactuur met 30 procent in vergelijking met 2013. Voormalig Vlaamse minister van Energie Freya Van den Bossche (sp.a) heeft met andere woorden een flinke soep overgelaten voor haar opvolger. Op basis van ramingen van de SERV, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, blijkt deze 1,7 miljard euro te bedragen. De subsidies voor zonnepanelen en andere initiatieven van groene stroom werden uitbetaald door de distributienetbeheerders (Eandis en Infrax), en niet rechtstreeks door de Vlaamse Overheid. In se mogen zij deze kosten doorrekenen aan de consument via de energiefactuur. Voormalige federale minister van Consumentenzaken, Johan Vande Lanotte (sp.a) bevroor echter in 2013 en 2014 de energiefactuur, waardoor deze niet mochten stijgen. Resultaat? De distributienetbeheerders zijn nog steeds gul met het uitbetalen van subsidies voor zonnepanelen en groene stroom-initiatieven, maar bouwen intussen de schuldenberg op. Inmiddels zou het totale plaatje van schulden 1,7 miljard euro bedragen.

Waar minister Vande Lanotte de energiefactuur bevroor voor 2013 en 2014, ligt de weg voor 2015 volledig open. Het blijft dus nog af te wachten hoeveel de distributietarieven per 1 januari 2015 zullen bedragen. De topman van de VREG André Pictoel, wou niet ingaan op het rumoer van 30 procent. “Ik wil enkel uitspraken doen over zaken waar ik 100 procent zeker van ben. De distributienettarieven zullen in de tweede helft van november worden gepubliceerd”, aldus de man. Deze timing wordt bewust gebruikt, omdat distributienetbeheerders en elektriciteitsleveranciers op die manier nog één maand de tijd hebben om hun facturatiesysteem op orde te plaatsen. Verschillende verenigingen, zoals de Boerenbond vindt de geplande verhoging onaanvaardbaar. “Men kan deze factuur niet botweg doorschuiven aan huishoudens en bedrijven. Er zal gezocht moeten worden naar alternatieven”. Eandis, één van de Belgische energieleveranciers, reageerde dat er nog geen exacte kostenplaatje op de verhoging kan geplaatst worden, maar dat het zeker is dat de energieprijzen per 1 januari 2015 zullen stijgen.

Stroom wordt volgend jaar tot 30 procent duurder
4 (80%) 3 recensies