Aardgas, de toekomstmuziek in de automobiel sector?

Enkele duizenden Belgen bezochten de voorbije week het autosalon. Een jaarlijks fenomeen, met nog fenomenalere nieuwe automodellen. Verschillende autofabrikanten stelden er hun nieuwe pareltjes voor, met inbegrip van de auto’s op aardgas. In Italië rijden er meer dan 700.000 exemplaren rond en in Pakistan is het goed voor bijna de helft van alle bewegende voertuigen. Vanwaar de afkeer van Jan modaal tegenover auto’s op aardgas in België?

Auto’s op Aardgas?

Auto’s op aardgas rijden via de zogenaamde CNG-techniek (Compressed Natural Gas). In feite gaat het om hetzelfde gas dat we gebruiken binnen ons dagelijkse leven, met alleen een hogere druk. Gebruikers hoeven echter niet te vrezen voor deze hoge druk. Alle modellen worden voldoende getest en zijn dus veilig. CNG is in tegenstelling tot LPG (een andere bron voor auto’s die eveneens minder populair is in België) ook veel veiliger. CNG is lichter dan lucht en vervliegt dus in geval van lekkage. Een ander groot verschil met LPG is het afstootproces. LPG is een residuair product uit de vervaardiging van olie, en stoot dus veel meer CO2 en stikstofoxides uit dan CNG. Bij onze CNG gaat het om een klein deeltje CO2 plus water.

Onderzoeken tonen aan dat echter CNG ook zorgt voor een aanzienlijke uitstoot aan CO2. Wanneer we echter het volledige productieproces bekijken is CNG toch nog steeds milieubewuster dan pakweg LPG of benzine. Ook voor de prijsbewuste consumenten is CNG een ideaal oplossing. Prijzen per kilogram aardgas schommelen rond de 0,88 euro. Met een gemiddeld verbruik van 4,5 kilo, bijvoorbeeld voor een gezinswagen, ‘kost’ de wagen dus 3,96 euro voor 100 kilometer. Een pak minder dan klassieke verbrandingsmethoden zoals benzine of diesel. De prijs van CNG schommelt ook veel minder dan deze bronnen.

Raar maar waar is Pakistan het best scorende land op vlak van wagens met aardgas. Ook in andere Oostblok landen is rijden per aardgas in. Armenië, Bangladesh en zelfs Argentinië, ze scoren allemaal veel beter dan ons Belgenland. Voor het moment is het aantal spelers in België dan ook beperkt. Enkel Elektrabel, DATS 24 en GreenPoint Supplies baten aardgasstations uit. GreenPoint kondigde echter aan om zijn activiteiten de komende jaren fors op te voeren. “Ik zie het aantal aardgasauto’s in de toekomst zeker stijgen. Maar er is ook een signaal nodig vanuit de overheid. Zonder steunmaatregelen wordt het heel moeilijk,” aldus de sales- en marketingmanager van de onderneming.

Pluspunten van rijden op aardgas:

  • Scheelt enorm in de portemonnee

  • Minder prijsschommelingen dan bij Diesel of benzine het geval is

  • Totaal uitstoot aan CO2 ligt lager dan klassieke uitstoot bronnen
Aardgas, de toekomstmuziek in de automobiel sector?
4 (80%) 2 recensies