Oplossing voor het energieprobleem: leven onder water

Oplossing voor het energieprobleem: leven onder waterAls het van het Japanse bedrijf Shimizu afhangt, worden onder water leven binnenkort effectief mogelijk. Talloze boeken en films handelden al rond de zogenaamde onderwaterstad Atlantis. Een utopie waar veel burgers hun vrije loop qua fantasie over vrij laten. Binnen een goede vijftien jaar zou het echter niet langer een utopie mogen zijn. Onder de naam “Ocean Spiral” wenst het bedrijf een stad onder de zeespiegel te ontwerpen. Het ontwikkelde plan zou ook op duurzame wijze energie opwekken.

Het moderne Atlantis wordt voorgesteld als een grote bol van 500 meter doorsnee met een bewoonbare oppervlakte voor 5.000 personen. De bol zou via een grote spiraal van 15 kilometer verankerd zijn in de zeebodem. Geschat zou het gaan om een diepte van drie à vier kilometer, iets wat in se niet leefbaar is. Naast een bewoonbare oppervlakte zou er ook een onderzoekscentrum geopend worden waarbij er mineralen en ertsen ontgint en geanlyseerd kunnen worden.

Hideo Imamura, woordvoerder van Shimizu, zegt dat de bouw niet lang op zich zou kunnen laten wachten. Van zodra de techniek op punt staat, zou de eigenlijke bouw een goede vijf jaar in beslag nemen. Technisch gezien is bouwen onder water al mogelijk. Alleen gaat het om kleinschalige projecten, zonder nood aan bewoning. Een zekere wijziging van de bestaande ontdekkingen is dus noodzakelijk. Ocean Spiral gaat volgens Shimizu gebruik maken van methanogenen, micro-organismen die de geproduceerde koolstofdioxide omzetten in methaangas. De vereiste elektriciteit zou opgewekt worden via Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) heet, waarbij van de temperatuurverschillen in de oceaan gebruik wordt. Op die manier heeft de stad geen nood aan alternatieve energielevering, maar kunnen ze hun eigen vereiste energie produceren. Een verhaal dat eigenlijk te mooi is om waar te zijn: ruimte voor extra bevolkingsgroei, plus een groene manier van stroomopwekking.

Japanse bedrijven staan bekend om hun fenomenale bouwprojecten. Zo was er bijvoorbeeld eerder het idee van Obayashi, een concurrent van Shimizu, om een lange lift van 90.000 kilometer te maken tot de ruimte. De lift zou uiterlijk 2050 klaar moeten zijn. Of dat plan effectief lukt blijft twijfelachtig. Imamura is echter zeker dat de onderwaterstad er echt komt. “Dit is een echt doel, geen fantasie,” aldus de man. Dat Shimizu niet vies is van andere droomdoelen bleken ander aangekondigde projecten. Zo presenteerde Shimizu eerder plannen voor een ring van zonnepanelen rondom de maan die via microgolven energie naar de aarde kon sturen, en de bouw van een drijvende stad.

Enkele critici bleven roerloos achter met vragen. Hoe zou de afvalverwerking van de onderwaterstad gebeuren, plus hoe zal de luchtvoorziening geregeld worden? Idem voor de vraag hoe de personen onder water zouden gevoed worden. Imamura haalde een voorbeeld aan van visboerderijen. Misschien een nog grotere vraag: wie wilt er onder water wonen? De toekomst zal het uitwijzen.

Oplossing voor het energieprobleem: leven onder water
4.3 (85%) 4 recensies