Het Proces van Recycleren

Recycleren, het neemt veel tijd en moeite in beslag. Maar hoe verloopt het afvalverwerkingsproces precies en waarom worden bepaalde zaken nét wel of niet gerecycleerd? Energiekampioen.be nam het afvalverwerkingsproces voor jou onder de loep.

Starten met recycleren

Als start kan gesteld worden dat bepaalde materialen wel kunnen gerecycleerd worden en andere dan weer niet. Vandaar is het van belang om als consument en doorsnee leek op het verwerkingsniveau de basic-rules te volgen, zoals PMD in de blauwe zak, huis- en tuinafval in de groene bak. Doordat deze materialen afgezonderd worden van de niet-herbruikbare, kunnen ze makkelijk en eenvoudig gebruikt worden in het productieproces van nieuwe. Goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Door het feit dat vroegere materialen immers kunnen hergebruikt worden voor de productie van nieuwe, zijn er minder nieuwe grondstoffen en tijd nodig. Bepaalde van de afgezonderde artikelen kunnen geheel opnieuw gebruikt worden, zoals tweedehands kleding, andere kunnen dan maar weer deels hergebruikt worden, zoals zink uit oude batterijen.

De Belgische baterijverzamelaar DEBAT zamelt bijvoorbeeld deze batterijen in voor de productie van zinken dakgoten. Van het afval dat uiteindelijk niet kan hergebruikt worden, gaat een deel naar het stort. Het overige merendeel naar de verbrandingsoven voor de opwekking van elektriciteit of stadsverarming. De restmaterialen die in de verbrandingsoven over blijven, worden gebruikt voor de aanleg van wegen of worden definitief begraven. Zuiver afval is belangrijk om goed te kunnen recycleren. Om afval opnieuw te kunnen gebruiken, mag het materiaal niet vermengd zijn met andere restmaterialen. Papier recycleren waar te veel plastiek tussen zit is bijvoorbeeld bijna onmogelijk. Met andere woorden: het recyclagebedrijf moet dus zelf handmatig aan de slag om het juiste afval uit het overtollige afval te halen. Neemt dit proces te veel tijd of budget in beslag en is het recycleren onmogelijk, dan zullen alle materialen alsnog op één grote hoop belandden. Jammer voor alle moeite die er aan vooraf ging. Kortom, met zelf een klein steentje thuis in het huishouden bij te dragen is de start voor een goede afvalwerking alvast gezet.

Het Proces van Recycleren
3.7 (73.33%) 3 recensies