Steun aan zonne-energie moet gekoepeld worden binnen ‘bad bank’

Steun aan zonne-energie moet gekoepeld worden binnen ‘bad bank’Als het van Minister Johan Vande Lanotte (sp.a) afhangt, wordt er binnenkort een zogenaamde ‘bad bank’ opgericht om de schulden van de steun aan zonne-energie te overkoepelen. Op die manier hoopt hij de stijging van de elektriciteitskosten te beperken ten voordele van de consument. Een gevoelig onderwerp, zeker in een tijd van begrotingstekorten en torenhoge schulden.

Steun aan zonne-energie

Zo blijkt uit een interview van de standaard met Vande Lanotte. Uit peilingen van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) blijkt dat de elektriciteitskost vanaf 2016 met 30 procent kan stijgen. Dat komt omdat de Vlaamse Overheid besloot om de in het verleden gemaakte kosten voor steun aan initiatieven ter bevordering van zonne-energie, door te schuiven naar de consument.

Een stijging van de verdere energiekost zou vermeden kunnen worden door de introductie van een afzonderlijk fonds, een zogenaamde ‘bad bank’. Daarin kunnen de in het verleden gemaakte kosten worden ondergebracht. Of het fonds er effectief komt blijft echter twijfelachtig. Vande Lanotte is één van de weinige regeringsleiders die kleur durfde bekennen over het gevoelige onderwerp. De overige Vlaamse regeringsonderhandelaars twijfelen nog over de richting van hun regeringsvoorstel. Volgens Vande Lanotte zou het gaan om een bedrag van circa 500 miljoen euro. In samenwerking met het Vlaamse Gewest zou deze schuld uiterlijk binnen 20 jaar weggewerkt kunnen worden. In concreto zouden de achterstallige kosten terugbetaald worden in schijven van 36 miljoen euro.

“De kosten van de zonne-energiesubsidie zijn zo hoog opgelopen omdat de Vlaamse steun te lang veel te hoog is geweest,” aldus de man. Volgens Vande Lanotte kan dergelijke historische schuldenberg enkel weggewerkt worden door concrete initiatieven.

Een bad bank?

Een ‘bad bank’ kan beschouwd worden als een doorgeefluik, financiële instantie die verantwoordelijk is voor de overdracht van giften. Activa en beleggingsfondsen in onzekere omstandigheden, of aangegaan door mensen met weinig financiële solvabiliteit worden overgedragen aan een openbare instantie die de verantwoordelijk zou zijn voor de verdere afwikkeling van betaling. In se gaat het om een vorm van financiële tussensprong of financiering door de overheid ten gunste van de burger.

Steun aan zonne-energie moet gekoepeld worden binnen ‘bad bank’
Geef uw recensie.