Hoe isoleer ik een plat dak?

Om een plat dak te isoleren zijn er verschillende mogelijkheden. Zo heeft men de keuze tussen verschillende wijzen van dakisloatie. In dit blogartikel krijg je meer uitleg omtrent de verschillende plaatsingswijzen en meest populaire materialen om platte daken te isoleren.

Isolatiewijze verschilt op basis van dakopbouw

Hoe isoleer ik een plat dak?In de praktijk worden er 3 grote types van platte daken toegepast: koud plat dak, warm plat dak en het omgekeerd platte dak. Bij een koud plat dak brengt men de isolatie aan op de binnenzijde van het dak. Bij een warm plat dak is dit op de dakconstructie. Ook binnen een omgekeerd plat dak wordt het isolatiemateriaal zowel buiten het dak als de dakbedekking aangebracht.

Koud plat dak

Bij een koud plat dak wordt de isolatie langs de binnenzijde van de dakconstructie aangebracht. Daardoor wordt de buitenste laag van het dak (bv. beton, hout, rubber, enz.) niet opgewarmd door de warmte van de woning. Een koud plat dak wordt hoofdzakelijk toegepast bij de renovatie van bestaande woningen. Ook woningen die een beperking hebben op de bouwhoogte worden in de regel voorzien van een koud plat dak. Een koud plat dak heeft echter als nadeel dat het dak kan geconfronteerd worden met grote temperatuurswisselingen (bv. zeer hoge temperaturen in de zomer, vrieskou in de winter). Indien men carte blanche heeft in de dakconstructie, opteert men beter voor een warm plat dak of omgekeerd plat dak.

De meest gebruikte isolatiematerialen voor koude platte daken zijn glaswol, rotswol en isolatieplaten. Bij glaswol en rotswol wordt het isolatiemateriaal tussen de spanten van het plat dak aangebracht. Indien het gaat om een betonnen plafond (waar er geen mogelijkheid is om tussen de spanten te isoleren) wordt gekozen voor een bijkomende houten dakconstructie of isolatieplaten. De isolatieplaten worden aan de bestaande constructie gelijmd of gevijsd. Door hun beperkte dikte zorgt dit niet voor een verlies in ruimte.

Warm plat dak

Zoals hierboven verduidelijkt, wordt bij een warm plat dak het isolatiemateriaal wel aan de buitenzijde van de dakconstructie aangebracht. Bovenop de isolatie volgt nog een dakbedekking (beton, hout, rubber, enz.). Op die manier is het dak extra beschermd tegen eventuele temperatuurschommelingen, waar het koud plat dak wel mee te kampen had. Bij een warm plat dak bestaat er m.a.w. minder aanleiding tot uitzetten en inkrimpen waardoor de isolatieconstructie langer zal meegaan. Als bijkomend voordeel fungeert een warm plat dak als bijkomende isolatie. Warmte stijgt immers van laag naar hoog, waardoor de constructie de warmte langer kan bijhouden. Wanneer de woning nadien afkoelt zal de temperatuur meer geleidelijk dalen. Door deze voordelen is een warm plat dak isoleren de meest toegepaste wijze van platte daken isoleren.

De meest toegepaste isolatiemateriaal bij een warm plat dak zijn XPS-platen en PUR-platen. Op de dakconstructie wordt eerst een dampwerende laag of dampdichte laag aangebracht. Hierdoor kan de vochtige lucht die door het dakbeschot gaat, niet condenseren in het isolatiemateriaal. Bovenop de XPS-platen en PUR-platen wordt nog finaal de dakbedekking aangebracht.

Omgekeerd plat dak

Een omgekeerd plat dak isolatie is een variant op de isolatie van een warm plat dak. Ook bij deze wijze van isoleren wordt de isolatie aangebracht op de bestaande dakconstructie. Het verschil met het warm plat dak is dat nu het isolatiemateriaal ook buiten de dakbedekking wordt aangebracht. Bovenop de isolatie wordt doorgaans nog extra grind verspreid om insijpelend water tegen te gaan. Een omgekeerd plat dak wordt vooral toegepast bij platte daken die regelmatig bewandeld worden (o.a. terras of balkon).

Bij een omgekeerd plat dak wordt wat betreft isolatiemateriaal gewerkt met XPS-platen en PUR-platen.

Goedkoopste manier plat dak isoleren

Alvorens een bestelbon te ondertekenen loont het de moeite om de isolatiewijzen en prijzen van verschillende dakwerkers te vergelijken. Zoals hierboven verduidelijkt, zijn er verschillende manieren om platte daken te isoleren. De prijs zal grotendeels bepaald worden door (i) de wijze van isolatie en (ii) de materialen waarvoor men kiest. Doorgaans is isoleren via een omgekeerde plat dak constructie het meest voordelige. De isolatie wordt immers aangebracht op de bestaande dakconstructie en het dakbedekkingsmateriaal. Esthetisch gezien is een koud plat dak of warm plat dak wel meer aanbevolen.