Claim na waardedaling woningen in Groningen (NL)

Claim na waardedaling woningen in Groningen (NL)Dat de aardgasboringen die in Groningen worden uitgevoerd noodzakelijk zijn vanuit economisch perspectief is wel duidelijk, althans het Ministerie van Economische Zaken onder leiding van minister Kamp is daar heilig van overtuigd. Tegelijkertijd hebben deze boringen een zeer negatief effect op de leefbaarheid in de provincie. Het bekendste voorbeeld hiervan zijn de aardbevingen die steeds regelmatiger optreden, en ook steeds zwaarder lijken te worden. Deze aardbevingen brengen in steeds grotere mate schade toe aan de woningen in het gebied. Scheuren in de muren en verzakkingen zijn inmiddels helaas de gewoonste zaak van de wereld geworden. Dat hier financiële schade voor de bewoners door ontstaat behoeft geen betoog. En die bewoners zijn het eigenlijk helemaal zat.

Verkoop van woningen in aardgasgebied stagneert

Inmiddels is er door de overheid compensatie toegezegd aan huiseigenaren die hun huis met verlies verkopen doordat de waarde van de woning als gevolg van aardbevingen is verminderd. Dat is echter nog maar een deel van het probleem. De verkoop van huizen in het gebied stagneert omdat maar weinig mensen trek hebben om in een aardbevingsgebied te wonen. Huizen worden dus niet verkocht, en als gevolg daarvan wordt er ook geen compensatie uitgekeerd.

Stichting WAG legt claim neer bij NAM

Om toch in aanmerking te komen voor een compensatie is de stichting WAG opgericht. Stichting WAG, voluit Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen, vertegenwoordigt huiseigenaren in het getroffen gebied. Dit zijn in totaal circa 700 particuliere huizenbezitters en twaalf woningcorporaties, die door middel van een rechtszaak compensatie voor de waardevermindering van hun woning af willen dwingen in een rechtszaak tegen de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM). In deze rechtszaak wordt stichting WAG vertegenwoordigd door advocaat Pieter Huitema die ook de contacten met de pers voor zijn rekening neemt. Volgens hem bedraagt de totale waardevermindering van de woningen in het gebied inmiddels zo ongeveer twee miljard euro. Doordat Huitema twaalf woningcorporaties en 700 particulieren vertegenwoordigt is er sprake van een zeer grote rechtszaak.

Schade claimen bij daadwerkelijke schade

De claim van de Stichting WAG gaat nadrukkelijk over de waardedaling van de woningen in Groningen. Huiseigenaren die daadwerkelijk een beschadiging aan hun woning hebben opgelopen kunnen de schade nu al claimen door op de website van de NAM een schadeformulier in te vullen. Bij de schadebeoordeling hebben deze gedupeerden de mogelijkheid om op kosten van de NAM een contraexpertise uit te laten voeren als ze het niet eens zijn met de beoordeling van de eerste taxateur.

Claim na waardedaling woningen in Groningen (NL)
4 (80%) 3 recensies