Recordaantal Belgen verandert van energieleverancier

Het voorbije jaar veranderen reeds een recordaantal Belgen van energieleverancier. Zo blijkt althans uit cijfers van de Vlaamse Energieregulator (VREG).

Steeds meer Belgen veranderen van energieleverancier

Recordaantal Belgen verandert van energieleverancierDe meeste Belgen blijken de stijgende energieprijzen van hun energieleveranciers niet langer te pikken. Steeds meer gaan gezinnen kijken naar hun actuele prijzen en een energieprijs simulatie uitvoeren om te kijken of ze niet kunnen besparen door van energieleverancier te veranderen. In 2016 bleken al 460.000 gezinnen voor hun elektriciteit van energieleverancier veranderd te zijn. Ter vergelijking: over dezelfde periode van 2015 betrof dit 330.000 gezinnen, oftewel een stijging met bijna 29%. Ook het aantal gezinnen dat van leverancier voor hun gastoevoer wijzigden, bleek gestegen te zijn tot 330.000 gezinnen. In 2015 bleken er 233.000 gezinnen van gasleverancier gewijzigd te zijn, ofwel bijna 31% minder.

De VREG blijkt althans niet onder de indruk van de cijfers. “Er is een grote concurrentiestrijd tussen de verschillende elektriciteits- en aardgasleveranciers. Dus klanten krijgen ook constant aanbiedingen en dat speelt zeker ook mee”, aldus Dirk Van Evercooren, directeur marktwerking VREG. Ook volgens consumentenorganisatie Test-Aankoop loont het de moeite om de prijzen van elektriciteit en gas te vergelijken met concurrenten. Al benadrukt Test-Aankoop daarbij dat de totaalkosten per energieleverancier moeten vergeleken worden. Bepaalde energieleveranciers hanteren immers een aansluiting- of administratieve kost voor het aanmaken van een klantendossier. “En dat geld is men dus sowieso volledig kwijt”, aldus de VREG. “Het grootste deel van de energiefactuur bestaat uit belastingen. Het zijn die, die zo fel zijn gestegen. Maar je kan dat dus voor een deel compenseren door de goedkoopste leverancier te zoeken,” aldus Test-Aankoop.

Reden stijging energieprijzen?

Het gegeven dat steeds meer Belgen de energieprijzen tussen één energieleverancier of meerdere energieleveranciers vergelijken, valt niet uit de lucht. De voorbije jaren nam de prijs van energie globaal gezien alleen maar toe. Wat is de oorzaak van deze stijging van energieprijzen?

1. Nood aan meer investeringen in hernieuwbare energie en nieuwe centrales. Volgens cijfers van het Planbureau zou er tegen 2030 een totale investering van 30 miljard euro vereist zijn om alle kerncentrales te kunnen sluiten. Zon- en windenergie blijken het goed te doen wat betreft hernieuwbare energiebronnen, maar dienen opgevangen te worden door andere centrales voor periodes waarbinnen er geen of weinig zon, dan wel wind is. Ook de beloftes die België gedaan heeft aan Europa om de historische grijze stroomopwekking af te bouwen tegen uiterlijk 2025 blijkt zijn invloed te hebben op de nood aan investeringen in hernieuwbare energie.

2. Geblokkeerde prijsstijgingen tot 2015 zorgen nu voor onaangename verrassingen. Tot en met 2015 was het voor energieleveranciers niet mogelijk om de energiefactuur van gezinnen te verhogen. Door de jarenlange blokkering bleek de stijging zich vooral te laten voelen in de jaren na 2015 en dus ook nog steeds nu.

3. Rode cijfers groenestroomcertificaten. Groenestroomcertificaten hebben België een historische schuldenberg bezorgd van bijna 2 miljard euro. Minister van Energie Annemie Turtelboom (Open VLD) wenste eind vorig jaar de volledige historische schuldenberg af te bouwen op 5 jaar tijd, oftewel met 400 miljoen euro per jaar. Voor een globaal gezin betekende deze afbouw reeds een stijging van gemiddeld 8,60% op de energiefactuur.

4. Stijging van 6% naar 21% op BTW voor elektriciteit. Per 1 september 2015 werd de BTW op elektriciteit van 6% naar 21% verhoogd. Alle componenten op de energiefactuur, zoals bv. energiekosten, netkosten en vaste vergoedingen konden per deze datum niet langer genieten van de tijdelijk BTW-verlaging voor gezinnen ten belope van 6%, maar werden opnieuw onderworpen aan het algemene BTW-tarief van 21%.

Recordaantal Belgen verandert van energieleverancier
4 (80%) 2 recensies