Open houden oude kerncentrales gehekeld in Belgisch Parlement

Kerncentrale Doel 1 & 2SP.A-Kamerfractieleidster Karin Temmerman hekelde publiekelijk de beslissing van de federale regeringsonderhandelaars om de kerncentrales Doel 1 en Doel 2 tien jaar langer open te houden. Volgens haar gaat het om een enorm kortzichtige beslissing. Doel 1 en Doel 2 werden geopend in 1975 en bewijzen tot op vandaag nog dienst. Daardoor gaat het om twee van de oudste kerncentrales in de wereld, die dringend aan vervanging toe zijn.

Kerncentrale Doel 1 & 2

N-VA, Open VLD, CD&V en MR kwamen overeen om de werkingsduur van Doel 1 en Doel 2 met tien jaar te verlengen wanneer de beschadigde reactoren in Doel en Tihange buiten werking blijven. Ook het meer aanvoeren van energie uit het buitenland is een piste die wordt onderzocht. Uiterlijk eind 2014 zou de bevoorradingsbasis voor de komende jaren vastgesteld moeten zijn. “Men zou de producenten moeten stimuleren om in alternatieven voor kernenergie te investeren, maar men doet nu net het omgekeerde”, aldus Temmerman in de Kamer. “Doel 1 en 2 zijn op dit moment nog steeds open. Om de bevoorradingszekerheid voor deze winter te garanderen, hoef je ze echt geen tien jaar langer open te houden.”

De beslissing van de federale regeringsonderhandelaars staat in contrast met de eerdere beslissing van regering Di Rupo. Regering Di Rupo kwam tot het besluit de kerncentrales te sluiten in 2015. De uitstapdatum werd door de huidige regeringsonderhandelaars dus niet gerespecteerd. De definitieve sluiting voor alle kerncentrales, welke gepland stond voor 2025, blijft wel behouden. Volgens Temmerman zijn de recente problemen met Doel en Tihange het levende bewijs dat kernenergie geen sluitend antwoord biedt voor het energieprobleem. Volgens haar moet er daardoor gezocht worden naar alternatieve vormen van energieopwekking. “Nu gaat men opnieuw investeren in energie uit het verleden.”

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) waarschuwde eerder al voor de nodige aanpassingen aan Doel 1 en Doel 2. Vooraleer ze opnieuw operationeel kunnen gemaakt worden zou er voor honderden miljoenen euro opnieuw geïnvesteerd moeten worden. Een vaststelling die de uitspraak van Temmerman omtrent “investeringen in energie uit het verleden” bevestigd.

Open houden oude kerncentrales gehekeld in Belgisch Parlement
4 (80%) 1 recensies