Aardbevingen in Groningen blokkeren gaswinning?

Aardbevingen in Groningen blokkeren gaswinning?In de nacht van 4 op 5 november 2014 was het voor de zoveelste keer raak in de provincie Groningen (Nederland), de bewoners werden opgeschrikt door een aardbeving. Dit keer had de beving een kracht van 2,9 op de schaal van Richter en daarmee was het een hele forse beving te noemen. Overigens was deze beving nog niet de zwaarste die er in Groningen ooit heeft plaatsgevonden, in augustus 2012 werd een magnitude van 3,6 op de schaal van Richter bereikt. De aardbeving vond plaats bij Middelstum en zorgde ervoor dat er bij diverse huizen sprake was van (glas)schade. Ironisch genoeg was de gaswinning die verantwoordelijk wordt gehouden voor de steeds vaker voorkomende aardbevingen in de afgelopen maanden juist verminderd met als doel het aantal aardbevingen te reduceren. Dat er niet tevergeefs werd gewaarschuwd voor ‘na-effecten’ bleek dus recent weer.

Burgemeester en wethouders: veiligheid gaat voor gas

In Groningen, de hoofdstad van de gelijknamige provincie beginnen naast de burgers nu ook de bestuurders zich steeds meer zorgen te maken over de aardbevingen. Het ministerie van B&W pleit er zelfs voor om de gaswinning terug te schroeven als blijkt dat de gaswinning een steeds groter risico vormt voor de stad Groningen. Volgens het stadsbestuur komt de leefbaarheid van bewoners in de knel als het aantal aardbevingen, en de kracht daarvan blijft toenemen. Ook heeft de stad Groningen diverse problemen die kleinere dorpen in de omgeving niet hebben. Zo is het aantal historische gebouwen in de stad relatief groot, en juist deze oude gebouwen zijn bij een aardbeving zeer kwetsbaar. Overigens geven de burgemeester en de wethouders tegelijkertijd aan dat er op regionaal niveau moet worden samengewerkt tussen alle getroffen Groningse gemeenten.

Reactie van minister Kamp van Economische Zaken

De minister die verantwoordelijk is voor de gaswinning in Groningen, Henk Kamp (VVD), heeft nog niet officieel gereageerd op de meest recente aardbeving, eerder werd hij echter al naar de Tweede Kamer geroepen om tekst en uitleg te geven over de aardbevingsproblematiek tijdens een spoeddebat dat op 9 november werd gehouden. Hierin bezwoer Kamp dat de aardbevingen een zeer reëel probleem vormen, die desalniettemin “in het patroon” passen. Hiermee bedoelt Kamp dat gaswinning nu eenmaal gepaard gaat met ongewenste effecten. Overigens gaf Kamp tijdens dit spoeddebat terecht aan dat de Tweede Kamer de nieuwe afspraken over de gaswinning in Groningen zelf had goedgekeurd. In de afspraken die Kamp aanhaalt is een vermindering van de gaswinning geregeld, waardoor aardbevingen minder frequent zouden moeten voorkomen.

Aardbevingen in Groningen blokkeren gaswinning?
3.5 (70%) 2 recensies