Hoeveelheid groene energie spectaculair gestegen

De hoeveelheid groene energie is vorig jaar, tijdens 2016, opnieuw aan een recordtempo gestegen. Meer precies ging het om een groei van de wereldwijde productie met 161 gigawatt of 9%. Zo blijkt althans uit cijfers van het Renawables 2017 Global Status Report.

Wat is groene energie?

Groene energie is energie die wordt opgewekt via duurzame energiebronnen. De bekendste vormen van groene energie zijn wind (via bv. windmolens), zon (via bv. zonnepanelen) en waterkracht (via bv. een stuwdam). Maar ook andere manieren van energie opwekken zoals via biomassa of biogas vallen onder de term “groene energie”. Kenmerkend voor groene energie is dat de energie wordt opgewekt via onuitputbare bronnen. Daartegenover staat grijze energie. Dit is energie die wordt opgewekt via aardolie, aardgas of steenkool. Grijze energie zorgt voor een hoge uitstoot van schadelijke stoffen en zijn uitputbaar. Op een dag zal de voorraad aan grijze energie dus uitgeput zijn.

Groei capaciteit duurzame energie

In 2016 werd voor 161 gigawatt aan duurzame energiebronnen aangesloten op het energienet. Dat aantal is opnieuw een record na het vorige recordjaar van 2015. Daarin werd 147 gigawatt aan duurzame capaciteit toegevoegd. Zonne-energie zorgt met de helft (47%) van de 161 gigawatt voor de grootste groei. Windenergie neemt een derde (34%) van het aantal voor haar rekening. Waterkracht zorgt voor iets meer dan 15% groei. Via de 161 gigawatt aan bijkomende capaciteit zouden bv. alle gezinnen in Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk en Italië van elektriciteit kunnen voorzien worden.

Uit het rapport bleek verder dat er wereldwijd meer groene energiebronnen dan grijze energiebronnen bijkomen. Toch zou de stijging niet snel genoeg lopen om het klimaatakkoord van Parijs te halen. Immers, de ondertekende landen kwamen daarbij overeen om o.a. de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C en tegen 2030 de uitstoot van CO2 te beperken met 40%. Oorzaak van deze te langzame stijging is de nog steeds bestaande subsidiemaatregelen voor grijze stroom. “De wereld zit in een race tegen de klok”, aldus Christine Lins van Ren21. “Het belangrijkste en goedkoopste dat we kunnen doen om onze CO2-uitstoot aan banden te leggen, is steenkool uitfaseren en de investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie opkrikken. China gaf in januari het goede voorbeeld door honderd geplande steenkoolcentrales te annuleren: snelle verandering is mogelijk als overheden duidelijke beleidslijnen uitzetten op lange termijn, en in financiële incentives voorzien.”

Daling kost groene energie

Ander goed nieuws is dat in 2016 de kostprijs van groene energie significant daalde. In landen zoals Denemarken, Egypte, India, Mexico en Peru kon schone energie gekocht worden aan minder dan 0,05 dollar per kilowattuur (kWh). Deze prijs is lager dan de prijs van grijze stroom (0,03 tot 0,08 dollar) in die landen, waardoor het gebruik van groene energie aantrekkelijker wordt.

Op zoek naar meer informatie omtrent zonneboilers, zonnepanelen of andere vormen van groene energie? Via Energiekampioen.be ontdek je op een beknopte manier alle noodzakelijke informatie. Verder kan je op de website energie vergelijken en achterhalen welke energieleverancier goedkope groene energie levert in jouw streek.