Federale ombudsdienst energie ontvangt meer klachten over energie

De federale ombudsdienst energie heeft in de loop van 2016 welgeteld 1.315 of 31% meer klachten ontvangen dan in het jaar 2015. Onder andere klagen gezinnen over kosten die ze moeten betalen om van energieleverancier te veranderen, te hoge facturen en foute metergegevens. Zo blijkt althans uit het jaarrapport van de ombudsdienst.

Meer klachten energieleveranciers

De federale ombudsdienst ontving in 2016 welgeteld 5.526 klachten. Dat aantal is ruim 31% meer dan het aantal klachten in 2015. De meeste klachten zijn daarbij afkomstig uit Vlaanderen (54%). Brussel (goed voor 8% van de klachten) kende een lichte daling in het aantal klachten. “De meeste klachten gaan over de verhoging van de elektriciteitsfactuur door de stijging van de BTW- en distributienettarieven. Zo is een gemiddelde elektriciteitsfactuur voor een gezin met een gemiddeld energieverbruik gestegen van 700 euro naar meer dan 1.000 euro”, aldus ombudsman voor energie Eric Houtman. Voor doorsnee gezinnen leidt deze verhoging soms tot betalingsproblemen.

Volgens de ombudsman kan de stijging van de elektriciteitsfactuur verklaard worden door een aantal recente begeleidingsmaatregelen. Zo was er m.n. de verhoging van BTW tot 21% en de afschaffing van gratis elektriciteit. Ook de Vlaamse energieheffing of ‘Turteltaks’ deed de prijs stijgen.

Foute metergegevens en facturatie

Een aanzienlijk deel van de klachten (20%) handelt ook omtrent foute metergegevens en de betwisting daarvan. Om de 2 jaar komt een medewerker van Eandis langs om de meterstand op te nemen. In de tussenliggende jaren is het aan het gezin zelf om de huidige meterstand door te geven. Het is net na een opname van de Eandis dat onenigheid bestaat tussen de energieleveranciers en gezinnen omtrent de juiste meterstand. Gezinnen klagen ook over onduidelijke tarieven en een foute facturatie (beiden 16% van de klachten).

Kosten wisselen energieleverancier

De ombudsman bracht ook het thema van verborgen verbrekingsvergoedingen ter sprake. In principe mogen energieleveranciers geen enkele vergoeding aanrekenen indien een gezin wenst te ruilen van energieleverancier. Toch trachten sommige energieleveranciers de volledige vaste jaarvergoeding of abonnementsprijs aan te rekenen op hun slotfactuur. “De wet is duidelijk: energieleveranciers mogen hiervoor geen enkele vergoeding aanrekenen, maar wij zien dat het toch gebeurt op een verdoken manier”, aldus de ombudsman. Om deze praktijk in te perken heeft de federale minister van Consumentenzaken, Kris Peeters, binnenkort een overleg met de verschillende energieleveranciers.

Gelukkig is wisselen van energieleverancier niet ingewikkeld. Via Energiekampioen kan je op een eenvoudige manier alle energieleveranciers op de Belgische energiemarkt vergelijken en vervolgens overstappen van energieleverancier.