Elektriciteitsprijs zal de komende jaren nog fors stijgen

Elektriciteitsprijs zal de komende jaren nog fors stijgenWie dacht dat de energieprijzen veelal hun toppunt hebben bereikt, heeft het mis. Uit een studie van het Federaal Planbureau blijkt immers dat de prijs van elektriciteit de komende jaren alleen maar fors zal toenemen. Door de grote investeringen die nodig zijn in de sector kan de productiekost van een megawatt binnen zes jaar meer dan 60 procent hoger liggen dan de huidige prijs.

 

Problematiek rondom Energieprijzen

Het Planbureau analyseerde en achterhaalde dat er tegen 2030 een investering van om en bij de 31 miljard euro noodzakelijk is om de sluiting van kerncentrales op te vangen. Zowel de kosten voor investeringen in hernieuwbare energie, als de bouw van nieuwe centrales worden daarbij in acht genomen. Een enorm bedrag, welk logisch kan verklaard worden. Omdat wind- en zonne-energie sterk weergebonden zijn, behoort er een back-up plan bijgehouden te worden. In geval van ongunstige weersomstandigheden moet de benodigde energie uit andere bronnen kunnen opgewekt worden.

Gedurende periode 2030-2050 zou nogmaals 31 miljard euro aan investeringen vereist zijn. Tegen 2050 zou het energiepark uit de helft hernieuwbare energie en de helft aardgascentrales moeten bestaan. Een beperkt gedeelte kan nog steeds opgekocht worden vanuit het buitenland.

Bij ongewijzigd beleid kan de productiekost van elektriciteit in 2020 al meer dan 60 procent hoger liggen,” aldus onderzoekster Danielle Devogelaer van het Planbureau. “De evolutie kan enkel worden afgeremd door bepaalde centrales langer open te houden of door de vraag aanzienlijk te laten dalen.” Het onderzoek baseerde zich enkel op de huidige evoluties, en hield nog geen rekening met bijvoorbeeld een verlengde levensduur van Doel 1 en Doel 2 tot 2025. Al zou dat volgens Devolgelaer slechts een beperkte invloed hebben op het resultaat. Hoe dan ook zou er voor het verwezenlijken van de Europese doelstellingen uiterlijk 2025, nog steeds massaal moeten geïnvesteerd worden in hernieuwbare energie. De energieproducenten hebben nu vooral nood aan een langetermijnvisie van de overheid, concludeert het Planbureau.

Huidige tendensen

Op basis van de huidige peilingen blijft de vraag naar energie stijgen. Tot 2025 zou de jaarlijkse vraag naar elektriciteit stijgen met 0,2 procent. Na 2025 zou het zelfs gaan om een jaarlijkse groeivoet van 0,7 procent.

Het Planbreau stelde een overzichtelijke grafiek op van de te verwachten gemiddelde productiekost. Waar de gemiddelde productiekost in 2010 op 63,80 procent lag, zal deze 2030 op 108 procent liggen. Tegen 2050 zou deze opnieuw licht afnemen tot een percentage van 100,2.

Elektriciteitsprijs zal de komende jaren nog fors stijgen
5 (100%) 1 recensies