Groene energie niet enkel goed voor het milieu

Het was een vaststaand feit dat duurzame energie bijdraagt tot een beter leefmilieu. Uitputbare energiebronnen dragen bij tot de immense uitstoot aan CO2-gassen en waren bovendien mondjesmaat aan het verdwijnen. Dankzij de komst van groene energie is de toekomst van het nageslacht verzekert en zullen we ook nooit in energie tekort komen. Hernieuwbare energie is echter ook goed voor de werkgelegenheid binnen België en Nederland. Uit cijfers van experten blijkt dat de sector van hernieuwbare energie tegen 2020 werk zal bieden aan meer dan 25.000 mensen, ofwel twee derde van de huidige activiteit.

Energie vergelijken? Klik hier.

De cijfers over groene energie

Cijfers van energie groeperingen toonden aan dat anno 2014 de markt van hernieuwbare energiebronnen goed is voor 5,4 procent van de totale energie productie. Doestelling was om tegen 2020 deze cijfer te zien opkrikken tot 13 procent. Daarvoor is er echter nog steeds nood aan extra investeringen. De markt van groene energie blijft een markt die investeerders omwille van minder hoge winstmarges, niet automatisch zullen opzoeken. De Belgische en of Europese wetgever zal initiatieven voor groene energie dus extra moeten ondersteunen.

De geschatte 25.325 jobs tegen 2020 in de sector van hernieuwbare energie, ligt iets lager dan eerdere ramingen. Waarschijnlijk omdat de grootste booms binnen de zonnepanelen sector en verhoogde productiviteit inmiddels gepasseerd zijn. Voor het moment zijn vooral de sectoren productie en uitbating & onderhoud, met respectievelijk 8.434 en 2.371 jobs de grootste beroepsgroepen binnen de hernieuwbare energie.

Dat groene, duurzame energie wereldwijd aan succes went bewijzen de cijfers. Hoewel we bij ons spreken van 5,4 procent energie uit duurzame energiebronnen, is er wereldwijd een gemiddelde van 13 procent. Spanje is daarbij, desondanks de felle economische crisis, sinds 2011 koploper. Dat cijfer zou tegen 2035 nog opgetrokken worden naar 18 tot 26 procent. Qua elektriciteit doen we iets beter in België. In de elektriciteitsproductie kwam in 2011 al ruim één op vijf uit hernieuwbare energiebronnen. Dat aandeel zou het komende decennia nog stijgen tot bijna de helft van alle elektriciteitsproductie. Percentages die heel vaag en klein klinken, maar op wereldniveau om bedragen van ettelijke miljoenen en miljarden euro’s gaan. Dat de werkgelegenheid in deze sector ook zal stijgen klinkt logisch. Meer groene energie- en elektriciteitsproductie vraagt meer werk, en dus ook meer werkkrachten. Opvallende vaststelling: niet alleen Europa is begaan met het groene karakter van energie. Ook de niet-OESO landen stelden plannen op om 43 procent extra te investeren in de ontwikkeling van schone energie.

Groene energie niet enkel goed voor het milieu
4 (80%) 3 recensies