BTW op elektriciteit wordt mogelijks verlaagd

De BTW op elektriciteit zou binnenkort tot minstens 31 december 2015 verlaagd kunnen worden. Goed nieuws voor de doorsnee Belgische gezinnen en ondernemingen. Op die manier zouden ze op jaarbasis ettelijke honderden of duizenden euro’s besparen.

BTW ElektriciteitZo blijkt althans uit het relancepact tussen de federale coalitiepartners. Een akkoord omtrent de mogelijke relancemaatregelen sleept al enkele maanden aan. Het idee omtrent de btw-verlaging werd aanvankelijk geïntroduceerd door sp.a, maar onmiddellijk van kaart geveegd door CD&V. CV&V wou meer de nadruk liggen op loonkosten en de problematiek van sociale concurrentie met buurlanden.

BTW van 21% naar 6%

Op basis van de besprekingen de voorbije weken zijn PS, CD&V, Open Vld, sp.a, MR en cdH het nu eens geraakt omtrent een relancepact, met inbegrip van een btw-verlaging op elektriciteit. Nu wordt de bal doorgeschoven naar de deelstaten die de problematiek verder dienen uit te werken. De Vlaamse en Waalse regering hebben al laten weten ‘akte’ te hebben genomen van het akkoord. Bij overlegcomité van 11 december 2014 zou er beslist worden welke maatregelen ze effectief treffen. Concreet is er nog geen duidelijkheid omtrent de looptijd van de btw-verlaging. De gesprekpartners twijfelen tussen een fixed periode tot 31 december 2015, of een permanente verlaging met tweejaarlijkse evaluatie. De verlaging van de BTW van 21 naar 6 procent zou neerkomen op een loonkostenverlaging van 650 miljoen euro.

De volgende jaren zullen er volgens de inkijkers ook andere loonkostenverlagingen doorgevoerd worden, telkens in schijven van 450 miljoen euro. In totaal zou het daardoor gaan om een loonkostenverlaging van 2 miljard euro. De loonkostenverlagingen zullen doorgevoerd worden onder drie vormen: lineair (met een vijfde voor de non-profit), voor de laagste lonen en voor de industrie die te kampen heeft met zware internationale concurrentie. De overlegprocedures op regionaal niveau beloven alvast vonken te geven omdat de samenstelling op vlak van de deelstaten uiteenlopend is. Zo zit N-VA er op Vlaams gebied wel bij, terwijl de MR in Brussel en Wallonië in de oppositie zit. Groen zit anderzijds op federaal vlak in de regering, maar op Vlaams niveau in de oppositie. Sp.a heeft dan weer te maken met het omgekeerde probleem.

BTW op elektriciteit wordt mogelijks verlaagd
3.5 (70%) 2 recensies