Energiebewust bouwen wordt steeds populairder

Duurzaam en energiebewust verbouwen, het is een trend waar je op bouwbeurzen en bij makelaars niet onder uit kan. Een terechte tendens. Energiebewust bouwen loont op termijn doordat de vaste kosten automatisch dalen. Maar wat houdt duurzaam bouwen exact in? En wat is een duurzame aannemer?

Duurzaam (ver)bouwen, what’s in a name?

Duurzaam bouwen en verbouwen is een ruime term. Voor bepaalden is het een verwijzing naar de keuze voor zonnepanelen en een intern waterzuiveringssysteem, anderen zien dan weer de term ruimer. Duurzaam bouwen behoort volgens hen gelinkt te worden met een energiezuinig ontwerp en duurzame isolatie. Doelstelling van beide ideeën is soortgelijk: we pogen onze bouwactiviteiten zo te organiseren zodat onze nakomelingen geen hinder ondervinden.

Duurzaam bouwenEen belangrijk element van duurzaam (ver)bouwen is het hernieuwbare karakter van de gebruikte bouwmaterialen. Hernieuwbare bouwelementen zijn na één maal benutting niet verloren en kunnen daarna nog verwerkt worden in andere constructies. Ook de ontginningswijze en wijze van transport zijn van belang. Bouwmaterialen in een economisch groene omgeving zijn niet schadelijk voor natuur en zo beperkt hinderlijk mogelijk voor de omgeving. Naast de gebruikte bouwmaterialen zijn ook het water- en energieverbruik bepalend voor het duurzaamheidskarakter. Energie is één van de meest vervuilende omgevingsfactoren anno 2014, dus absoluut de moeite waard om te bekijken.

Duurzaam (ver)bouwen is inboeten op vlak van stijl?

Een klassieke kritiek op duurzaam (ver)bouwen is dat de keuze aan stijl en materialen fel beperkter zou zijn. Integendeel, harmonie en evenwicht in de bouw van de woning zijn essentieel voor duurzaam (ver)bouwen. Vroeger waren er alleen loge materialen en stijlen, maar de voorbije jaren zijn ook veel bouwpromotoren op de kar van milieubewust bouwen gesprongen. De elementen van duurzaam (ver)bouwen zijn dus nu quasi even modern als niet duurzame materialen. Modern en esthetisch verbouwen, wie wil dat nu niet?

Duurzaam (ver)bouwen levert geld op

Niet alleen de maandelijkse prijs van de energiefactuur daalt door te kiezen voor duurzaam (ver)bouwen, ook de aankoopprijs kan gedrukt worden. Dankzij verschillende fiscaal gunstige tariefformules en voordelen wordt groen bouwen en verbouwen beloond. Woningen opgetrokken uit duurzame materialen doen het ook beter op de verkoop- en huurmarkt. Een energieprestatiecertificaat weerspiegeld het groen karakter van de woning. Tot slot hebben groene bouwers en verbouwers ook recht op een vermindering van de onroerende voorheffing.

Wens je duurzaam te (ver)bouwen? Ga dan op zoek naar een duurzame aannemer. Een duurzame aannemer zal, zoals het behoort te zijn, ingeschreven zijn in de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) en respecteert de vestigingswetgeving. Ook zal hij zijn personeel wijzen op de voordelen van energiebewust bouwen en verbouwen. Deze tips in acht nemende ben je alvast goed op weg om een energiebewuste woning neer te planten of te verbouwen.

Energiebewust bouwen wordt steeds populairder
4 (80%) 3 recensies